Szybko poprowadzona sprawa o separację z winy męża (luty 2016).

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu orzeczono o separacji małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego. Ponadto zobowiązano pozwanego do zaspokajania potrzeb powódki (naszej Klientki) poprzez zapłatę stałej miesięcznej kwoty do rąk powódki oraz orzeczono również o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania stron.

Pozwem, sporządzonym w imieniu nasz Klientki wnieśliśmy o orzeczenie separacji z wyłącznej winy drugiego z małżonków.

Wnosiliśmy także o zobowiązanie pozwanego męża do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb naszej Klientki poprzez zapłatę stałej miesięcznej kwoty oraz o określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania na czas dalszego zamieszkiwania.

Ponadto, Kancelaria wniosła o zwolnienie powódki z kosztów sądowych (opłata sądowa od pozwu o separację wynosi 600 zł), do czego Sąd się przychylił.

Ze związku małżeńskiego naszej klientki i pozwanego męża pochodziło dwoje pełnoletnich dzieci. Cała rodzina zamieszkiwała w jednym mieszkaniu komunalnym.

Mąż powódki notorycznie nadużywał alkohol, po spożyciu którego był agresywny w stosunku do żony i dzieci. Mąż nie uczestniczył w życiu rodzinnym, ani także nie partycypował w kosztach utrzymania gospodarstwa domowego. Istniała realna obawa, iż małżonek powódki zaciągnie zobowiązania finansowe, a małżonka będzie musiała je później spłacać.

Nasza Kancelaria reprezentowała powódkę na każdej rozprawie oraz sporządzała wszystkie pisma procesowe.

Podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie był art. 61¹ § 1 krio, który stanowi, że:

jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację

Poprzez instytucję separacji małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a którzy nie chcą rozwodu z racji wieku, religii, opinii środowiska czy też innych powodów, mają możliwość usankcjonowania stanu rozkładu pożycia.

Do orzeczenia separacji wystarczy ustalenie, że rozkład pożycia jest zupełny – oznacza to, że nie jest wymagane wykazywanie dodatkowo trwałego rozkładu pożycia, jak w przypadku rozwodu (więcej o rozwodzie przeczytasz na naszym blogu: link do artykułu).

W przedmiotowej sprawie istotne było zebranie materiału dowodowego, pozwalającego na szybkie orzeczenie separacji zgodnie z żądaniami pozwu.

Dzięki doświadczeniu w takich postępowaniach, również i ten proces zakończył się dla naszej Kancelarii sukcesem.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu orzeczono o separacji małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego męża.

Ponadto zobowiązano pozwanego do zaspokajania potrzeb powódki (naszej Klientki) poprzez zapłatę stałej miesięcznej kwoty do rąk powódki. Sąd orzekł także orzeczono również o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania stron – Sąd orzekł, który pokój ma zajmować pozwany mąż oraz orzekł, iż może korzystać ze wspólnej kuchni i łazienki.

Po uprawomocnieniu się wyroku, pozwany mąż po raz pierwszy od wielu lat zacząć partycypować w kosztach utrzymania mieszkania i płaci żonie co miesiąc zasądzoną przez Sąd kwotę pieniędzy. Mąż po raz pierwszy od wielu lat podjął pracę zarobkową.

 

  • Przedmiot sprawy

    Sprawa o separację z winy męża, alimenty i inne.

  • Rozstrzygnięcie

    Orzeczona separacja z wyłącznej winy męża, wysokie alimenty na rzecz małżonki.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.