Zabezpieczenie powództwa – sposób na zaprzestanie spłaty rat kredytu we frankach

Zabezpieczenie powództwa w sprawie o kredyt we frankach, czyli sposób na zaprzestanie spłaty rat kredytu

Frankowicze, zapewne odczuwają ciężar związany z rosnącymi ratami kredytu CHF. Po wielu latach spłat wysokich rat kredytu, okazuje się że frankowicz nie spłacił nawet większej części kapitału. Nieuczciwe zapisy umów o kredyt walutowy w CHF, umożliwiają jednak uwolnienie się od lichwiarskich umów frankowych i zaprzestanie spłat rat kredytu frankowego.

Odroczenie spłat rat, nie jest najlepszym lekarstwem na bóle frankowicza

We wpisie z dnia 22.03.2020r. analizowaliśmy argumenty przemawiające za i przeciw zawarciu porozumienia z Bankiem odnośnie odroczenia spłat kredytu frankowego na czas trwania epidemii Covid (link – zawieszenie spłaty kredytu chf w dobie koronawirusa). Wskazywaliśmy także na konsekwencje samodzielnej decyzji o braku dalszych spłat kredytu bez zawierania stosownego porozumienia z bankiem. Z wielu omówionych przyczyn nie jest to jednak najlepsze wyjście z trudnej sytuacji.

Pozew o unieważnienie kredytu we frankach nie spowoduje automatycznie możliwości zaprzestania spłaty rat kredytu CHF

Obecnie zastanowimy się, czy możliwe jest wnioskowanie do Sądu o wydanie orzeczenia, którego skutkiem będzie tymczasowe uregulowanie praw/obowiązków kredytobiorcy i Banku poprzez wstrzymanie uiszczania dalszych rat kredytu we frankach.

Jako że orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych jest bardzo dynamiczne i stopniowo ewoluuje w stronę coraz korzystniejszą dla kredytobiorców, konieczne jest poszukiwanie środków prawnych, które w możliwie najbardziej odpowiedni sposób będą chronić interesy konsumenta.

W następstwie Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (Wyrok TSUE) z dnia 03.10.2019r. w sprawie C-260/18 (Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG), a także Wyroku Sądu Najwyższego z dnia Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2019r., sygn. akt: V CSK 382/18, Sądy powszechne dostały „zielone światło” do unieważniania umów kredytów walutowych. Najistotniejsze aspekty drugiego z wyroków analizujemy we wpisie z 07.05.2020r. dotyczącym wyroku V CSK 283/18 (link: Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów).

Musimy jednak pamiętać, że samo złożenie przez frankowicza pozwu przeciwko Bankowi – nawet jeśli w „naszej” umowie kredytowej Bank zastosował identyczne klauzule jak uznane w innej sprawie za niedozwolone – nie skutkuje automatycznym zniesieniem obowiązku uiszczania comiesięcznych rat kredytu.

W praktyce zatem kredytobiorca musi uiszczać comiesięczne raty kredytu aż do prawomocnego zakończenia postępowania. W razie zaprzestania spłacania kredytu, naraża się z kolei na wypowiedzenie przez Bank umowy i związane z tym negatywne konsekwencje. Mając zaś na uwadze, że od każdego wyroku wydanego w I Instancji przysługuje apelacja, to całość postępowania może trwać ok. 2 lata.

Zabezpieczenie roszczenia to złoty środek dla frankowicza

Dlatego też polecamy frankowiczom rozważanie skorzystania z instytucji zabezpieczenia roszczenia, którą regulują przepisy art. 730 i nast. KPC. W przypadku przychylenia się przez Sąd do przedstawionych we wniosku o zabezpieczenie roszczenia argumentów możemy uzyskać – na czas trwania procesu – tymczasową ochronę prawną.

Sąd może z jednej strony wstrzymać obowiązek zapłaty dalszych rat kredytu we frankach, a z drugiej zakazać Bankowi wypowiedzenia nam umowy. Nasz podstawowy obowiązek wobec Banku zostaje zatem niejako „zawieszony” na czas trwania postępowania i nie wiążą się z tym negatywne konsekwencje.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego

Z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia można wystąpić przed wytoczeniem „głównego” powództwa, łącznie z wniesieniem pozwu, a także już w trakcie trwania procesu. Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby w toczącej się już sprawie wnieść do Sądu stosownie uargumentowany wniosek, którego pozytywne rozstrzygnięcie przez Sąd umożliwi nam zaprzestanie spłacania rat kredytu w CHF.

Należy jednocześnie wskazać, iż to na nas spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia zasadności naszego roszczenia, a także uprawdopodobnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Dlatego też każda umowa kredytowa musi być szczegółowo przeanalizowana. Nie tylko przez pryzmat jej zapisów, ale także „stopnia zaawansowania” (wielkości dokonanych spłat). Dopiero taka analiza pozwala w pełni ustalić indywidualną sytuację kredytobiorcy, a tym samym daje możliwość odpowiedniego sformułowania żądań pozwu i wniosku o zabezpieczenie.

Uzupełniająco, należy zwrócić uwagę na dodatkowy, „niewyartykułowany wprost” aspekt postanowienia wydanego w następstwie złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Zabezpieczenie może być bowiem wydane tylko i wyłącznie, gdy nasze roszczenie zostanie uprawdopodobnione oraz wykażemy interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Sąd, zabezpieczając roszczenie w pożądany przez nas sposób, wyraża swój „wstępny” pogląd na sprawę. Wiedząc zatem, jak Sąd uargumentował orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia możemy przygotować się na treść orzeczenia końcowego, a także odpowiednio prowadzić postępowanie sądowe.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną frankowiczom. Jeśli masz pytania dotyczące swojego kredytu CHF, zapraszamy do kontaktu z prawnikiem od kredytu frankowego.

 

Zapoznaj się z wygraną sprawą o zabezpieczenie zabezpieczenie roszczenia frankowiczów przeciwko Santander Bank S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć − pięć =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close