Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego

wstrzymanie wykonania wyroku frankowego

Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego, coraz częściej stosowany zabieg banków

Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego to coraz częstsza praktyka banków, które przegrywają sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego. Postępowanie sądowe w sprawie kredytów frankowych zazwyczaj obejmuje pierwszą i drugą instancję. Wyrok sądu II instancji, co do zasady jest wyrokiem prawomocnym i wykonalnym.

Oznacza to, że jeżeli w sądzie apelacyjnym utrzyma się w wyrok sądu I instancji ustalający nieważność umowy kredytu frankowego, to frankowicz powinien mieć otwartą drogę do wykreślenia obciążenia hipotecznego.

Czy zawsze tak się dzieje? Otóż nie, bowiem banki wykorzystują zapis art. 388 kpc.

Wstrzymanie wykonania wyroku frankowego – nieuczciwe praktyki banków

Cytowany przepis wprowadzono w 2019r. Zgodnie z nim sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

Po pierwsze wstrzymanie wykonalności wyroku sądu drugiej instancji może nastąpić tylko na wniosek strony (w tym wypadku banku). Po wtóre wniosek taki, może być złożony tylko w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna.

Złożenie wniosku o wstrzymanie wyroku nie musi wiązać się z jednoczesnym złożeniem skargi kasacyjnej. Wstrzymanie wykonania orzeczenia uzależnione jest od tego, czy wykonanie orzeczenia grozi wyrządzeniem stronie niepowetowanej szkody.

Niepowetowana szkoda, to taka, która w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej nie będzie mogła być naprawiona przez zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub przez przywrócenie stanu poprzedniego.

Dlaczego wnioski o wstrzymanie wykonania wyroków frankowych są składane przez banki

Jak wcześniej napisałem wyrok sądu II instancji jest wyrokiem prawomocnym i wykonalnym. Jeżeli w sprawie frankowej zostanie ustalone wyrokiem, że umowa kredytu frankowego była nieważna, to skutkuje to przyjęciem, iż byt prawny umowy kredytu CHF uległ zniweczeniu. Tym samym brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do utrzymywania wpisu obciążenia hipotecznego zabezpieczającego wierzytelność banku. Aby frankowicz mógł egzekwować wyrok, to powinien on zostać opatrzony klauzulą wykonalności.

Złożenie przez bank wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku frankowego ma na celu, odwleczenie w czasie możliwości wykreślenia hipoteki i ewentualne odzyskanie od banku zasądzonych kwot pieniędzy.

Jeżeli wniosek banku o wstrzymanie wykonalności zostanie przez sąd II instancji uwzględniony, to przez czas wstrzymania, czyli nawet to dnia rozpoznania skargi kasacyjnej frankowicz nie będzie mógł wykreślić zobowiązania hipotecznego. Co więcej, bank wcale nie musi składać skargi kasacyjnej, a możliwość wykreślenia hipoteki przez frankowicza będzie przez pewien czas wstrzymana.

Wniosek banku o wstrzymanie wykonania wyroku – co zrobić?

Wniosek banku o wstrzymanie wykonania wyroku winien być rozpoznany przez sąd niezwłocznie. Sprawa o wstrzymanie wykonania jest rozpatrywana przez ten sam skład sędziowski, który wydał wyrok w II instancji. Wniosek podlega doręczeniu frankowiczowi. Ten co prawda może złożyć pismo procesowe, ale jego niezłożenie nie będzie miało negatywnych skutków procesowych.

Sąd w sprawie wniosku wyda postanowienie wstrzymujące lub odmawiające wstrzymania wykonalności wyroku. Na postanowienie to nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Oznacza to, że jeżeli wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku nie zostanie uwzględniony to frankowicz ma prawną możliwość jego wyegzekwowania – np. dążyć do wykreślenia hipoteki i do rozliczenia z bankiem.

Czy Sądy wstrzymują wykonanie wyroku frankowego?

Nasza kancelaria frankowa Wrocław, w praktyce nie spotkała się w sprawach przez nas prowadzonych z postanowieniem wstrzymującym wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu frankowego. Wniosek nasuwa się jeden: sędziowie dostrzegają, że jedynym celem złożenia takiego wniosku przez bank jest przedłużanie postępowania za wszelką cenę.

List mazalny w sprawie frankowej

Frankowicz, który uzyskał prawomocny wyrok sądu ustalający nieważność umowy o kredyt, może przystapić do czynności skutkujących wykreśleniem hipoteki. W tym celu należy wystąpić do pozwanego banku o wydanie tzw. listu mazalnego.

Nie ma określonego prawem terminu, w którym bank winien wydać list mazalny. Po otrzymaniu listu mazalnego, należy wnieść do sądu wieczystoksięgowego opłacony wniosek o wykreślenie wpisu hipotecznego. Frankowicz otrzyma zawiadomienie z sądu o dokonanym wykreśleniu obciążenia hipotecznego.

Co zrobić, gdy bank nie wydaje listu mazalnego?

W praktyce niektóre z banków, pomimo prawomocnego ustalenia nieważności kredytu frankowego odmawiają wystawienia listu mazalnego. Frankowicz w tej sytuacji ma możliwość skutecznego wykreślenia hipoteki, ale czynność ta będzie trwała w czasie.

Jak w takim przypadku wykreślić hipotekę?

Nasza kancelaria frankowa z Wrocławia omówi tę problematykę w kolejnym artykule.

Dowiedz się, jak pomoc frankowiczom naszej Kancelarii prowadzi do wygrania z bankiem – zapoznaj się z naszymi wyrokami w sprawach frankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + dwanaście =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close