Emerytura pomostowa 2024 – zmiany przepisów

emerytura pomostowa 2024

Emerytura pomostowa 2024

„Emerytura pomostowa 2024 – rewolucyjne zmiany przepisów zbliżają się wielkimi krokami. Czy to koniec niepewności dla emerytów? Odkryj, jak nowe regulacje dotkną Twoją przyszłą emeryturę pomostową.”

 

Emerytura pomostowa od 1 stycznia 2024 zmiana przepisów.

Emerytura pomostowa z ZUS – ten temat poruszaliśmy na naszym blogu już kilkakrotnie. Musimy zatem odnotować, jako aktualizację naszych dotychczasowych wpisów, nowelizację Ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008r. W szczególności należy umówić nowelizację art. 4 pkt 5 przywoływanej ustawy.

 

Dotychczasowe brzmienie przepisów o emeryturach pomostowych:

Art. 4 Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.
7) (uchylony)

Emerytura pomostowa 2024 – obecne brzmienie przepisów – uchylenie przesłanki z pkt 5:

Art. 4 Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5) (uchylony)
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.
7) (uchylony)

emerytura pomostowa 2024 zmiany przepisów

Pomostówka 2024 – zmiany, co nowego

Po uchyleniu z ustawy przesłanki odnoszącej się do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999r., osoby spełniające pozostałe wymogi ustawowe będą mogły nabyć prawa do emerytury pomostowej.

Do tej pory, warunkiem koniecznym nabycia tego rodzaju emerytury była „praca szczególna” wykonywana przez co najmniej 15 lat, lecz część tego okresu pracy musiała mieć miejsce do 31 grudnia 1998r., a część pracownik musiał przepracować od 1 stycznia 2009r.

Ustawodawca nie określał jednocześnie jak długi musiał być każdy z analizowanych okresów. W praktyce zatem dopuszczalne było zsumowanie – przykładowo – pracy przez 14 lat i 11 miesięcy w latach 1990-2004 i 1 miesiąca w roku 2009. Istotnym jest, aby łączny staż pracy w warunkach szczególnych/w szczególnym charakterze wynosił co najmniej 15 lat.

Jednocześnie, przy zachowaniu dotychczasowego brzmieniu ustawy, z możliwości przejścia na emeryturę pomostową były wyeliminowane m.in. osoby, które rozpoczęły „pracę szczególną” od 1 stycznia 2009r. i osiągnęły 15-letni staż w 2024r.

Co wymaga podkreślenia, są to pracownicy, którzy rozpoczęli wykonywanie pracy w szczególnych warunkach na „nowych” zasadach, a zatem już po pierwotnym wejściu w życie Ustawy o emeryturach pomostowych, która znacznie ograniczyła zakres „prac szczególnych” i dokonała ich swoistego podziału na te oceniane według art. 3 ust. 1 i 3 przywoływanej ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Ustawodawca uznał zatem, że taki stan rzeczy wymaga zmiany, w związku z czym dokonano stosownej nowelizacji, uchylając przesłankę z pkt 5 – wykonywanie „prac szczególnych” przed dniem 1 stycznia 1999r.

Zmiana przepisów o emeryturach pomostowych umożliwia przejście na emeryturę pomostową nowej grupie uprawnionych, którzy – do momentu zmiany przepisów – byli wykluczeni z tej możliwości.

 

Wcześniejsza emerytura z ZUS – Kancelaria prawna

Jak widać, sprawy o emerytury pomostowe mogą być znacznie skomplikowane i wymagają stałego monitorowania i dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawa. Dlatego też – jeżeli mają Państwo przepracowane 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i rozważają Państwo czy odpowiednie świadczenie emerytalne będzie przysługiwać – zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami od spraw ZUS.

W przypadku zaś doręczonej decyzji odmawiającej emerytury, możemy pomóc w analizie zagadnień wskazanych przez ZUS w decyzji, ocenić zasadność odwołania, a także poprowadzić sprawę na etapie postępowania sądowego.

Co ważna, prowadzimy sprawy o odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury pomostowej na terenie całej Polski. Jeśli więc jesteś ze Szczecina, Poznania, Katowic, czy Lublina, możesz zwrócić się do nas o pomoc. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, czy możesz otrzymać emeryturę pomostową.

Rekompensata za pracę z warunkach szczególnych, to zagadnienie ściśle związane z tematyką emerytur pomostowych. Jeżeli nie skorzystałeś z prawa do wcześniejszej emerytury z ZUS, być może przysługuje Ci taki dodatek do emerytury. Nasza kancelaria z sukcesem zakończyła wiele spraw dotyczących rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych, więc jeżeli masz podobną sprawę skontaktuj się z nami!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 3 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close