SPRAWY O ALIMENTY


Alimenty to jedna z dziedzin prawa, którą zajmuje się kancelaria prawa rodzinnego. Większość z nas ma znajomych, którzy płacą alimenty lub walczą o wysokie alimenty. W dobie internetu zarówno zobowiązani do opłacania alimentów, czy też uprawnieni do ich otrzymywania szukają odpowiedzi w internecie na nurtujące ich pytania. Internauci szukają odpowiedzi na pytania wpisując zapytania: alimenty Wrocław, adwokat alimenty Wrocław. Niestety sieć nie odpowie rzetelnie i wyczerpująco na zagadnienia dotyczące spraw o alimenty. Internet nie będzie mógł stawić się w Sądzie, żeby bronić Twoich praw i walczyć o alimenty dla dziecka. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług, które świadczy radca prawny lub adwokat od alimentów.

Alimenty prawnik Wrocław – w czym może Ci pomóc?


W jakich sprawach o alimenty może udzielić pomocy prawnik – radca prawny lub adwokat od alimentów:

 • pozew o alimenty na dziecko
 • pozew o obniżenie alimentów dla dziecka
 • podwyższenie alimentów na dziecko
 • zniesienie obowiązku alimentacyjnego
 • alimenty dla osoby dorosłej
 • ugoda w sprawie alimentów
 • odpowiedź na pozew o alimenty

Czym jest obowiązek alimentacyjny?


Oboje małżonkowie – mąż i żona w trakcie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny i jej członków (dzieci oraz małżonków). Obowiązek alimentacyjny obciąża męża i żonę w takim samym stopniu, w sposób proporcjonalny do możliwości zarobkowych i majątkowych. W trakcie małżeństwa małżonek może żądać od drugiego małżonka świadczeń alimentacyjnych: pozew o przyczynienie się do zaspokojenia życiowych potrzeb rodziny, wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka.

Alimenty na dziecko – porady prawne prawnik od alimentów


Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na dziecko. Obowiązek alimentacyjny względem dziecka trwa do jego usamodzielnienia się. Oznacza to, że małżonkowie muszą zaspakajać potrzeby dziecka do osiągnięcia przez dziecko samodzielności. Dziecko może osiągnąć samodzielność z ukończeniem 18 roku życia, ale może kontynuować naukę i wówczas rodzice muszą wspomagać dziecko, aż do ukończenia przez dziecka edukacji, aż do momentu aż będzie się w stanie samo się utrzymać. Inną przyczyną konieczności płacenia alimentów na dorosłe dziecko jest choroba dziecka, uniemożliwiająca dziecku osiągnięcie samodzielności.

Kiedy można przestać płacić alimenty na dziecko?


Rodzice często myślą, że po skończeniu przez dziecko 18 roku życia mogą samowolnie przestać płacić na jego rzecz alimenty wynikające w wyroku alimentacyjnego, czy z ugody alimentacyjnej. Takie stanowisko jest jak najbardziej błędne. Nawet, gdy dziecko podejmie pracę, a nadal będzie kontynuować naukę i nie będzie samowystarczalne – wówczas obowiązek alimentacyjny rodzica nadal trwa.

Należy pamiętać, że rodzic może wykonywać obowiązek alimentacyjny względem dziecka, w ten sposób iż osobiście utrzymuje dziecko i je wychowuje. W takiej sytuacji najczęściej są rozwiedzione matki, przy których pozostaje dziecko. Wówczas małoletnie dziecko, w którego imieniu występuje matka, może żądać od drugiego rodzica comiesięcznej zapłaty kwoty pieniędzy – alimentów na dziecko.

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW I POZEW


Wysokość alimentów na dziecko Wrocław


Prawnik alimentacyjny, aby wskazać jak wysokie alimenty na dziecko można dostać w mieście Wrocław, po pierwsze musi oszacować uzasadnione potrzeby dziecka. Wysokość wydatków na potrzeby dziecka zależna będzie od statusu materialnego rodziców, wieku dziecka, miejsca zamieszkania dziecka. Uzasadnione potrzeby dziecka to:

 • koszty wyżywienia i inne koszty utrzymania dziecka (odzież, środki czystości)
 • koszty edukacji (szkoła, zajęcia dodatkowe, koszty dojazdów, korepetycje)
 • wydatki na zajęcia sportowe
 • koszty leczenie w przypadkach chorób przewlekłych (np. alergie pokarmowe)
 • koszty kolonii i obozów w ferie zimowe i wakacje letnie
 • opłaty za internet, telefon komórkowy
 • kieszonkowe dla dziecka oraz wydatki na prezenty urodzinowe dla przyjaciół

Po zsumowaniu wydatków, należy wyliczyć możliwości zarobkowe obojga rodziców. Zwykle zarobki ojca są znacznie wyższe, a matka osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i je wychowuje. W takiej sytuacji większość kosztów wyszczególnionych wyżej winna być opłacana przez ojca poprzez zapłatę alimentów na dziecko. Wysokość alimentów może więc wynosić 600zł, ale w innym przypadku nawet 5.000zł alimentów miesięcznie.

