KREDYT WE FRANKACH - KANCELARIA WROCŁAW


Frankowicze poszukują prawnika, który specjalizuje się w sprawach o kredyt we frankach. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal, to jedna z pierwszych Kancelarii we Wrocławiu, która zaczęła udzielać pomocy frankowiczom.

Pierwsze ze spraw o kredyty frankowe dotyczyły pomocy frankowiczom pozwanym przez banki. Banki pozywały frankowiczów, którzy posiadali zadłużenie z kredytu frankowego i trwale zaprzestali spłacać kredyt hipoteczny we frankach.

Już podczas tych pierwszych procesów frankowych, zauważyliśmy, że banki nie potrafiły w żaden logiczny i matematycznie zgodny sposób przedstawić wyliczeń, z których wynikałyby zadłużenie frankowicza. Wynikało to z nieuczciwych zapisów umów o kredyt frankowy. Z tego powodu skutecznie broniliśmy frankowiczów pozwanych przez banki. W żadnej ze spraw, które prowadziliśmy, a w których bank złożył pozew przeciwko frankowiczów – bank nie wygrał z frankowiczem.

Zawsze, to my jako prawnicy reprezentujący frankowicza – wygrywaliśmy z bankiem!

Z czasem okazało się, że sądy zaczynają zauważać, że umowy o kredyt frankowy były umowami nieuczciwymi. Sądy zaczęły akceptować argumentację prawników, wskazujących że wiele z umów o kredyt CHF zawiera klauzule niedozwolone. Zapisy umów o kredyty frankowe nie były negocjowane z frankowiczami, w sposób dowolny kształtowały kurs franka. Banki także otrzymywały niczym nieuzasadnione dodatkowe wynagrodzenie z tytułu tzw. spreadu walutowego.

Pierwsze korzystne dla frankowiczów orzeczenia sądów prowadziły do wyeliminowania klauzul niedozwolonych z założeniem, że umowa o kredyt frankowy może dale trwać. Takie ustalenia mogły prowadzić do orzeczenia powodującego tzw. odfrankowienie umowy oraz ewentualne zasądzenie do frankowicza kwoty pieniędzy – tzw. nadpłaty z kredytu frakowego.

Obecne orzecznictwo, w tym orzeczenia TSUE pozwalają na krok do przodu. Kancelaria dokonuje analizy pod kątem nieważności umowy o kredyt we frankach i skutków tym spowodowanych. Każdy z potencjalnych klientów otrzymuje od Kancelarii pisemny dokument: analiza kredytu frankowego. Na podstawie takiej analizy frankowicz może poznać nie tylko potencjalne korzyści związane z pozwaniem bank, ale także dalej idące następstwa prawne oraz ewentualne ryzyko związane z pozwaniem banku.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ALEKSANDER STAL
DOBRY WYBÓR DLA FRANKOWICZA


NASZE ATUTY W WALCE Z BANKAMI


 • Jako jedna z pierwszych Kancelarii we Wrocławiu prowadziliśmy sprawy o kredyty frankowe, a doświadczenie prawnika w sprawach o kredyty frankowe jest bezcenne.
 • Przez zawarciem umowy z Klientem, dokonujemy za darmo analizy prawnej każdej umowy o kredyt CHF. Jeżeli dojdziemy do przekonania, iż prowadzenie danej sprawy jest obarczone dużym ryzykiem przegranej – poinformujemy o tym potencjalnego Klienta. Nie oszukujemy frankowiczów, a solidnie ich informujemy! Gramy Fair!
 • Każda sprawa jest dla nas inna i indywidualna. Tak, jak każdy frankowicz jest inny i tak samo ważny. Różne były przecież motywy zawarcia umowy o kredyt frankowy, różne okoliczności zawarcia umowy, różna jest historia spłat kredytu frankowego.
 • Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądów i orzeczeń TSUE. Jeżeli sprawa o kredyt frankowy jest kierowana do danego sędziego – dokonujemy wyczerpującego przeglądu jego orzeczeń. Staramy się znać mocne i słabe strony nie tylko banku… Jesteśmy zawsze przygotowani do sprawy na 100%!

