Wygrana sprawa leasingobiorcy o zapłatę VAT za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy (listopad 2019)

Jako leasingobiorca wygrałem własną sprawę z PZU S.A. o zwrot 50% VAT za naprawę samochodu z polisy OC sprawcy wypadku. VAT został zwrócony!!!

PZU S.A. nie chce pokryć leasingobiorcy 50% VAT

Sprawa jak wiele… tyle, że to była moja własna sprawa.

W lutym 2019r. młody kierowca najechał na tył mojego samochodu, doprowadzając do uszkodzenia m.in tylnego zderzaka.  Sprawca kolizji został ukarany przez Policję mandatem karnym. Pojazd sprawcy w chwili zdarzenia był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem posiadacza pojazdu w PZU S.A.

Przed feralnym wypadkiem z doświadczenia zawodowego wiedziałem o nieuczciwej praktyce zakładów ubezpieczeń stosowanej wobec leasingobiorców. O sprawie pisałem szerzej na blogu w artykule: Odmowa wypłaty 50% VAT z odszkodowania z OC sprawcy – poradnik leasingobiorcy. Jako leasingobiorca mogę odliczyć jedynie 50% naliczonej stawki VAT. Teoretycznie zakład ubezpieczeń, który wypłaca odszkodowanie powinien pokryć drugie 50% VAT. Ale tylko teoretycznie…

Bez oświadczenia o pokryciu 100% VAT, ASO nie naprawi samochodu

Przy zleceniu naprawy w ASO, kierownik salonu poinformował mnie, że wobec wyżej opisanej praktyki PZU S.A. muszę podpisać oświadczenie. Z oświadczenia wynikało, iż w razie braku pokrycia 50% VAT przez PZU S.A., zobowiązuję się do zapłaty 100% VAT. Cóż było czynić? Przecież uszkodzony samochód musiał być jak najszybciej sprawny. Czekał mnie szereg rozpraw sądowych poza Wrocławiem, na które można było jedynie dojechać samochodem…

Samochód został naprawiony, a ja pokryłem ponad 3.300zł podatku VAT. PZU S.A. wydając decyzję odmówiło pokrycia 50% naliczonej stawki VAT. PZU S.A. pozwana ostatecznie odmówiła zapłaty 50% VAT, podkreślając iż to właścicielem pojazdu jest leasingodawca i to on poniósł szkodę. Zdaniem PZU S.A. właściciel (leasingodawca) ma możliwość odliczenia 100% podatku VAT, a więc nie jest zasadnym aby zakład ubezpieczeń zapłacił wartość 50% podatku VAT.

Byłem na taką sytuację przygotowany…

PZU S.A. pozwane o zapłatę 50% VAT

W sprawie został przeciwko PZU S.A. pozew o zapłatę ponad 1.600zł.

Kwestią sporną sprawy było to, który podmiot jest podmiotem poszkodowanym – leasingodawca (właściciel pojazdu), czy leasingobiorca (użytkownik pojazdu). To z kolei należało odnieść do treści art. 361§2 kc – kto uprawnionym jest do roszczenia o naprawę szkody.

W sprawie przywołałem przepisy ogólnych warunków leasingu, z których wprost wynikało iż:

– leasingobiorca ponosi ryzyko i konsekwencje utraty, zniszczenia lub utraty pojazdu

– na leasingobiorcą przeszły uprawnienia przysługujące właścicielowi pojazdu z rękojmi i gwarancji

– leasingobiorca ponosi koszty eksploatacji, koszty napraw i remontu pojazdu

– leasingobiorca na własny koszt ma wykonywać przeglądów, konserwacji i napraw pojazdu

– warsztat naprawczy wystawia fakturę dokumentujący naprawę pojazdu na leasingobiorcą

W związku z powyższym, to po pierwsze ja, jako leasingobiorca miałem status osoby poszkodowanej, a po wtóre nie możliwym było wystawienie FVAT za naprawę pojazdy na leasingodawcę.

PZU S.A. wypłaca leasingobiorcy 50% VAT

Zakład ubezpieczeń wniósł odpowiedź na pozew odmawiając zapłaty. W toku dalszej wymiany pism, pełnomocnik PZU S.A. zaproponował zawarcie ugody, zgodnie z którą PZU S.A. miało zrealizować wszystkie żądania pozwu. Ugoda została zawarta, a PZU S.A. zapłaciło 50% VAT wraz wszystkimi kosztami procesu. Cała wypłacona kwota wyniosła 2.228zł!

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu (sygn. akt I C 1299/19).

Zakład Ubezpieczeń nie zapłacił Ci 50% VAT? Masz podobną sprawę? Skontaktuj się ze mną!

Propozycja ubezpieczyciela

0pln
.

Uzyskana kwota

2228pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Odmowa zapłaty 50% VAT z OC sprawcy

  • Rozstrzygnięcie

    Leasingobiorca wygrywa z PZU S.A. i otrzymuje pełen zwrot 50% VAT.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.