divorce in Poland

divorce lawyer Wroclaw Poland

Coraz większa jest ilość zawieranych związków małżeńskich z obywatelami innych państw. W konsekwencji, spotykamy się z większą ilością małżonków, którzy pragną przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem w Polsce.

Jest to niejednokrotnie spowodowane chęcią powrotu polskiego małżonka do Polski i zapewnienia dzieciom możliwości pozostania przy rodzicu w Polsce. Inną przyczyną są względy ekonomiczne – rozwód w Polsce może kosztować dużo mniej niż np. rozwód w Wielkiej Brytanii.

Wreszcie małżonek może uważać, iż polski sąd bardziej przyjaźnie potraktuje polskiego obywatela.

Na tym tle powstaje istotne pytanie: Czy można rozwieść się z obcokrajowcem w Polsce?

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, iż można w Polsce rozwiązać małżeństwo z obcokrajowcem przez rozwód gdy:

– ostatnio oboje małżonkowie zamieszkiwali w Polsce, przy czym nie jest konieczne aby oboje małżonkowie zamieszkiwali wspólnie w jednym mieszkaniu, czy w jednym mieście

– jeden z małżonków nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (podczas gdy drugi z małżonków wyjechał poza granice Polski)

– małżonek będący powodem (czyli tą osobą, która wnosi do sądu pozew o rozwód) co najmniej od roku, liczonego bezpośrednio przed wniesieniem do sądu pozwu o rozwód, zamieszkuje w Polsce

– małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio złożeniem pozwu o rozwód zamieszkuje w Polsce

Miejsce zamieszkania małżonków nie jest tożsame z zameldowaniem na pobyt. Jest to miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie ma więc obowiązku przedstawiania tzw. meldunku w Polsce.

W powyższych okolicznościach zachodzi tzw. fakultatywna właściwość sądu polskiego. Oznacza to, iż rozwód może też być przeprowadzony poza granicami Polski. Ale, ze względów, o których wspomniano na wstępie, przeprowadzenie sprawy rozwodowej w Polsce wydaje się być dużo lepszym rozwiązaniem.

Postępowanie rozwodowe obowiązkowo musi być przeprowadzone w Polsce wtedy, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi i oboje mieszkają w Polsce.

Jeżeli każdy z małżonków wniesie pozew o rozwód, ale każde w innym kraju, wówczas istotne jest w którym kraju jako pierwszym zostało wszczęte postępowanie w sprawie rozwodu.

Po potwierdzeniu przez sądy obu krajów swojej właściwości do prowadzenia sprawy o rozwód, postępowanie toczy się przed sądem tego kraju, w którym jako pierwszym zostało wszczęte postępowanie. Sąd drugiego z krajów umorzy swoje postępowanie.

Celem takiego postępowania jest, aby nie doszło do sytuacji takiej, iż sądu różnych krajów wydałyby rozbieżne wyroki.

Czy ja i mój małżonek musimy stawić się w sądzie na sprawie rozwodowej?

Na gruncie polskiego prawa, każda ze stron postępowania musi zostać wysłuchana. Osoba, która składa pozew o rozwód musi stawić się osobiście przed sądem prowadzącym postępowanie. W przeciwnym wypadku postępowanie sądowe może zostać zawieszone.

Natomiast, jeżeli pozwany małżonek przebywa za granicą, może zostać wysłuchany poza granicami polski przed właściwym zagranicznym sądem lub przed polskim konsulem w ramach tzw. pomocy prawnej.

Warto skorzystać z usług radcy prawnego specjalizującego się w rozwodach. Może być on ustanowiony pełnomocnikiem do doręczeń dla małżonka obcokrajowca. Wówczas, nawet gdy strona postępowania zamieszkuje za granicą, wszelkie pisma z sądu są kierowane bezpośrednio do prawnika prowadzącego sprawę o rozwód.

Podsumowanie:

– jest możliwość rozwiedzenia się z obcokrajowcem w Polsce nawet, gdy na stałe przebywa on za granicą

– korzystniej jest rozwieść się w Polsce

– istotnym jest, aby złożyć pozew o rozwód w polskim sądzie, zanim uczyni to małżonek wszczynając postępowanie za granicą (wówczas właściwym będzie sąd zagraniczny)

– obcokrajowiec zamieszkujący poza Polską nie musi stawiać się osobiście przed polskim sądem (może skorzystać z usług prawnika do spraw cudzoziemców)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 13 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close