SPRAWY O ROZWÓD
ROZWÓD WROCŁAW


Sprawy o rozwód to jedna ze specjalności Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal. Właściciel Kancelarii – jako prawnik rozwodowy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód z orzekaniem o winie. Dodatkowo nasza kancelaria rozwodowa zapewnia dyskrecję, dochowuje tajemnicy zawodowej oraz umożliwia możliwie szybkie i jak najmniej traumatyzujące dla małżonka przebrnięcie przez sprawę rozwodową. Pamiętaj, że w Sądzie o rozwód strona może być reprezentowana tylko przez profesjonalnego prawnika od rozwodów jakim jest radca prawny lub adwokat rozwodowy.

POMOC PRAWNIKA OD ROZWODÓW


Nasz radca prawny, tak jak adwokat od rozwodów będzie reprezentował Twoje interesy począwszy od pierwszych rozmów i mediacji, aż przez cały proces sądowy o rozwód. Z tego względu zależy nam na pełnym, wzajemnym zaufaniu. W sprawie rozwodowej możemy wnosić o:

 • rozwód z orzekaniem o winie (z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego małżonka)
 • rozwód bez orzekania o winie
 • zasądzenie alimentów na rzecz niewinnego małżonka
 • alimenty na rzecz dziecka
 • zabezpieczenie alimentów na rzecz dziecka na czas trwania procesu
 • określenie miejsca zamieszkania dziecka małżonków (z którym małżonkiem dziecko ma mieszkać po rozwodzie)
 • orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem małżonków
 • uregulowanie kontaktów małżonka z dzieckiem
 • opiekę naprzemienną nad dzieckiem
 • podział majątku wspólnego małżonków

Nadto istnieje możliwość reprezentacji w sprawie o separację małżonków.

Nasza kancelaria rozwodowa działa w mieście Wrocław, ale prowadzi sprawy na terenie całej Polski.

POZEW ROZWODOWY


Pozew rozwodowy – jak się przygotować?


Jeżeli nie widzisz już żadnych szans na uratowanie Twojego małżeństwa, to właściwą drogą jest przygotowanie się do sprawy rozwodowej. W Polsce nie można uzyskać rozwodu poprzez wizytę u notariusza, czy w w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jedyną drogą do uzyskanie rozwodu jest wniesienie do sądu pozwu o rozwód. Złożenie pozwu rozwodowego należy poprzedzić analizą prawną sytuacji małżonka, stanu majątkowego małżonków, potrzeb alimentacyjnych dzieci. Należy rozważyć, czy pozew ma zawierać wniosek o rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka. Należy skrupulatnie zgromadzić niezbędne dowody pozwalające na uzyskanie zadowalającego wyroku rozwodowego.

Wszystkie powyższe elementy winien skonsultować prawnik od rozwodów Wrocław: adwokat rozwodowy lub radca prawny.

Po prostu dobry adwokat rozwód Wrocław.

Jak napisać pozew rozwodowy?


Jeżeli nie chcesz skorzystać z pomocy prawnika, możesz wyszukać w internecie wzór pozwu o rozwód. Pamiętaj jednak, że Twój małżonek zawsze może skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego od rozwodów. W takiej sytuacji po przeciwnej stronie zasiądzie prawnik rozwodowy – profesjonalista, który zna wszystkie zawiłości spraw rozwodowych. To może narazić Cię na niekorzystne rozstrzygnięcie w Twojej sprawie rozwodowej.

Dobry pozew o rozwód musi być spełniać wymogi formalne pozwu rozwodowego oraz zawierać poprawne żądania, wnioski dowodowe i uzasadnienie. Uzasadnienie pozwu rozwodowego powinno szczegółowo opisywać przyczyny rozpadu związku, oraz wskazywać przyczyny dla których strona żąda konkretnego rozstrzygnięcia. Pozew rozwodowy należy wysłać do właściwego sądu okręgowego. Najlepiej więc, aby pozew o rozwód napisał radcy prawny lub kancelaria adwokacka od rozwodów z Wrocławia.

DOKUMENTY DO ROZWODU


Co powinien zawierać pozew o rozwód?


Dobry pozew rozwodowy musi zawierać:

 • oznaczenie sądu (np. Sąd Okręgowy dla Wrocławia, Wydział Cywilny Rodzinny)
 • wskazanie stron sprawy - małżonków (powoda i pozwanego)
 • dane pełnomocników (radca prawny lub adwokat)
 • sprecyzowanie żądania pozwu (wskazanie, czy żądamy orzeczenia o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie, czy strony posiadają własne mieszkanie, czy małżonkowie mają dzieci, jak kształtować ma się władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem, jakich miesięcznie żądamy alimentów i na czyją rzecz, czy ma być orzekany przez sąd podział majątku)
 • pozew musi być czytelnie podpisany

Wszystkie powyższe elementy winien skonsultować prawnik od rozwodów: adwokat rozwodowy lub radca prawny.

Ponadto wskazane jest dołączenie wniosku o:

 • zabezpieczenie roszczenia o alimenty na rzecz dziecka poprzez wydanie postanowienia zabezpieczającego na czas trwania procesu o rozwód (zabezpieczenie alimentów)

Dokumenty, które należy dołączyć do pozwu rozwodowego


 • akt małżeństwa w oryginale
 • akt urodzenia dziecka w oryginale
 • dowody dotyczące np. zdrady męża (np.: sms-y, emaile, nagrania rozmów)
 • dowody na wysokość potrzeb dziecka i możliwości zarobkowe ojca i matki

ROZWÓD BLOG


21 lutego 2020
Jak długo trwa rozwód ?
Jak długo trwa rozwód Sprawy rozwodowe są jednymi z najtrudniejszych z punktu widzenia małżonków. Bolesne doświadczenia powodują, że chcą oni jak najszybciej zakończyć związek na drodze […]
13 grudnia 2016
Czy Polak może rozwieść się z cudzoziemcem w Polsce?
Coraz większa jest ilość zawieranych związków małżeńskich z obywatelami innych państw. W konsekwencji, spotykamy się z większą ilością małżonków, którzy pragną przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem w […]
2 listopada 2016
Rozwód – co się dzieje ze wspólnym mieszkaniem?
Rozwód a wspólne mieszkanie byłych małżonków W wyniku rozwodu ustaje wspólność majątkowa małżonków. W wyroku rozwodowym, sąd orzeknie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, natomiast podział […]
27 kwietnia 2016
Rozwód – z winą czy bez?
Rozwód z winą czy bez – prawnik rozwodowy wyjaśnia Problematyka winy przy orzekaniu rozwodu jest przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa już od lat. Nie wchodząc w […]
30 sierpnia 2009
Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców
Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców Sąd z urzędu w wyroku rozwodowym zawrze rozstrzygnięcia dotyczące: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków, […]

SPRAWY O ROZWÓD – WYROKI


Kancelaria rozwodowa z Wrocławia specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Prowadzimy mediacje przedrozwodowe, reprezentujemy małżonków w sądzie w sprawach rozwodowych (także obcokrajowców).

Prawnik Wrocław rozwód i sprawy rodzinne - i wiesz jak skutecznie rozwieść się.

Poniżej przykłady wprowadzonych spraw o rozwód i separację.
– Sprawa o separację małżonków