KREDYT WE FRANKACH - KANCELARIA WROCŁAW


Frankowicze poszukują prawnika, który specjalizuje się w sprawach o kredyt we frankach. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal, to jedna z pierwszych Kancelarii we Wrocławiu, która zaczęła udzielać pomocy frankowiczom.

Pierwsze ze spraw o kredyty frankowe dotyczyły pomocy frankowiczom pozwanym przez banki. Banki pozywały frankowiczów, którzy posiadali zadłużenie z kredytu frankowego i trwale zaprzestali spłacać kredyt hipoteczny we frankach.

Już podczas tych pierwszych procesów frankowych, zauważyliśmy, że banki nie potrafiły w żaden logiczny i matematycznie zgodny sposób przedstawić wyliczeń, z których wynikałyby zadłużenie frankowicza. Wynikało to z nieuczciwych zapisów umów o kredyt frankowy. Z tego powodu skutecznie broniliśmy frankowiczów pozwanych przez banki. W żadnej ze spraw, które prowadziliśmy, a w których bank złożył pozew przeciwko frankowiczów – bank nie wygrał z frankowiczem.

Zawsze, to my jako prawnicy reprezentujący frankowicza – wygrywaliśmy z bankiem!

Z czasem okazało się, że sądy zaczynają zauważać, że umowy o kredyt frankowy były umowami nieuczciwymi. Sądy zaczęły akceptować argumentację prawników, wskazujących że wiele z umów o kredyt CHF zawiera klauzule niedozwolone. Zapisy umów o kredyty frankowe nie były negocjowane z frankowiczami, w sposób dowolny kształtowały kurs franka. Banki także otrzymywały niczym nieuzasadnione dodatkowe wynagrodzenie z tytułu tzw. spreadu walutowego.

Pierwsze korzystne dla frankowiczów orzeczenia sądów prowadziły do wyeliminowania klauzul niedozwolonych z założeniem, że umowa o kredyt frankowy może dale trwać. Takie ustalenia mogły prowadzić do orzeczenia powodującego tzw. odfrankowienie umowy oraz ewentualne zasądzenie do frankowicza kwoty pieniędzy – tzw. nadpłaty z kredytu frakowego.

Obecne orzecznictwo, w tym orzeczenia TSUE pozwalają na krok do przodu. Kancelaria dokonuje analizy pod kątem nieważności umowy o kredyt we frankach i skutków tym spowodowanych. Każdy z potencjalnych klientów otrzymuje od Kancelarii pisemny dokument: analiza kredytu frankowego. Na podstawie takiej analizy frankowicz może poznać nie tylko potencjalne korzyści związane z pozwaniem bank, ale także dalej idące następstwa prawne oraz ewentualne ryzyko związane z pozwaniem banku.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ALEKSANDER STAL
DOBRY WYBÓR DLA FRANKOWICZA


NASZE ATUTY W WALCE Z BANKAMI


 • Jako jedna z pierwszych Kancelarii we Wrocławiu prowadziliśmy sprawy o kredyty frankowe, a doświadczenie prawnika w sprawach o kredyty frankowe jest bezcenne.
 • Przez zawarciem umowy z Klientem, dokonujemy za darmo analizy prawnej każdej umowy o kredyt CHF. Jeżeli dojdziemy do przekonania, iż prowadzenie danej sprawy jest obarczone dużym ryzykiem przegranej – poinformujemy o tym potencjalnego Klienta. Nie oszukujemy frankowiczów, a solidnie ich informujemy! Gramy Fair!
 • Każda sprawa jest dla nas inna i indywidualna. Tak, jak każdy frankowicz jest inny i tak samo ważny. Różne były przecież motywy zawarcia umowy o kredyt frankowy, różne okoliczności zawarcia umowy, różna jest historia spłat kredytu frankowego.
 • Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądów i orzeczeń TSUE. Jeżeli sprawa o kredyt frankowy jest kierowana do danego sędziego – dokonujemy wyczerpującego przeglądu jego orzeczeń. Staramy się znać mocne i słabe strony nie tylko banku… Jesteśmy zawsze przygotowani do sprawy na 100%!