Pozew o alimenty – jak przygotować?


Jeżeli chcesz uzyskać alimenty na dziecko lub podwyższyć alimenty na dziecko należy umówić się na konsultację prawną. Prawnik – adwokat od alimentów, ewentualnie radca prawny oszacuje wstępnie o jakie alimenty można walczyć w Sądzie. Prawnik rodzinny może wskazać także jakie dowody należy zgromadzić, aby skutecznie uzyskać wysokie alimenty na syna lub córkę. Mogą to być zaświadczenia ze szkoły, zaświadczenia lekarskie, imienne rachunki i faktury na wydatki za dziecko. Alimenty mogą być także orzeczone podczas sprawy o rozwód w wyroku rozwodowym.


Jak napisać pozew o alimenty?


Wiele osób wyszukuje wzór pozwu o alimenty w internecie. Należy jednak mieć na uwadze, że dobry pozew o alimenty musi być dobrze napisany, szczegółowo opisywać potrzeby dziecka, zawierać wniosek dowodowy i uzasadnienie. Należy także wiedzieć, do jakiego sądu wysłać pozew o alimenty. Najlepiej, aby pozew o alimenty napisał radcy prawny lub kancelaria adwokacka od alimentów z Wrocławia.

DOKUMENTY


Co powinien zawierać pozew o alimenty?


Aby pozew o alimenty nie był odrzucony przez sąd, a sprawa była wygrana – pozew alimentacyjny musi zawierać:

 • oznaczenie sądu rodzinnego (np. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, Wydział Rodzinny)
 • wskazanie stron sprawy (powoda i pozwanego)
 • dane pełnomocników (radca prawny lub adwokat od alimentów)
 • sprecyzowanie żądania pozwu (wskazanie jakich miesięcznie żądamy alimentów i na czyją rzecz, do którego dnia miesiąca alimenty mają być płatne, od kiedy alimenty mają być płatne, żądanie odsetek w przypadku nieterminowego płacenia alimentów przez ojca lub matkę)
 • pozew musi być podpisany

Ponadto wskazane jest dołączenie wniosku o:

 • wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego rodzica na rozprawę,
 • nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,
 • zabezpieczenie roszczenia o alimenty poprzez wydanie postanowienia zabezpieczającego na czas trwania procesu o alimenty (zabezpieczenie alimentów)

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?


 • akt urodzenia dziecka
 • wyrok rozwodowy (lub orzeczenie o separacji)
 • dowody na wysokość potrzeb dziecka i możliwości zarobkowe ojca i matki

ALIMENTY BLOG


4 października 2022
Jakie alimenty na dziecko we Wrocławiu
Jakie alimenty na dziecko we Wrocławiu Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od dwóch czynników – potrzeb dziecka i zarobków rodzica, który jest zobowiązany do ich płacenia. […]
3 grudnia 2017
Przestępstwo niealimentacji z art. 209kk – sposób na dłużnika alimentacyjnego?
Przestępstwo niealimentacji z art. 209kk – sposób na dłużnika alimentacyjnego? Każda rodzina dla swojego normalnego i zrównoważonego rozwoju potrzebuje środków materialnych. Każdy z członków rodziny powinien […]
21 września 2017
Alimenty na żonę i małżonka po rozwodzie – rodzaje świadczeń alimentacyjnych
Alimenty na żonę i małżonka, czyli rodzaje świadczeń alimentacyjnych między byłymi małżonkami.   Po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, jeden z byłych małżonków w pewnych okolicznościach może […]

WYGRANE SPRAWY O ALIMENTY


Kancelaria radcy prawnego z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o alimenty. Prowadzimy także obsługę prawną spraw o alimenty reprezentując obcokrajowców nie władających językiem polskim.

Poniżej przykłady wygranych spraw o alimenty:
– Dwukrotne podwyższenie alimentów dla 5–letniego dziecka
– Uchylenie alimentów na pierwszej rozprawie
– Pozwana babcia nie musi płacić alimentów dla wnuków