Uchylenie alimentów na pierwszej rozprawie (sierpień 2015)

Wyrokiem z dnia 2 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy już na pierwszym posiedzeniu ustalił, że obowiązek alimentacyjny naszego klienta względem pozwanej pełnoletniej córki, ustał z dniem 31 lipca 2015 r.

Pozwem, sporządzonym w imieniu naszego Klienta wnieśliśmy o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniej córki określony wyrokiem rozwodowym wygasł.

Inaczej mówiąc, wnieśliśmy o uchylenie alimentów.

Ponadto, żądaliśmy od Sądu udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, bowiem komornik co miesiąc egzekwował od naszego klienta alimenty.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich przychylił się do wniosków naszego pozwu. W przedmiotowej sprawie istotne było zebranie takiego materiału dowodowego, który wykazywałby zmianę stosunków zobowiązanego lub uprawnionego do alimentów, zgodnie z przepisem art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zmianę tę należy rozumieć jako istotne zmniejszenie lub zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal posiada rozległe doświadczenie w sprawach rodzinnych o alimenty, reprezentując zobowiązanych do spełnienia obowiązku alimentacyjnego jak i uprawnionych do otrzymywania alimentów.

Sprawa o uchylenie alimentów naszemu Mocodawcy zakończyła się sukcesem już na pierwszym posiedzeniu. Jednocześnie zostało umorzone postępowanie egzekucyjne w sprawie alimentów.

art. 138 W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Przedmiot sprawy

    Uchylenie alimentów płaconych na rzecz pełnoletniego dziecka.

  • Rozstrzygnięcie

    Umorzenie egzekucji alimentów. Uchylenie alimentów dla pełnoletniego dziecka już na pierwszej rozprawie.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.