JAKIMI KREDYTAMI ZAJMUJEMY SIĘ


 • Reprezentujemy Kredytobiorców, którzy chcą pozwać bank, jak i tych, którzy zostali przez bank pozwani.
 • Prowadzimy sprawy o kredyt związany z walutami: CHF, JPY oraz EUR.
 • Podejmujemy się spraw związanych z kredytami powiązanymi z walutami przeciwko bankom: Bank BPH SA (dawniej: GE Money Bank), Getin Noble Bank SA (w tym dawny Dom Bank, Getin Bank), ING Bank Śląski SA, mBank, Millennium Bank (w tym Eurobank) , Santander Bank (dawniej: Kredyt Bank SA), Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), Bank PKO BP SA. Kredyty w innych bankach – na zapytanie.
 • Świadczymy pomoc frankowiczom, którzy nadal spłacają kredyt we frankach, jak i tym którzy już kredyt spłacili (także w ramach tzw. konsolidacji kredytu).
 • Pomagamy w sprawach, którymi inni nie chcą się zająć: umów z aneksami dotyczącymi spłat w walucie kredytu, umów z aneksami dotyczącymi uznania wysokości zobowiązania z kredytu, kredytami nie tylko przeznaczonymi na cele konsumenckie.

JAK WYGRAĆ Z BANKIEM SPRAWĘ O KREDYT WE FRANKACH


ANALIZA UMOWY O KREDYT I SPÓR SĄDOWY Z BANKIEM


PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO KANCELARII

Prześlij do Kancelarii dokumenty niezbędne do wykonania analizy Twojego kredytu:

 • Umowę o kredyt we frankach
 • Regulamin umowy kredytowej
 • Wszelkie aneksy związane z umową o kredyt frankowy
 • Ostatnie dostępne zaświadczenie o wysokości rat (może być zestawienie ze strony internetowej banku)

Pamiętaj! Wszystkie dane przesłane do Kancelarii są bezpieczne. Korzystamy z szyfrowanych łącz internetowych, a dane na naszym serwerze są szyfrowane. Wiąże nas tajemnica radcowska.
Dokumenty mogą być spakowane do archiwum z zaszyfrowane hasłem. Hasło przekaż nam telefonicznie lub osobną wiadomością email.

WYNIK ANALIZY TWOJEGO KREDYTU FRANKOWEGO

Na podstawie przesłanych dokumentów ocenimy:

 • czy Twoja umowa ma tzw. klauzule niedozwolone m. in. np. dotyczące przeliczania kursów waluty (tzw. indeksacja), klauzule dotyczące spread-u, czy ubezpieczenia niskiego wkładu (UNW)
 • sporządzimy pisemną opinię ze wskazaniem ryzyka procesowego związanego z pozwaniem banku, ale także Twoich korzyści związanych z wytoczeniem pozwu przeciwko bankowi
 • wskażemy możliwe koncepcje postępowania z omówieniem korzyści każdej z nich (np. unieważnienie umowy kredytu CHF, odfrankowienie kredytu frankowego (dochodzenie tzw. nadpłat z kredytu)
 • informację na temat dalszych dokumentów niezbędnych do poprowadzenie sprawy przeciwko bankowi
 • przekażemy szczegółową wycenę wszelkich opłat w tym cenę naszych usług

SPÓR Z BANKIEM

Dążymy to tego, aby każdy potencjalny klient przed zawarciem umowy z Kancelarią miał świadomość, że będzie grał z nami w jednej drużynie. Gwarancją sukcesu będzie obdarzenie naszej Kancelarii pełnym zaufaniem. Tak jak orzecznictwo sądów się zmienia, tak w trakcie trwania sprawy - nasza strategia procesowa może ulec zmianie!

