Uznanie za obywatela polskiego, czyli jak szybko uzyskać obywatelstwo polskie

uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego, czyli jak szybko uzyskać obywatelstwo polskie

Coraz więcej osób chce uzyskać obywatelstwo polskie. Dlaczego? Jak szybko uzyskać uznanie za obywatela polskiego? Obywatelstwo polskie umożliwia legalne wykonywanie pracy na terenie Unii Europejskiej, swobodne poruszanie się w strefie Schengen, czy nabywanie nieruchomości w krajach Unii Europejskiej. Największe zainteresowanie nadaniem obywatelstwa polskiego jest wśród obywateli ukraińskich, ale także obywateli brytyjskich w związku z Brexitem. Polskie prawo dopuszcza, iż możesz być obywatelem Polski i innego kraju.

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemca – jak uzyskać uznanie za obywatela polskiego

To, jak można uzyskać polskie obywatelstwo reguluje ustawa o obywatelstwie polskim. Istnieje kilka możliwości nabycia obywatelstwa polskiego:

  1. z mocy prawa;
  2. przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  3. przez uznanie za obywatela polskiego;
  4. przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Każda z tych dróg uzyskania obywatelstwa polskiego dotyczy innego kręgu osób i różni się wymaganiami formalnymi. Różna jest też szybkość postępowania w zależności od podstawy prawnej.

Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa, czyli szybka ścieżka

Jest to najszybszy oraz najmniej skomplikowany sposób na uzyskanie polskiego obywatelstwa. W ten sposób możesz zostać obywatelem Polski, jeżeli:

urodziłeś się na terenie Polski a Twoi rodzice są nieznani lub nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone

lub

przynajmniej jeden rodziców jest obywatelem polskim

Ten ostatni sposób nabycia obywatelstwa polskiego nazywany jest tzw. zasadą krwi. Jest to obecnie najczęstszy i najszybszy sposób, aby stać się obywatelem Polski.

Postępowanie o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego jest sformalizowane i odbywa się zgodnie z przepisami prawa administracyjnego. W postępowaniu tym należy wykazać, iż rodzic posiadał obywatelstwo Polskie w chwili urodzenia się osoby ubiegającej się o uzyskanie obywatelstwa polskiego.

W tym artykule skupimy się właśnie na nabyciu obywatelstwa przez rodzica, który miał obywatelstwo polskie.

Wniosek o nabycie obywatelstwa polskiego

Wniosek o nabycie obywatelstwa polskiego składa się do właściwego wojewody lub Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma żadnego obowiązującego wzoru urzędowego wniosku. Oznacza to, że wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego powinien spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane przez przepisy postępowania administracyjnego.

Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego – wymagania

Wniosek o stwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa powinien zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • wskazanie żądania wniosku, w tym imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wniosek,
  • podpis strony

Oprócz swojego imienia i nazwiska powinieneś podać nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe matki, płeć, obywatelstwo, stan cywilny oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

Dodatkowe wymagania wniosku o stwierdzenie obywatelstwa polskiego to podanie danych dziadków oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego.

Składając wniosek musisz dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o stwierdzenie obywatelstwa polskiego

We wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego należy wykazać, że co najmniej jeden z rodziców w chwili Twojego urodzenia posiadał obywatelstwo polskie.

Należy także wskazać, że nie nastąpiły zdarzenia które spowodowały utracenie obywatelstwa.

To na Tobie spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów, żaden organ państwa polskiego nie wyręczy Cię w poszukiwaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie Twojego rodzica.

Pożądanymi dokumentami są akty urodzenia rodziców i dziadków, dokumenty z adnotacją o narodowości polskiej, odpisy z ksiąg kościelnych.

Gdzie szukać dokumentów przodków

Jeżeli brakuje Ci dokumentów poświadczających obywatelstwo polskie Twoich przodków, możesz spróbować je odnaleźć w wielu zbiorach archiwalnych. Najlepiej w tym celu zatrudnić pełnomocnika.

Prawnik od spraw obywatelstwa może być bardzo pomocny odnajdując niezbędne dokumenty w np. księgach kościelnych, Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwach Państwowych, czy księgach ludności stałej. W szczególnych przypadkach należy sięgnąć do archiwów zagranicznych. Kancelaria prawna mająca doświadczenie w sprawach o nadanie obywatelstwa, ma znaczne większe możliwości odnalezienia dokumentów.

Utrata narodowości polskiej przez służbę wojskową w obcym wojsku

Jeżeli Twój rodzic odbywał służbę wojskową w państwach obcych do 19.01.1951r. to należy uznać iż utracił obywatelstwo polskie. Powyższe nie obejmuje zaciągnięcia się do obcego wojska podczas II wojny światowej.

Ma to szczególne znaczenia dla osób, których rodzice wyemigrowali do Izraela przed 1951r. Ponieważ w Izraelu panuje obowiązek odbywania obowiązkowej służby wojskowej, może to oznaczać, iż rodzic Twój odbył obowiązkową służbę wojskową w Izraelu i utracił obywatelstwo polskie. Tym samym dziecko nie może w powyższym trybie uzyskać obywatelstwa polskiego.

Obywatelstwo innego kraju a możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa, ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

Oznacza to, iże jeżeli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, Ukrainy, czy innego państwa, a wypełniasz wymogi do potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, to nie ma żadnych przeszkód aby takie polskie obywatelstwo polskie uzyskać.

Można zatem być jednocześnie obywatelem Polski oraz innego państwa. Możesz być obywatelem dwóch państw, a nawet więcej.

Kancelaria do spraw cudzoziemców – warto skorzystać z pomocy specjalisty od spraw obywatelstwa

Istnieje kilka możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego. Dobry prawnik do spraw cudzoziemców powinien wyjaśnić Ci wszystkie możliwe drogi do uzyskania obywatelstwa polskiego. Prawnik od spraw obywatelstwa wskaże nie tylko właściwy tryb postępowania, ale także pomoże zebrać niezbędne dokumenty do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Działając bez prawnika, może spowodować utratę możliwości uzyskania polskiego obywatelstwa.

Szukasz prawnika, który pomoże Ci w całym procesie uzyskania polskiego obywatelstwa i polskiego paszportu? Zapraszamy do kontaktu! Skutecznie poprowadzimy Twoją sprawę o uznanie za obywatela polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 15 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close