Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.
Prywatność Użytkowników strony internetowej www.radcaprawny.info jest dla nas niezwykle ważna. Dane, które są przekazywane przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie przez niniejszą stronę internetową są pozyskiwane jedynie dla celów określonych w Polityce Prywatności.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe klientów Kancelarii, a przede wszystkim:

 • kto jest administratorem strony internetowej www.radcaprawny.info
 • kto jest administratorem Państwa danych osobowych,
 • jakie dane przetwarzamy,
 • w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • jak długo przetwarzamy dane,
 • jakie prawa przysługują naszym Klientom jako podmiotom danych osobowych,
 • komu udostępniamy dane

Administrator strony internetowej www.radcaprawny.info

Administratorem strony internetowej www.radcaprawny.info jest Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sukiennice 3/4 lok. 1, REGON: 932695957 , NIP: 8981698724.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Co to oznacza? IOD to osoba, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych? Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal. Jest to osoba, z którą możecie Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych oraz realizacją Waszych praw związanych z przetwarzaniem.

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Aleksander Stal
iod@radcaprawny.info
ul. Sukiennice 3/4 lok. 1, 50-107 Wrocław

Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Państwa dane, które nam podajecie przy zlecaniu sprawy (np. przy zawarciu umowy o świadczenie usług, przy wysłaniu wiadomości e-mail z danymi osobowymi). Podajecie Wasze dane osobowe niezbędne do świadczenia dla Państwa usług.
Przetwarzamy także dane podane dobrowolnie przez Użytkownika, poprzez zawarte na stronach internetowych formularze.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Jeśli zawieramy z Panem/Panią umowę o realizację danej usługi to możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
Dane podane w formularzu zawartym na stronie internetowej www.radcaprawny.info są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, to jest w celu odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie lub też w celu przedstawienia za zgodą Użytkownika informacji handlowej.
Państwa dane przetwarzamy również, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości.

Jak długo przetwarzamy dane?

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Pania/Panią skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez nas:
• prawo dostępu do Pana/Pani danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:
• ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
• ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej)
Komu udostępniamy dane?
Państwa dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej, sądom powszechnym i administracyjnym, podmiotom prywatnym (osobom fizycznym i prawnym).
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Bezpieczeństwo

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal dochowuje wszelkiej ostrożności, aby wszystkie dane udostępniane za pośrednictwem strony www.radcaprawny.info oraz dostępnych na jej stronie formularzy były chronione przed ich utratą, nadużyciem czy niepowołanym użyciem. Wszelkie dane pozyskane od Użytkownika są traktowane jako dane poufne, do użycia jedynie zgodnym z ich przeznaczeniem. Dane udostępnianie przez stronę www.radcaprawny.info za pośrednictwem formularzy są przesyłane przy zastosowaniu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu przekazywania danych.

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: POLITYKA COOKIES DLA STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa www.radcaprawny.info zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Administrator strony www.radcaprawny.info wykorzystuje pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę oraz dla celów przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Strona internetowa stosuje pliki cookies sesyjne, przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu oraz pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.