JAKIMI KREDYTAMI ZAJMUJEMY SIĘ


 • Reprezentujemy Kredytobiorców, którzy chcą pozwać bank, jak i tych, którzy zostali przez bank pozwani.
 • Prowadzimy sprawy o kredyt związany z walutami: CHF, JPY oraz EUR.
 • Podejmujemy się spraw związanych z kredytami powiązanymi z walutami przeciwko bankom: Bank BPH SA (dawniej: GE Money Bank), Getin Noble Bank SA (w tym dawny Dom Bank, Getin Bank), ING Bank Śląski SA, mBank, Millennium Bank (w tym Eurobank) , Santander Bank (dawniej: Kredyt Bank SA), Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), Bank PKO BP SA. Kredyty w innych bankach – na zapytanie.
 • Świadczymy pomoc frankowiczom, którzy nadal spłacają kredyt we frankach, jak i tym którzy już kredyt spłacili (także w ramach tzw. konsolidacji kredytu).
 • Pomagamy w sprawach, którymi inni nie chcą się zająć: umów z aneksami dotyczącymi spłat w walucie kredytu, umów z aneksami dotyczącymi uznania wysokości zobowiązania z kredytu, kredytami nie tylko przeznaczonymi na cele konsumenckie.

JAK WYGRAĆ Z BANKIEM SPRAWĘ O KREDYT WE FRANKACH


ANALIZA UMOWY O KREDYT I SPÓR SĄDOWY Z BANKIEM


PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO KANCELARII

Prześlij do Kancelarii dokumenty niezbędne do wykonania analizy Twojego kredytu:

 • Umowę o kredyt we frankach
 • Regulamin umowy kredytowej
 • Wszelkie aneksy związane z umową o kredyt frankowy
 • Ostatnie dostępne zaświadczenie o wysokości rat (może być zestawienie ze strony internetowej banku)

Pamiętaj! Wszystkie dane przesłane do Kancelarii są bezpieczne. Korzystamy z szyfrowanych łącz internetowych, a dane na naszym serwerze są szyfrowane. Wiąże nas tajemnica radcowska.
Dokumenty mogą być spakowane do archiwum z zaszyfrowane hasłem. Hasło przekaż nam telefonicznie lub osobną wiadomością email.

WYNIK ANALIZY TWOJEGO KREDYTU FRANKOWEGO

Na podstawie przesłanych dokumentów ocenimy:

 • czy Twoja umowa ma tzw. klauzule niedozwolone m. in. np. dotyczące przeliczania kursów waluty (tzw. indeksacja), klauzule dotyczące spread-u, czy ubezpieczenia niskiego wkładu (UNW)
 • sporządzimy pisemną opinię ze wskazaniem ryzyka procesowego związanego z pozwaniem banku, ale także Twoich korzyści związanych z wytoczeniem pozwu przeciwko bankowi
 • wskażemy możliwe koncepcje postępowania z omówieniem korzyści każdej z nich (np. unieważnienie umowy kredytu CHF, odfrankowienie kredytu frankowego (dochodzenie tzw. nadpłat z kredytu)
 • informację na temat dalszych dokumentów niezbędnych do poprowadzenie sprawy przeciwko bankowi
 • przekażemy szczegółową wycenę wszelkich opłat w tym cenę naszych usług

SPÓR Z BANKIEM

Dążymy to tego, aby każdy potencjalny klient przed zawarciem umowy z Kancelarią miał świadomość, że będzie grał z nami w jednej drużynie. Gwarancją sukcesu będzie obdarzenie naszej Kancelarii pełnym zaufaniem. Tak jak orzecznictwo sądów się zmienia, tak w trakcie trwania sprawy - nasza strategia procesowa może ulec zmianie!