Po zawarciu umowy Kancelaria:

 • sporządzi w Twoim imieniu reklamację, która będzie inicjować spór z bankiem
 • zwróci się do banku o wydanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
 • sporządzi projekt pozwu, który zostanie wysłanie do Ciebie celem przekazania ewentualnych uwag dotyczących stanu faktycznego
 • otrzymasz dane do opłacenia pozwu (obecnie jest to 1.000zł)
 • pozew będzie obejmował wiele alternatywnych roszczeń, ale jest to nasza strategia w walce z bankiem
 • podczas każdej z rozpraw będziesz reprezentowany przez profesjonalistę z naszej Kancelarii

WYGRANE SPRAWY O KREDYT WE FRANKACH = DOŚWIADCZENIE


OBRONA FRANKOWICZÓW


Kancelaria posiada doświadczenie w obronie frankowiczów, którzy zostali pozwani przez banki. Jeżeli zaprzestałeś spłacać kredyt frankowy, a bank wzywa Cię do zapłaty lub wypowiedział umowę kredytu - zgłoś się do naszej Kancelarii. Nie pozwól, aby bank licytował Twój dom, czy mieszkanie i uwolnij się od kredytu frankowego.

Być może Twoja umowa frankowa jest w ogóle nieważna, co wykażemy w postępowaniu sądowym, a powództwo banku zostanie oddalone.

W jednej ze spraw wygraliśmy bankiem, który pozwał frankowicza o ponad 1.300.000zł.

FRANKOWICZE POZYWAJĄ BANK I WYGRYWAJĄ


Mamy obszerne doświadczenie reprezentacji frankowiczów, którzy zdecydowali się pozwać banki. Prowadzimy sprawy zarówno, w których frankowicze już zakończyli spłacać kredyt frankowy, jak i tych którzy są w trakcie jego spłacania. Niejednokrotnie frankowicze, po otrzymaniu naszej analizy byli zdumieni, że po 15 latach spłacania 30-letniego kredytu nie spłacili nawet 75% kapitału.

Możemy pochwalić się wygranymi sprawami o unieważnienie kredytu frankowego, jak i o odfrankowienie kredytu (starsze sprawy). Wygrywaliśmy sprawy zażaleniowe, na przykład dotyczące właściwości sądu, który miał rozstrzygać sprawy o kredyt frankowy.

Kancelaria frankowa Wrocław.

Zapoznaj się - nasze wyroki frankowe


Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski

wygrana-ing

Wygrana sprawa przeciwko mBank

Formularz SIP

Sprawa o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Santander Bank S.A.

wygrana santander

Zabezpieczenie i sądowe wstrzymanie rat kredytu mBank mPlan

wygrana mBank zabezpieczenie

Raiffeisen Bank znów przegrywa - kredyt nieważny, a wyrok do wykonania!

wstrzymanie wykonania wyroku frankowego Raiffeisen Bank AG

KREDYT CHF BLOG


28 września 2023
Wyrok frankowy a rozliczenie z bankiem
Wyrok frankowy a rozliczenie z bankiem Marzeniem każdego frankowicza jest uzyskanie wyroku ustalającego nieważność kredytu frankowego. Często uzyskanie prawomocnego wyroku przeciwko bankowi zajmuje kilka lat. Później […]
21 sierpnia 2022
Aneks do umowy kredytu frankowego a pozwanie banku przez frankowicza
Wpływ aneksu do umowy frankowej na potencjalne roszczenia frankowicza Wbrew powszechnej opinii, sprawy dotyczące kredytów frankowych nie zawsze są identyczne. O ile oczywistym jest, że należy […]
29 marca 2022
Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego
Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego, coraz częściej stosowany zabieg banków Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego to coraz częstsza praktyka banków, które przegrywają sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytu […]
3 marca 2022
Zawieszenie sprawy frankowej
Zawieszenie sprawy frankowej w związku z uchwałą III CZP 11/21 W dniu 02.09.2021r. Sąd Najwyższy miał podjąć Uchwałę w sprawie III CZP 11/21. Tak się jednak […]

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO