Jak odzyskać trudny dług – trudna egzekucja długu dłużnika

jak odzyskać trudny dług

Jak odzyskać trudny dług – trudna egzekucja długu dłużnika.

Długi należy spłacać. Zapewne większość z nas jest takiego zdania. Z drugiej strony niejednokrotnie dłużnicy unikają spłacania swoich zobowiązań. Liczą, że dług zostanie im darowany, umorzony lub ulegnie przedawnieniu. Jak odzyskać trudny dług, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku?

Dłużnik nie płaci – należy go pozwać

Jeżeli dłużnik unika zapłaty, wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi, to najwyższy czas pozwać dłużnika, czyli wszcząć postępowanie sądowe o zapłatę. Nie należy z tym nadmiernie zwlekać, bowiem dług może ulec przedawnieniu i nie będzie możliwa jego skuteczna egzekucja.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty, należy uzyskać klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności jest nadawana przez sąd, który orzekał w sprawie. Dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzyciel posiada tytuł do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Egzekucja trudnego długu, czyli jak odzyskać dług

Gdy dysponujemy tytułem uprawniającym do wszczęcia egzekucji komorniczej, składamy do właściwego komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać komornikowi składniki majątku dłużnika, z których możliwe będzie przeprowadzenie egzekucji. Należy więc wskazać rachunki bankowe dłużnika, majątek ruchomy, czy posiadane przez dłużnika samochody. Do wniosku załączamy oryginał tytułu wykonawczego, czyli wyroku z nadaną klauzulą wykonalności.

Co robić, jeżeli nie znam majątku dłużnika?

Co zrobić w sytuacji, gdy nie mamy żadnych informacji o majątku dłużnika? Na podstawie art. 8012 Kodeksu Postępowania Cywilnego wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 KPC nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie jest to około 116zł. Poza opłatą wstępną w razie odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Co do zasady, w przypadku skuteczności egzekucji, koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela winny być mu zwrócone.

Zlecenie takie, choć ma charakter odpłatny, daje szansę na odnalezienie składników majątku dłużnika, z których komornik będzie mógł wyegzekwować należne wierzycielowi kwoty. Komornik, działając w granicach swoich uprawnień, może sprawdzić m.in., czy dłużnikowi nie przysługują wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, czy dłużnik posiada oszczędności na rachunkach bankowych w jakichkolwiek bankach lub czy nie uzyskuje od dochodu z pracy, emerytury czy renty.

 

Bezskuteczna egzekucja – co dalej?

Istnieje możliwość, iż pomimo dołożenia należytej staranności, komornikowi nie uda się znaleźć majątku dłużnika, z którego mógłby zaspokoić w całości wierzytelność przysługującą wierzycielowi. W takim wypadku komornik zwróci się do wierzyciela o wskazanie z jakich źródeł komornik ma kontynuować dalszą egzekucję. Jeżeli nie wskażesz takiego majątku, to komornik umorzy postępowanie egzekucyjne. Zwróci wówczas tytuł egzekucyjny wraz ze stwierdzeniem bezskuteczności egzekucji i wskazaniem kosztów, które wierzyciel poniósł w związku z prowadzoną dotychczas egzekucją.

W takiej sytuacji należy pamiętać, że od tego czasu biegnie nowy termin przedawnienia właściwy dla dochodzonego roszczenia. Aby przerwać ten termin, należy w odpowiednim czasie ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Taka czynność przerywa bowiem każdorazowo bieg terminu przedawnienia. Wtedy rozpocznie się nowe postępowanie egzekucyjne.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który nic nie ma – czyli wyjawienie majątku

W toku postępowania egzekucyjnego należy pozostawać w kontakcie z komornikiem. Jeżeli komornik poinformuje Cię, iż nie może odnaleźć żadnego majątku dłużnika możesz złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. Dłużnik musi złożyć przed sądem wykaz posiadanego majątku. Co więcej, podczas posiedzenia sądowego masz możliwość zadawania dłużnikowi pytań dotyczących jego majątku. Możesz dowiedzieć się, iż wyzbył się majątku ze szkodą dla Ciebie lub na przykład odziedziczył spadek. Te informacje mogą prowadzić do odzyskania pieniędzy od dłużnika, który teoretycznie nic nie ma.

Jak odzyskać trudny dług – Prawnik w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne potrafi trwać lata, a w jego trakcie wymagany jest ciągły kontakt z komornikiem i podejmowanie szeregu czynności, które wpływają na skuteczność samego postępowania egzekucyjnego i w efekcie również na wyegzekwowanie należnej kwoty. Mając powyższe na uwadze, dobrze jest, gdy już wniosek o wszczęcie egzekucji sporządzi profesjonalny pełnomocnik, który zapewni jego zgodność ze wszystkimi przepisami. Radca prawny będzie również pozostawał w kontakcie z komornikiem oraz podejmował wymagane czynności, co może zaoszczędzić Państwu sporo czasu, jak również może prowadzić ewentualne rozmowy z dłużnikiem.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych – od pozyskania klauzuli wykonalności i sporządzenia wniosku o wszczęcie egzekucji, przez zapewnienie profesjonalnej reprezentacji w samym postępowaniu egzekucyjnym, aż po jego zakończenie.

Niewypłacalny dłużnik – Kancelaria z Wrocławia podejmie czynności w celu odzyskania trudnego długu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − dwanaście =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close