Pozwana babcia nie musi płacić alimentów dla wnuków (marzec 2016)

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu oddalone zostało powództwo skierowane przeciwko klientce Kancelarii o zapłatę alimentów na rzecz małoletnich wnuków.
Pozwem, małoletni reprezentowani przez przedstawicielkę ustawową (matkę), wnieśli o zasądzenie od babci (naszej Klientki) alimentów w łącznej kwocie po 1.500 zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat. Ponadto, strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz matki małoletnich, kosztów procesu według norm przepisanych.

Matka dzieci w uzasadnieniu pozwu wskazała, iż ojciec dzieci nie żyje, a zatem obowiązek alimentacyjny przechodzi na krewnych. Pracownicy Kancelarii sporządzili odpowiedź na pozew, występowali za Klientkę na wszystkich rozprawach oraz konstruowali dalsze pisma procesowe.

Podkreśliliśmy, iż co do zasady obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach. W przypadku braku jednego z rodziców,  całość zobowiązań alimentacyjnych przechodzi na drugiego z rodziców. Zdaniem naszych prawników powódka nie udowodniła, iż nie jest w stanie takich obowiązków wykonywać. W związku z tym roszczenie kierowane do babci, która sama jest osobą schorowaną, utrzymującą się z renty jest niezasadne oraz sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Argumenty i dowody podniesione przez naszych prawników spotkały się z uznaniem Sądu oraz skutkowały naszą wygraną. Sąd uznał, iż powództwo o alimenty dla wnuków wytoczone przeciwko babce nie zasługiwało na uwzględnienie i oddalił powództwo kierowane przeciwko babci. Wyrok jest prawomocny.

  • Przedmiot sprawy

    Obrona babci pozwanej o alimenty dla wnuków

  • Rozstrzygnięcie

    Skuteczna obrona i oddalenie powództwa o alimenty kierowanego przez wnuki przeciwko babci.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.