Dziecko nie ponosi winy za wypadek
Dziecko, które ukończyło 13 lat otrzymuje 15.000zł zadośćuczynienia pomimo własnego sprawstwa (luty 2020).
1 marca 2020
Kredyt frankowy zabezpieczenie roszczenia
Kredyt frankowy – zabezpieczenie roszczenia przeciwko Santander Bank (dawny Kredyt Bank) – 06.2020
23 czerwca 2020

Unieważnienie kredytu frankowego i zasądzenie dla kredytobiorców 365.000zł (Luty 2020)

wygrana z Raiffeisen bank sprawa o kredyt frankowy i unieważnienie kredytu

Unieważnienie kredytu frankowego, zasądzenie dla kredytobiorców 365.000zł. Raiffeisen Bank po raz kolejny przegrywa! Umowa kredytu CHF nieważna!

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal reprezentuje małżeństwo kredytobiorców w sporze związanym z umową kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartą z bankiem EFG Eurobank Ergesias S.A.

Powództwo przeciwko następcy prawnemu tego banku, to jest przeciwko Raiffeisen Bank, zostało wytoczone w kwietniu 2018r. Od samego początku powództwo zostało oparte na roszczeniu o ustaleniu nieistnieniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF. W związku z powyższym roszczeniem Kancelaria wnosiła o zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty pieniędzy odpowiadającej wszystkim wpłatom poczynionym przez nich w związku ze spłatą zobowiązań wynikających z tejże umowy.

Kancelaria wywodziła także roszczenia alternatywne tj. o tzw. odfrankowienie kredytu w związku z zawartymi w umowie kredytu klauzulami abuzywnymi i zasądzenie od banku nadpłaconych rat kredytu i ukształtowanie stosunku prawnego poprzez uznanie, że kredyt jest kredytem złotówkowych a oprocentowanie oparte na stawce LIBOR.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 28.02.2020r. w sprawie o sygn. akt XIIC1141/18 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF i zasądził na rzecz powodów całość kwot wpłaconych pozwanemu bankowi w związku z przedmiotową umową kredytu – to jest blisko 365.000zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny.

Jako przyczynę dokonanych ustaleń, Sąd wskazał m.in. naruszenie zasad współżycia społecznego przez zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych. Umowa kredytu nie była indywidualnie negocjowana kredytobiorcami, a część załączników do umowy była podpisywana przez kredytobiorców kilka dni po zawarciu głównej umowy kredytu. Pracownicy banku nie poinformowali także kredytobiorców w sposób należyty o ryzyku kursowym. Kursy walutowe były kształtowane jednostronnie przez bank na podstawie własnej tabeli kursowej. Jako sprzeczne z dobrymi obyczajami Sąd uznał także zapisy dotyczące spreadu walutowego. Ewentualna eliminacja tych klauzul nie pozwala na dalsze trwanie umowy kredytowej.

Zasada dwóch kondykcji

Co istotne, Sąd wyrokując oparł się na tzw. teorii dwóch kondykcji. Pozwoliło to na podstawie art. 405 k.c., na zasadzenie na rzecz kredytobiorców kwoty odpowiadającej wszystkim nieprzedawnionym wpłatom dokonanym przez kredytobiorców na rachunek banku w związku z zawartą, nieważną umową kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Jest to kolejna wygrana batalia sądowa przeciwko bankowi w związku z zawartą umową kredytu frankowego.

Jeżeli szukasz doświadczonej Kancelarii zajmującej się kredytami walutowymi indeksowanymi, czy waloryzowanymi zgłoś się do naszej Kancelarii. Nieodpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy kredytowej. Reprezentujemy frankowiczów w sądach w całej Polsce.

Wartość nominalna kredytu

250.00 PLN

Zasądzenie od banku

364.736 PLN

Przedmiot spraw

Sprawa frankowiczów przeciwko Raiffesien Bank (dawny EFG Polbank)

Rozstrzygnięcie

Nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF i zasądził na rzecz powodów 365.000zł

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close