Rodzinne ogródki działkowe ROD – wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

rodzinne ogrody działkowe wypowiedzenie dzierżawy

Rodzinne ogródki działkowe – wypowiedzenie umowy dzierżawy działki ROD

 

Rodzinne ogródki działkowe, czyli ROD są miejsce odpoczynku i rekreacji. Uprawa ogródka działkowego stanowi bardzo popularną formę aktywnego spędzania wolnego czasu. Dla wielu osób – szczególnie emerytów i rencistów – spędzanie czasu na działce jest ważnym punktem codziennych czynności w okresie wiosny, lata i jesieni, a owoce ich pracy stanowi powód do dumy.

Jak jednak w każdej dziedzinie życia, w której istotny jest aspekt ludzki, funkcjonowanie w ramach ROD może wiązać się z wystąpieniem różnego rodzaju sytuacji konfliktowych – zarówno pomiędzy działkowcami, jak również na linii działkowiec – ROD.

Czy ROD może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy działkowej?

 

Prawa i obowiązki działkowców, a także funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych reguluje Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. z późn.zm.

Pod względem prawnym, działkowca i stowarzyszenie ogrodowe łączy umowa dzierżawy działkowej, o czym stanowi art. 27 ust. 1 i 2 przywoływanej ustawy.

Umowa taka może być przez stowarzyszenie ogrodowe wypowiedziana, jednakże ROD nie ma w tym zakresie dowolności. To ustawa reguluje bowiem przesłanki, formę i tryb w jakiem może być wykonane wypowiedzenie dzierżawy działkowej przez ROD.

 

Ustawowe przesłanki wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

 

Stosownie do treści art. 36 ust. 3 ustawy:

„Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.”

 

Wypowiedzenie działki z ROD – jak się bronić?

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ustawy:

Działkowiec może wytoczyć powództwo o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę.”

Po otrzymaniu wypowiedzenia, to zatem na działkowca „przerzucony” jest ciężar aktywnego działania, jeśli uważa, iż wypowiedzenie jest nieprawidłowe. Zaniechanie wniesienia pozwu spowoduje rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej z chwilą upływu terminu wypowiedzenia, co z kolei spowoduje wygaśnięcie prawa do działki, a jednocześnie niemożliwe będzie przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach.

 

Czy prowadzenie dalszych rozmów zawiesza lub przerywa termin na wniesienie pozwu do Sądu?

 

Należy również podkreślić, że – po otrzymaniu wypowiedzenia – prowadzenie ewentualnych rozmów ze stowarzyszeniem działkowym nie zawiesza biegu terminu wypowiedzenia.

Innymi słowy, jeśli działkowiec nadal próbuje „pozasądowo” przekonać ROD do swoich racji, to negatywny wynik tych negocjacji – przy jednoczesnym braku wniesienia pozwu w ustawowym terminie – będzie skutkować rozwiązaniem umowy.

 

Rodzinne ogródki działkowe – prawnik w obronie działkowców

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią od spraw ROD, która może pomóc Państwu ocenić zasadność wniesienia pozwu, wskaże jakie źródła dowodowe mogą być istotne dla pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, a także przeprowadzi Państwa przez cały proces sądowy.

Dodatkowo, oprócz roszczenia głównego, sformułujemy także odpowiednie roszczenie ewentualne, jak i wskażemy argumenty przemawiające za wnioskowaniem o zabezpieczenie roszczenia.

Pomoc prawna i prawnik dla działkowca we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + dwadzieścia =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close