Dwukrotne podwyższenie alimentów dla 5–letniego dziecka (październik 2015)

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu uwzględnione zostało powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz 5–letniego dziecka klientki naszej Kancelarii.

W 2012r. została zawarta ugoda sądowa, na mocy której ojciec dziecka zobowiązał się comiesięcznie wpłacać na rzecz swojego potomka kwotę 300zł. Po upływie 2 lat, do siedziby Kancelarii zgłosiła się matka, reprezentująca 5–letnie wówczas dziecko. Prawnicy Kancelarii sporządzili, stosownie do treści art. 138 KRiO, pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów. Jeszcze przed pierwszym jawnym posiedzeniem z udziałem stron sporu, Sąd wydał postanowienie zabezpieczające roszczenie o podwyższenie alimentów. Ma mocy tego postanowienia komornik sądowy z wniosku naszej Kancelarii, wszczął postępowanie zabezpieczające wobec ojca dziecka i na rachunek matki dziecka już w 3 tygodnie po powierzeniu sprawy naszej Kancelarii zaczęły wpływać wyższe alimenty.

Dalsze działania naszych prawników od alimentów polegały przede wszystkim na dowiedzeniu przed Sądem, że na przestrzeni 2 lat doszło do istotnej „zmiany stosunków” w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Nie wystarczy przy tym samo powołanie się na fakt, że wydatki na utrzymanie dziecka zwiększają się wraz z jego dorastaniem. Konieczne jest udowodnienie swojego żądania. Należy pamiętać, że same usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów, to tylko jeden z czynników uzasadniających wysokość żądanych świadczeń. Czynnikiem limitującym wysokość świadczenia są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego – w tym przypadku ojca dziecka. W toku sprawy przedstawiliśmy liczne dowody, z których wynikało iż nie jest prawdą aby ojciec nie uzyskiwał żadnych dochodów. Udowodniliśmy, że ojciec dziecka ukrywa swoje realne dochody oraz ile one rzeczywiście wynoszą.

Sąd I instancji przychylił się do przedstawionych przez nas argumentów i dwukrotnie zwiększył wysokość alimentów należnych małoletniemu. Ojciec dziecka nie zgadzając się z wyrokiem sądu rejonowego w całości zaskarżył jego wyrok. Ostatecznie Sąd II instancji w całości podzielił poglądy sądu I instancji jak i radcy prawnego naszej Kancelarii, a apelacja ojca została oddalona jako całkowicie niezasadna.

Pierwotne alimenty

300pln
.

Zasądzone alimenty

1100pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Sprawa o podwyższenie alimentów i zabezpieczenie alimentów.

  • Rozstrzygnięcie

    Udane zabezpieczenie i wyegzekwowanie podwyższenia alimentów w ciągu 3 tygodni.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.