Po zawarciu umowy Kancelaria:

 • sporządzi w Twoim imieniu reklamację, która będzie inicjować spór z bankiem
 • zwróci się do banku o wydanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
 • sporządzi projekt pozwu, który zostanie wysłanie do Ciebie celem przekazania ewentualnych uwag dotyczących stanu faktycznego
 • otrzymasz dane do opłacenia pozwu (obecnie jest to 1.000zł)
 • pozew będzie obejmował wiele alternatywnych roszczeń, ale jest to nasza strategia w walce z bankiem
 • podczas każdej z rozpraw będziesz reprezentowany przez profesjonalistę z naszej Kancelarii

WYGRANE SPRAWY O KREDYT WE FRANKACH = DOŚWIADCZENIE


OBRONA FRANKOWICZÓW


Kancelaria posiada doświadczenie w obronie frankowiczów, którzy zostali pozwani przez banki. Jeżeli zaprzestałeś spłacać kredyt frankowy, a bank wzywa Cię do zapłaty lub wypowiedział umowę kredytu - zgłoś się do naszej Kancelarii. Nie pozwól, aby bank licytował Twój dom, czy mieszkanie i uwolnij się od kredytu frankowego.

Być może Twoja umowa frankowa jest w ogóle nieważna, co wykażemy w postępowaniu sądowym, a powództwo banku zostanie oddalone.

W jednej ze spraw wygraliśmy bankiem, który pozwał frankowicza o ponad 1.300.000zł.

FRANKOWICZE POZYWAJĄ BANK I WYGRYWAJĄ


Mamy obszerne doświadczenie reprezentacji frankowiczów, którzy zdecydowali się pozwać banki. Prowadzimy sprawy zarówno, w których frankowicze już zakończyli spłacać kredyt frankowy, jak i tych którzy są w trakcie jego spłacania. Niejednokrotnie frankowicze, po otrzymaniu naszej analizy byli zdumieni, że po 15 latach spłacania 30-letniego kredytu nie spłacili nawet 75% kapitału.

Możemy pochwalić się wygranymi sprawami o unieważnienie kredytu frankowego, jak i o odfrankowienie kredytu (starsze sprawy). Wygrywaliśmy sprawy zażaleniowe, na przykład dotyczące właściwości sądu, który miał rozstrzygać sprawy o kredyt frankowy.

Kancelaria frankowa Wrocław.

Zapoznaj się - nasze wyroki frankowe


Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski

wygrana-ing

Wygrana sprawa przeciwko mBank

Formularz SIP

Sprawa o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Santander Bank S.A.

wygrana santander

Zabezpieczenie i sądowe wstrzymanie rat kredytu mBank mPlan

wygrana mBank zabezpieczenie

Raiffeisen Bank znów przegrywa - kredyt nieważny, a wyrok do wykonania!

wstrzymanie wykonania wyroku frankowego Raiffeisen Bank AG

KREDYT CHF BLOG


29 marca 2022

Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego

Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego, coraz częściej stosowany zabieg banków Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego to coraz częstsza praktyka banków, które przegrywają sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytu […]
3 marca 2022

Zawieszenie sprawy frankowej

Zawieszenie sprawy frankowej w związku z uchwałą III CZP 11/21 W dniu 02.09.2021r. Sąd Najwyższy miał podjąć Uchwałę w sprawie III CZP 11/21. Tak się jednak […]
14 listopada 2021

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Spłacony kredyt frankowy a pozew przeciwko bankowi Spłaciłem kredyt frankowy – czy nadal mogę pozwać bank? To pytanie, które dość często jest nam zadawane. W celu […]
9 kwietnia 2021

Pomoc frankowiczom – jak uwolnić się od kredytu frankowego

Pomoc frankowiczom – jak rozliczyć się z bankiem? Pomoc frankowiczom opiera się w dużej mierze na analizie aktualnego orzecznictwa w sprawach o kredyt frankowy przeciwko […]

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO