Leasing – odszkodowanie z OC sprawcy wraz VAT. Ważna uchwała Sądu Najwyższego.

szkoda OC w leasingu wraz z VAT - uchwała SN

akt III CZP 90/19

Leasing samochodu – czy odszkodowanie z OC sprawcy ma być wypłacone z VAT czy bez?

Od pewnego czasu opisuję nieuczciwą praktykę zakładów ubezpieczeń. Sprawa dotyczy szkód na pojazdach będących przedmiotem leasingu. Jeżeli szkoda jest likwidowana z polisy OC sprawcy, większość zakładów ubezpieczeń odmawia leasingobiorcy wypłaty odszkodowania wraz z 50% VAT. Takie stanowisko prezentuje m.in. PZU S.A., Allianz, Link4, Gothaer, InterRisk, TUW.

Zakłady ubezpieczeń swoje stanowisko uzasadniają tym, iż właścicielem uszkodzonego pojazdu jest leasingodawca. Fundusz Leasingowy zdaniem ubezpieczycieli jest podmiotem bezpośrednio poszkodowanym, a ze względu na charakter działalności może on odliczyć 100% VAT.
Temat szeroko omówiłem w artykule Odmowa wypłaty 50% VAT z odszkodowania z OC sprawcy – poradnik leasingobiorcy.

We wpisie szeroko argumentowałem, z jakich powodów stanowisko zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowe. W chwili publikowania tego wpisu orzecznictwo było niejednolite.

Odszkodowanie z OC wraz VAT – jak Leasingodawca ma wygrać to tylko w Sądzie

Pokłosiem cytowanego artykułu, było szereg spraw o zapłatę 50% VAT, które prowadziła Kancelaria. Sprawy przeciwko ubezpieczycielom dotyczyły pojazdów zarówno w leasingu operacyjnym jak i finansowym. Dotyczyły kwot kilkuset i kilku tysięcy złotych. Jednak życie podpowiada, że tylko niewielka część przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel OC nie zapłacił 50% VAT zdecydowała się walczyć o swoje prawa w Sądzie. Autor tego wpisu, sam stał się ofiarą nieuczciwego postępowania zakładu ubezpieczeń. Jak możecie Państwo przeczytać w wpisie Wygrana sprawa leasingobiorcy o zapłatę VAT za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy – ta sprawa również została wygrana, a PZU S.A. ostatecznie zapłacił 50% VAT.

Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing – problem VAT rozwiązany?

Sprawę wydaje się wreszcie usystematyzował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2020r. sygn. akt III CZP 90/19. Teza tej uchwały jest następująca:

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020r. sygn. akt III CZP 90/19

Zdaniem autora tego wpisu jest to potwierdzenie, że zakłady ubezpieczeń błędnie wskazywały, że leasingobiorca nie jest podmiotem bezpośrednio poszkodowanym. W świetle tej uchwały wystarczy, aby poszkodowany leasingobiorca faktycznie poniósł koszty naprawy i fakt ten udowodnił poprzez przedstawienie faktury. Faktura oczywiście powinna być wystawiona na leasingobiorcę.

Leasingujesz samochód? Miałeś szkodę likwidowaną z OC sprawcy i ubezpieczyciel nie zapłacił 50% VAT? Wiemy jak skutecznie wygrać sprawę o niezapłacony VAT.

Zgłoś się do Kancelarii a otrzymasz wycenę naszych usług w sprawie o odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − 7 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close