Unikatowość


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal jest unikatową kancelarią prawniczą specjalizującą się w prawie medycznym oraz prawie farmaceutycznym. Ta niepowtarzalność jest naturalnym efektem doświadczenia naukowego założyciela Kancelarii – radcy prawego Aleksandra Stala. Mecenas Aleksander Stal w 1997r. ukończył studia lekarskie na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Wkrótce po zakończeniu studiów lekarskich podjął pracę w Akademii Medycznej we Wrocławiu, a następnie zdał z bardzo dobrym wynikiem egzaminy specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej i posiada tytuł specjalisty chirurga ogólnego.

Po zakończeniu studiów lekarskich ukończył także studia prawnicze magisterskie, a następnie z pozytywnym wynikiem złożył egzaminy na aplikację radcowską. W 2008r. Aleksander Stal uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Od tego czasu jego kariera prawnicza ściśle łączy się z zawodem lekarza. Aleksander Stal jest pracownikiem naukowym na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a jednocześnie jest właścicielem prężnie rozwijającej się kancelarii radcowskiej.

Kancelaria radcowska Aleksander Stal od początku działalności mieści się w prestiżowej lokalizacji we wrocławskich Sukiennicach, pośrodku Rynku we Wrocławiu.

W centrum aktywności zawodowej mieszczą się sprawy z pogranicza prawa i medycyny. W ten naturalny sposób Kancelaria wyspecjalizowała się w szeroko rozumianym prawie medycznym oraz prawie farmaceutycznym. Radca Prawny Aleksander Stal kontynuuje dzieło swojego ojca – sędziego, adwokata i radcy prawnego uzupełniając zakres swoich usług o sprawy cywilne, gospodarcze, ale także sprawy karne. W skład zespołu pracowników wchodzą osoby specjalizujące się w odrębnych dziedzinach prawa – prawa podatkowego i administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa autorskiego czy prawa energetycznego.

Radca prawny Aleksander Stal jest autorem licznych publikacji, zarówno prawniczych jak i medycznych, a często publikacji łączących te dwa kierunki.

Jak działamy?


1. Etap przedsądowy

 • bezpłatna porada prawna mająca na celu zapoznanie się ze specyfiką sprawy
 • zawarcie umowy o pomoc prawną
 • doradztwo prawne - po dogłębnym zaznajomieniu się z zagadnieniem prawnym i wydanie ustnej lub pisemnej opinii prawnej, zawierającej opisanie specyfiki problemu prawnego i wskazaniem właściwego sposobu prowadzenia sprawy
 • sporządzenie niezbędnych pism i wezwań do strony przeciwnej zawierających argumenty prawne
 • spotkanie radcy prawnego ze stroną przeciwną i podjęcie mediacji
 • zakończenie etapu przedsądowego przez zawarcie porozumienia ze stroną przeciwną

2. Etap sądowy

 • porada prawna mająca na celu zasadność kontynuacji sprawy w postępowaniu sądowym
 • ocena wartości roszczenia i ewentualnych odsetek za opóźnienie
 • określenie ryzyka procesowego, ocena wartości środków pieniężnych niezbędnych do zaangażowania w spór sądowy oraz ocena możliwości ubiegania się przez klienta o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłat sądowych
 • sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew, reprezentacja klienta przed Sądami
 • analiza zasadności wniesienia środków odwoławczych od orzeczeń sądowych
 • przystąpienie do przymusowej realizacji orzeczenia sądowego poprzez ścisłą współpracę z Komornikiem Sądowym

Zapraszamy do kontaktu