Kredyt frankowy – zabezpieczenie roszczenia przeciwko Santander Bank (dawny Kredyt Bank) – 06.2020

Sprawa o kredyt frankowy i zabezpieczenie roszczenia przeciwko Santander Bank (dawny Kredyt Bank) – czyli jak zgodnie z prawem zaprzestać spłat kredytu we frankach.

Kancelaria prowadzi sprawę frankowiczów, którzy w 2007r. zawarli z bankiem Kredyt Bank S.A. umowę  kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum. W toku sprawy przeciwko następcy prawnemu – Santander Bank S.A. domagali się odfrankowienia kredytu, ukształtowania stosunku prawnego oraz zwrotu poczynionych nadpłat w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem banku ze względu na abuzywność zastosowanych klauzul.

Następnie doszło do zmiany powództwa polegającego na żądaniu ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej i o zapłatę od banku 185.000zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Kredyt frankowy zabezpieczenie roszczenia

W toku już zawisłej sprawy, Kancelaria po zmianie powództwa wniosła o zabezpieczenie roszczeń frankowiczów, wnioskując o wydanie postanowienia tymczasowego polegającego na:

– wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłat rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy

– zakazaniu pozwanemu bankowi Santander Bank S.A. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu

Zabezpieczenie skutkuje wstrzymaniem obowiązku płatności rat kredytu

Już dwa tygodnie po złożeniu wniosku o zabezpieczenie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny wydał postanowienie w całości uwzględniające wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Co istotne, wniosek w żadnej części nie został oddalony. Nadto Sąd w punkcie II postanowienia stwierdził:

na podstawie art. 357 par. 6 kpc odstąpić od uzasadnienia postanowienia wobec podzielenia w całości argumentów przytoczonych we wniosku o udzielenie zabezpieczenia z dnia 14.05.2020r.- Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny

Powyższe stwierdzenie daje naszym Klientom nadzieje na pozytywne orzeczenie końcowe i unieważnienie umowy o kredyt we frankach.

Postanowienie zabezpieczające jest natychmiast wykonalne.

Sprawę prowadzi Kancelaria przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygn. akt: XII C 462/20).

Zapoznaj się z ofertą Kancelarii skierowaną dla frankowiczów.

  • Przedmiot sprawy

    Kredyt frankowy - zabezpieczenie roszczenia

  • Rozstrzygnięcie

    Wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłat rat kredytu i zakazanie bankowi wypowiadanie umowy kredytu

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.