PRAWNIK DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW WROCŁAW


Prawnik do spraw cudzoziemców z Wrocławia

Dlaczego we Wrocławiu poszukiwany jest prawnik do spraw cudzoziemców? Wrocławskim mottem jest fraza Wrocław – Miasto Spotkań. W samym tylko Wrocławiu zameldowanych jest ponad 4.500 obcokrajowców. Większość z nich prędzej, czy później będzie poszukiwać prawnika od spraw cudzoziemców w sprawie wizy, zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę, założenia spółki, czy też w sprawie zakupu nieruchomości w Polsce.


Pomoc prawna dla cudzoziemca w języku obcym

Nasz Kancelaria udziela porad prawnych dla cudzoziemców nie tylko w języku polskim. Nasi prawnicy udzielają porad dla cudzoziemców także w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim. Jeżeli nawet nie posługujemy się językiem ojczystym obcokrajowca, to zapewnimy obecność tłumacza języka polskiego. W trakcie postępowań zadbamy o przetłumaczenie niezbędnych dokumentów i pomożemy wypełnić druki w języku polskim.

Prawnik emigracyjny Wrocław

Obcokrajowiec najczęściej poszukuje porady prawnej z zakresu prawa emigracyjnego. Nasi prawnicy emigracyjni udzielają porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. Najczęściej cudzoziemiec poszukuje kompleksowej obsługi prawnej prawnika emigracyjnego w zakresie zezwolenia na pobyt w Polsce i zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec nie tylko może mieć trudności w wypełnieniu formularzy, ale zapewne nie zna różnic pomiędzy wizą na pobyt czasowy typu A i B. Obcokrajowiec nie zna przepisów prawa emigracyjnego, czy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Nasz prawnik od pozwolenia na pracę przeprowadzi przez wszystkie etapy postępowania o np. zezwolenie na pracę krok po kroku. Wskaże jakie dokumenty należy przygotować do pozwolenia na pracę, pomoże zgromadzić dokumentację.


Prawnik od pozwolenia na pracę może reprezentować obcokrajowca

Radca prawny do spraw cudzoziemców nie tylko może pomóc wypełnić odpowiednie druki. Radca prawny może być pełnomocnikiem obcokrajowca w całym postępowaniu. Oznacza to, że taki prawnik może sporządzać w imieniu obcokrajowca pisma, odbierać korespondencję z DUW, czy innego organu, może składać odwołania oraz składać zażalenia na przewlekłość postępowania.

obywatelstwo polskie dla obcokrajowca


Kiedy obcokrajowiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Jak szybko można otrzymać nadanie polskiego obywatelstwa? Czy mogę uzyskać obywatelstwo polskie, gdy moi przodkowie byli Polakami? Czym się różni nadanie od uznania obywatelstwa polskiego? A może wystarczy tylko poprowadzić sprawę o potwierdzenie obywatelstwa polskiego?

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskaniem obywatelstwa polskiego. Wskażemy Ci możliwe drogi do nabycia obywatelstwa polskiego oraz przeprowadzimy przez wszystkie etapy postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego. Odszukamy za Ciebie niezbędne dokumenty potwierdzające polskie obywatelstwo Twoich przodków.

PRAWNIK DLA CUDZOZIEMCA - ZAKRES USŁUG


WIZY - ZEZWOLENIA NA POBYT


Prawnik emigracyjny po zapoznaniu się z Twoim problemem, wskaże gotowe rozwiązanie dla obcokrajowca. Nasi prawnicy emigracyjni udzielają pomocy obcokrajowcom w sprawach legalizacji pobytu i zezwoleń na pracę.

Zakres praw obejmuje m.in:

  • wydanie wizy do Polski
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta – Blue Card)
  • wydanie zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta Unii Europejskiej

PRACA DLA OBCOKRAJOWCA I ZEZWOLENIA NA PRACĘ


Wiemy, kiedy należy zwrócić się o informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, a w jakich przypadkach można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę bez testowania rynku pracy.

Obsługa prawna obcokrajowców w sprawie zezwolenia na pracę obejmuję pomoc w sprawach o:

  • wydawanie zezwolenia na pracę A lub B
  • zezwolenia na pracę typu C D E
  • przedłużenie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca
  • wydanie tzw. Niebieskiej Karty (Blue Card)

PRAWO CUDZOZIEMCÓW TO NIE TYLKO ZEZWOLENIE NA PRACĘ


ZAŁOŻENIE SPÓŁKI W POLSCE PRZEZ OBCOKRAJOWCA


Pomogliśmy wielu obcokrajowcom założyć spółkę w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla spółek zagranicznych, które zaczynały działalność w Polsce – doradzamy w zakładaniu spółek córek dla obcokrajowców, czy tworzeniu oddziałów w Polsce. W niektórych przypadkach doradzamy w zakresie zakupu przez obcokrajowca gotowej polskiej spółki. Obsługa prawna zagranicznych przedsiębiorców może ograniczać się do utworzenia samego podmiotu gospodarczego, ale także możemy prowadzić stałą obsługę firm zagranicznych.

Spółka dla obcokrajowca może być założona nawet przez internet przez system S24. W niektórych przypadkach umowa spółki musi być podpisana u notariusza. Przygotowujemy szyte na miarę umowy spółek, tak aby spółka spełniała wymagania obcokrajowca.

Wiemy jak założyć spółkę dla obcokrajowca.

Spółkom z zagranicznymi udziałowcami pomagamy udzielając pomocy prawnej w bieżącej działalności spółki. Konstruujemy uchwały spółki, pomożemy złożyć coroczne sprawozdanie spółki. Tylko radca prawny i adwokat może w imieniu spółki podpisać się podpisać podpisem elektronicznym i złożyć w imieniu spółki sprawozdania finansowe - nawet gdy członkowie zarządu nie mają numeru PESEL.

SPRAWY RODZINNE, ZAKUP ZIEMI


Sprawy, w których cudzoziemiec poszukuje prawnika nie ograniczają się do spraw emigracyjnych i zezwoleń na pracę

Obecnie nasza Kancelaria obsługuje obcokrajowców w znaczącej ilości spraw spadkowych oraz rodzinnych. Cudzoziemcy wybierają naszych prawników, ze względu na brak bariery językowej, możliwość komunikacji na odległość, szybkość reakcji

Obcokrajowcy często są stronami w sprawach o rozwód i alimenty. Tylko pomoc polskiego prawnika zapewni obcokrajowcowi profesjonalne rozwiązanie problemu przed polskim sądem. Obcokrajowiec nie wie w jakiej wysokości zasądzane są alimenty w Polsce, na czym polega rozwód w Polsce, czy jak szybko przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Radca prawny doradza także obcokrajowcom w sprawach związanych z obrotem ziemią i nabywaniem nieruchomości w Polsce. Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymaga zezwolenia właściwego ministra. W pewnych przypadkach nabycie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia. Skontaktuj się z prawnikiem od nieruchomości, a my pomożemy sprawnie przeprowadzić transakcję nabycia nieruchomości przez obcokrajowca.