Aneks do umowy kredytu frankowego a pozwanie banku przez frankowicza

aneks do umowy kredytu we frankach

Wpływ aneksu do umowy frankowej na potencjalne roszczenia frankowicza

Wbrew powszechnej opinii, sprawy dotyczące kredytów frankowych nie zawsze są identyczne. O ile oczywistym jest, że należy rozróżnić kredyty indeksowane od kredytów denominowanych, czy też odmiennie skonstruować żądania pozwu w przypadku całkowitej spłaty kredytu, a inaczej, gdy kredyt frankowy nadal jest spłacany, to często pojawiającym się zagadnieniem jest wpływ zawieranych z bankiem aneksów do umowy kredytu frankowego, czy też ugód zawartych jeszcze podczas trwania umowy kredytu.

 

Aneks do umowy kredytu frankowego – nic nadzwyczajnego…

W naszej kilkuletniej praktyce prowadzenia spraw frankowych, wielokrotnie Klienci – podczas kompletowania niezbędnej dokumentacji – zwracali uwagę, że podpisali z Bankiem nie tylko samą umowę kredytową, ale także dodatkowe aneksy. Często są to krótkie dokumenty, dotyczące takich kwestii jak np. możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, czy też zwolnienia jednego ze współkredytobiorców z zobowiązania.

 

Potwierdzenie w aneksie aktualnego salda zadłużenia

Zdarza się jednak, iż jednym z zapisów takiego aneksu jest potwierdzenie przez strony wysokości aktualnego zadłużenia (w walucie CHF).

Inną sytuacją, która mogła wymagać podpisywania przed kredytobiorcę i bank dodatkowych dokumentów była trudna sytuacja kredytobiorcy i próba restrukturyzacji zadłużenia, czy też ustalenie nowego harmonogramu spłat. Przy podpisywaniu tego rodzaju ugody strony również potwierdzały aktualną wysokość zadłużenia.

 

Zawarcie aneksu, ugody z potwierdzeniem salda kredytu a roszczenia frankowicza

W związku z powyższymi przykładami, aktualizuje się pytanie, czy zawarcie – jeszcze w trakcie spłacania kredytu frankowego – aneksu lub ugody z bankiem, w którym to dokumencie kredytobiorca wprost potwierdził istnienie i wysokość swojego długu, uniemożliwia późniejsze kwestionowanie zapisów umowy kredytu, a także wniesienie pozwu przeciwko bankowi.

Innymi słowy, czy umowa kredytowa – pomimo, iż znajdują się w niej klauzule abuzywne – może być uznana za niepodważalną, a tym samym jej niedozwolone zapisy pozostaną w mocy tylko dlatego, że kredytobiorca następczo potwierdził istnienie i wielkość swojego zobowiązania.

 

Orzecznictwo w sprawie aneksów do umowy frankowej

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy poszukiwać w orzecznictwie. Tytułem przykładu Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 stycznia 2022r. o sygn. akt: I ACa 256/21 wprost wskazał:

Nie można bowiem w drodze ugody konwalidować nieważnej od początku czynności prawnej chyba, że powód udzieliłby następczo w pełni świadomej i wolnej zgody na postanowienia abuzywne i w ten sposób przywróciłby im skuteczność z mocą wsteczną (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21). Takiej natomiast zgody powód nie wyraził.” Sąd odwoławczy uznał zaaprobował zatem ustalenia Sądu I Instancji, stosownie do których: „zawarta pomiędzy stronami ugoda jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego nie wykreowała ważnego stosunku cywilnoprawnego, ani też nie nie sanowała wadliwej czynności prawnej.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe orzeczenie sądowe nie będzie wiązało innych sądów powszechnych, nawet mimo podobnego stanu faktycznego. Dzięki jednak swojej kompleksowości i przejrzystej argumentacji prawniczej, stanowi swego rodzaju dyrektywę postępowania, która może być pomocna przy właściwym formułowaniu pozwu frankowego i odparcia kontraargumentów banku.

 

Analiza umowy kredytu frankowego i aneksu – prawnik pomoże

Jako Kancelaria Frankowa z Wrocławia, zapraszamy do kontaktu celem analizy Państwa umowy kredytowej, a także zawartych później aneksów, czy ugód z bankiem. Kompleksowo zapoznamy się z udostępnioną przez Państwa dokumentacją, ocenimy możliwe zyski i przedstawimy istniejące ryzyko procesowe. Skupimy się także na analizie zapisów aneksów/ugód, które Państwo podpisywali, aby przewidzieć stanowisko banku w tym zakresie i przygotować kontrargumenty przeciwko uznaniu aneksu/ugody za uznanie długu przez kredytobiorcę, czy też nowację zobowiązania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 4 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close