Zabezpieczenie kredyt we frankach - zażalenie
Wstrzymanie płatności rat kredytu we frankach – zmiana postanowienia ws mBank (08.2020)
6 września 2020
mBank zabezpieczenie
Zabezpieczenie powództwa frankowicza przeciwko mBank – prawomocne ! (10.2020)
6 listopada 2020

Wygrana sprawa leasingobiorcy o zapłatę VAT za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy (listopad 2019)

50% VAT odmowa zapłaty dla leasingobiorcy wygrana z PZU S.A.

Jako leasingobiorca wygrałem własną sprawę z PZU S.A. o zwrot 50% VAT za naprawę samochodu z polisy OC sprawcy wypadku. VAT został zwrócony!!!

PZU S.A. nie chce pokryć leasingobiorcy 50% VAT

Sprawa jak wiele… tyle, że to była moja własna sprawa.

W lutym 2019r. młody kierowca najechał na tył mojego samochodu, doprowadzając do uszkodzenia m.in tylnego zderzaka. Sprawca kolizji został ukarany przez Policję mandatem karnym. Pojazd sprawcy w chwili zdarzenia był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem posiadacza pojazdu w PZU S.A.

Przed feralnym wypadkiem z doświadczenia zawodowego wiedziałem o nieuczciwej praktyce zakładów ubezpieczeń stosowanej wobec leasingobiorców. O sprawie pisałem szerzej na blogu w artykule: Odmowa wypłaty 50% VAT z odszkodowania z OC sprawcy – poradnik leasingobiorcy. Jako leasingobiorca mogę odliczyć jedynie 50% naliczonej stawki VAT. Teoretycznie zakład ubezpieczeń, który wypłaca odszkodowanie powinien pokryć drugie 50% VAT. Ale tylko teoretycznie…

Bez oświadczenia o pokryciu 100% VAT, ASO nie naprawi samochodu

Przy zleceniu naprawy w ASO, kierownik salonu poinformował mnie, że wobec wyżej opisanej praktyki PZU S.A. muszę podpisać oświadczenie. Z oświadczenia wynikało, iż w razie braku pokrycia 50% VAT przez PZU S.A., zobowiązuję się do zapłaty 100% VAT. Cóż było czynić? Przecież uszkodzony samochód musiał być jak najszybciej sprawny. Czekał mnie szereg rozpraw sądowych poza Wrocławiem, na które można było jedynie dojechać samochodem…

Samochód został naprawiony, a ja pokryłem ponad 3.300zł podatku VAT. PZU S.A. wydając decyzję odmówiło pokrycia 50% naliczonej stawki VAT. PZU S.A. pozwana ostatecznie odmówiła zapłaty 50% VAT, podkreślając iż to właścicielem pojazdu jest leasingodawca i to on poniósł szkodę. Zdaniem PZU S.A. właściciel (leasingodawca) ma możliwość odliczenia 100% podatku VAT, a więc nie jest zasadnym aby zakład ubezpieczeń zapłacił wartość 50% podatku VAT.

Byłem na taką sytuację przygotowany…

PZU S.A. pozwane o zapłatę 50% VAT

W sprawie został przeciwko PZU S.A. pozew o zapłatę ponad 1.600zł.

Kwestią sporną sprawy było to, który podmiot jest podmiotem poszkodowanym – leasingodawca (właściciel pojazdu), czy leasingobiorca (użytkownik pojazdu). To z kolei należało odnieść do treści art. 361§2 kc – kto uprawnionym jest do roszczenia o naprawę szkody.

W sprawie przywołałem przepisy ogólnych warunków leasingu, z których wprost wynikało iż:

– leasingobiorca ponosi ryzyko i konsekwencje utraty, zniszczenia lub utraty pojazdu

– na leasingobiorcą przeszły uprawnienia przysługujące właścicielowi pojazdu z rękojmi i gwarancji

– leasingobiorca ponosi koszty eksploatacji, koszty napraw i remontu pojazdu

– leasingobiorca na własny koszt ma wykonywać przeglądów, konserwacji i napraw pojazdu

– warsztat naprawczy wystawia fakturę dokumentujący naprawę pojazdu na leasingobiorcą

W związku z powyższym, to po pierwsze ja, jako leasingobiorca miałem status osoby poszkodowanej, a po wtóre nie możliwym było wystawienie FVAT za naprawę pojazdy na leasingodawcę.

PZU S.A. wypłaca leasingobiorcy 50% VAT

Zakład ubezpieczeń wniósł odpowiedź na pozew odmawiając zapłaty. W toku dalszej wymiany pism, pełnomocnik PZU S.A. zaproponował zawarcie ugody, zgodnie z którą PZU S.A. miało zrealizować wszystkie żądania pozwu. Ugoda została zawarta, a PZU S.A. zapłaciło 50% VAT wraz wszystkimi kosztami procesu. Cała wypłacona kwota wyniosła 2.228zł!

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu (sygn. akt I C 1299/19).

Zakład Ubezpieczeń nie zapłacił Ci 50% VAT? Masz podobną sprawę? Skontaktuj się ze mną!

PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

2228 PLN

Przedmiot sprawy

Odmowa zapłaty 50% VAT z OC sprawcy

Rozstrzygnięcie

Leasingobiorca wygrywa z PZU S.A. i otrzymuje pełen zwrot 50% VAT

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close