50% VAT odmowa zapłaty
Wygrana sprawa leasingobiorcy o zapłatę VAT za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy (listopad 2019)
23 października 2020
szkoda żółciowa renta
Szkoda żółciowa podczas operacji usunięcia woreczka żółciowego – renta dla pacjenta (10.2020)
11 listopada 2020

Zabezpieczenie powództwa frankowicza przeciwko mBank – prawomocne ! (10.2020)

Zabezpieczenie powództwa wytoczonego przez frankowicza przeciwko mBank – kolejne skuteczne zażalenie

Kancelaria po raz kolejny skutecznie zażaliła błędne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Na skutek zażalenia Sąd zmienił postanowienie zabezpieczające i wstrzymał frankowiczowi obowiązek spłaty rat kredytu CHF.Pozew frankowicza przeciwko mBank o ustalenie nieważności i zapłatę 600.000zł

Kancelaria w imieniu kredytobiorcy pozwała mBank. Roszczenia główne pozwu to żądanie ustalenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny mPlan waloryzowany kursem CHF z 2008r. oraz roszczenie o zapłatę. Kredytobiorca część rat spłacał bezpośrednio we frankach szwajcarskich.

Wraz z pozwem złożony został wniosek o zabezpieczenie polegające na:

  • wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu CHF na czas procesu
  • zakazaniu bankowi mBank złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy

Skuteczne zabezpieczenie jest sposobem na zgodne z prawem zaprzestanie spłat kredytu we frankach.

Sąd odmawia wydania zabezpieczenia – przyczyny

Sąd oddalił wniosek frankowicza o udzielenie zabezpieczenie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że:

  • kredytobiorca nie uprawdopodobnił interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia – główny motyw oddalenia wniosku
  • powód nie spłacił całego kapitału
  • frankowicz nie uprawdopodobnił, że zagrożone będzie zaspokojenie jego roszczeń po zakończeniu postępowania
  • nie jest możliwe udzielenia zabezpieczenia dla roszczenia o ustalenie i zapłatę

Co skład sądu to inny obyczaj…

Z praktyki nasza kancelaria frankowa wie, że w prawie tożsamych stanach faktycznych, rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu jest uzależnione od orzecznictwa danego sądu oraz od składu orzekającego. Co więcej, w Sądzie Okręgowym – to co dla jednego sędziego jest oczywiste i uprawdopodobnione, dla innego już nie. Losowanie składu orzekającego może mieć wpływ na zapadające orzeczenia w sprawach frankowych.

Prawomocne zabezpieczenie dla frankowicza po zażaleniu

Postanowienie jako błędne, zostało zaskarżone zażaleniem poziomym. Oznacza to, że zażalenie podlegało rozpoznaniu przez skład 3-osobowy tego samego wydziału sądu. W tym przypadku losowanie sędziów także ma istotne znaczenie 🙂

Najważniejsze, że frankowicz uzyskał zabezpieczenie. Zabezpieczenie powództwa frankowicza zostało udzielone w 100% zgodnie z wnioskiem naszej Kancelarii.

Co dalej frankowiczu…

Postanowienie nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, ale na pewno jest sygnałem że roszczenie jest dostatecznie uprawdopodobnione i frankowicz może liczyć na końcowy sukces.

Nasz klient od dnia wydania prawomocnego postanowienia ma prawo zaprzestać spłat kredytu frankowego, natomiast bank nie może wypowiadać umowy kredytu bądź go egzekwować przez cały czas trwania procesu.

Masz kredyt frankowy – zgłoś się do nas – kancelaria frankowa Wrocław, udzieli Ci należnej pomocy!

 

Przedmiot sprawy

Frankowicz ca mBank - sprawa o zabezpieczenie

Rozstrzygnięcie

Prawomocne zabezpieczenie dla frankowicza i wstrzymanie płatności rat kredytu CHF na czas procesu

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close