uchylenie alimentów
Uchylenie alimentów na pierwszej rozprawie (sierpień 2015)
1 września 2015
Wygrana mechanika z nieuczciwym sprzedawcą z Allegro
Wygrane odszkodowanie od nieuczciwego sprzedawcy z Allegro (styczeń 2016)
20 stycznia 2016

Dwukrotne podwyższenie alimentów dla 5–letniego dziecka (październik 2015)

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu uwzględnione zostało powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz 5–letniego dziecka klientki naszej Kancelarii.

W 2012r. została zawarta ugoda sądowa, na mocy której ojciec dziecka zobowiązał się comiesięcznie wpłacać na rzecz swojego potomka kwotę 300zł. Po upływie 2 lat, do siedziby Kancelarii zgłosiła się matka, reprezentująca 5–letnie wówczas dziecko. Prawnicy Kancelarii sporządzili, stosownie do treści art. 138 KRiO, pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów. Jeszcze przed pierwszym jawnym posiedzeniem z udziałem stron sporu, Sąd wydał postanowienie zabezpieczające roszczenie o podwyższenie alimentów. Ma mocy tego postanowienia komornik sądowy z wniosku naszej Kancelarii, wszczął postępowanie zabezpieczające wobec ojca dziecka i na rachunek matki dziecka już w 3 tygodnie po powierzeniu sprawy naszej Kancelarii zaczęły wpływać wyższe alimenty.

Dalsze działania naszych prawników od alimentów polegały przede wszystkim na dowiedzeniu przed Sądem, że na przestrzeni 2 lat doszło do istotnej „zmiany stosunków” w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Nie wystarczy przy tym samo powołanie się na fakt, że wydatki na utrzymanie dziecka zwiększają się wraz z jego dorastaniem. Konieczne jest udowodnienie swojego żądania. Należy pamiętać, że same usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów, to tylko jeden z czynników uzasadniających wysokość żądanych świadczeń. Czynnikiem limitującym wysokość świadczenia są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego – w tym przypadku ojca dziecka. W toku sprawy przedstawiliśmy liczne dowody, z których wynikało iż nie jest prawdą aby ojciec nie uzyskiwał żadnych dochodów. Udowodniliśmy, że ojciec dziecka ukrywa swoje realne dochody oraz ile one rzeczywiście wynoszą.

Sąd I instancji przychylił się do przedstawionych przez nas argumentów i dwukrotnie zwiększył wysokość alimentów należnych małoletniemu. Ojciec dziecka nie zgadzając się z wyrokiem sądu rejonowego w całości zaskarżył jego wyrok. Ostatecznie Sąd II instancji w całości podzielił poglądy sądu I instancji jak i radcy prawnego naszej Kancelarii, a apelacja ojca została oddalona jako całkowicie niezasadna.

Pierwotne alimenty

300 PLN

Zasądzone alimenty

1100 PLN

Przedmiot sprawy

Sprawa o podwyższenie alimentów i zabezpieczenie alimentów.

Rozstrzygnięcie

Udane zabezpieczenie i wyegzekwowanie podwyższenia alimentów w ciągu 3 tygodni.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close