Zabezpieczenie powództwa frankowicza przeciwko mBank – prawomocne ! (10.2020)

Zabezpieczenie powództwa wytoczonego przez frankowicza przeciwko mBank – kolejne skuteczne zażalenie

Kancelaria po raz kolejny skutecznie zażaliła błędne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Na skutek zażalenia Sąd zmienił postanowienie zabezpieczające i wstrzymał frankowiczowi obowiązek spłaty rat kredytu CHF.Pozew frankowicza przeciwko mBank o ustalenie nieważności i zapłatę 600.000zł

Kancelaria w imieniu kredytobiorcy pozwała mBank. Roszczenia główne pozwu to żądanie ustalenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny mPlan waloryzowany kursem CHF z 2008r. oraz roszczenie o zapłatę. Kredytobiorca część rat spłacał bezpośrednio we frankach szwajcarskich.

Wraz z pozwem złożony został wniosek o zabezpieczenie polegające na:

 • wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu CHF na czas procesu
 • zakazaniu bankowi mBank złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy

Skuteczne zabezpieczenie jest sposobem na zgodne z prawem zaprzestanie spłat kredytu we frankach.

Sąd odmawia wydania zabezpieczenia – przyczyny

Sąd oddalił wniosek frankowicza o udzielenie zabezpieczenie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że:

 • kredytobiorca nie uprawdopodobnił interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia – główny motyw oddalenia wniosku
 • powód nie spłacił całego kapitału
 • frankowicz nie uprawdopodobnił, że zagrożone będzie zaspokojenie jego roszczeń po zakończeniu postępowania
 • nie jest możliwe udzielenia zabezpieczenia dla roszczenia o ustalenie i zapłatę

Co skład sądu to inny obyczaj…

Z praktyki nasza kancelaria frankowa wie, że w prawie tożsamych stanach faktycznych, rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu jest uzależnione od orzecznictwa danego sądu oraz od składu orzekającego. Co więcej, w Sądzie Okręgowym – to co dla jednego sędziego jest oczywiste i uprawdopodobnione, dla innego już nie. Losowanie składu orzekającego może mieć wpływ na zapadające orzeczenia w sprawach frankowych.

Prawomocne zabezpieczenie dla frankowicza po zażaleniu

Postanowienie jako błędne, zostało zaskarżone zażaleniem poziomym. Oznacza to, że zażalenie podlegało rozpoznaniu przez skład 3-osobowy tego samego wydziału sądu. W tym przypadku losowanie sędziów także ma istotne znaczenie 🙂

Najważniejsze, że frankowicz uzyskał zabezpieczenie. Zabezpieczenie powództwa frankowicza zostało udzielone w 100% zgodnie z wnioskiem naszej Kancelarii.

Co dalej frankowiczu…

Postanowienie nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, ale na pewno jest sygnałem że roszczenie jest dostatecznie uprawdopodobnione i frankowicz może liczyć na końcowy sukces.

Nasz klient od dnia wydania prawomocnego postanowienia ma prawo zaprzestać spłat kredytu frankowego, natomiast bank nie może wypowiadać umowy kredytu bądź go egzekwować przez cały czas trwania procesu.

Masz kredyt frankowy – zgłoś się do nas – kancelaria frankowa Wrocław, udzieli Ci należnej pomocy!

 

 • Przedmiot sprawy

  Frankowicz ca mBank - sprawa o zabezpieczenie

 • Rozstrzygnięcie

  Prawomocne zabezpieczenie dla frankowicza i wstrzymanie płatności rat kredytu CHF na czas procesu

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.