pozew kredyt frankowy
Wygrana sprawa o kredyt CHF – 1.300.000zł
11 stycznia 2018
Pozew frankowy - właściwość Sądu
Pozew frankowy – właściwość sądu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Wrocławia.
2 listopada 2018

Rekordowe zadośćuczynienie i renta dla sparaliżowanej pacjentki szpitala – wyrok sądu apelacyjnego (luty 2018)

Rekordowe odszkodowanie od szpitala dla sparaliżowanej pacjentki

Po wyroku apelacyjnym poszkodowana pacjentka otrzymała łącznie z odsetkami ponad 800.000zł zadośćuczynienia, skapitalizowaną rentę w wysokości ponad 300.000zł oraz rentę na przyszłość w wysokości ponad 5.000zł.


Sprawę pacjentki, u której wskutek nieprawidłowego umiejscowienia śruby podczas zabiegu kręgosłupa doszło do niedowładu kończyn dolnych opisywaliśmy w artykule „Ponad pół miliona złotych odszkodowania za nieprawidłowości w operacji kręgosłupa”.

Sąd Okręgowy w wyroku I instancji zasądził na rzecz pacjentki zarówno od szpitala, jak i jego ubezpieczyciela 500.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wyrokowania oraz 5.000zł comiesięcznej renty począwszy od marca 2012r.

Od wyroku sądu I instancji apelację wywiodła nasza Kancelaria w imieniu poszkodowanej, jak i szpital w T. który żądał oddalenia powództwa w całości.

Rekordowe zadośćuczynienie dla poszkodowanej pacjentki szpitala po zmianie wyroku sądu I instancji

Sąd apelacyjny wyrokiem z 05 lutego 2018r. zmienił wyrok I instancji w istotny sposób. Sąd apelacyjny doszedł do przekonania, iż odsetki ustawowe za opóźnienie winny być liczone nie od daty wyrokowania, ale od dnia 11.11.2011r., czyli za okres ponad 6 lat!

Tym samym nasza Klientka otrzyma oprócz 500.000zł zadośćuczynienia odsetki za opóźnienie w kwocie nie mniejszej niż 300.000zł. Po dodaniu tych kwot szpital w T. ma zapłacić na rzecz poszkodowanej pacjentki ponad 800.000zł.

Sąd II instancji zmienił również rozstrzygnięcie dotyczące renty. W orzeczeniu apelacyjnym sąd II instancji szczegółowo rozstrzygnął o wysokości poszczególnych okresów rent, skapitalizował rentę oraz ustalił, iż powódka ma otrzymywać przyszłą rentę w kwocie wyższej niż ta ustalona przez sąd I instancji.

Za krzywdę pacjentki zapłaci winny szpital.

W czasie blisko 6 lat trwania procesu cywilnego poszkodowana otrzymywała co miesiąc 5.000zł renty, co dało łącznie 358.000zł skapitalizowanej renty. Przez ten okres wyczerpała się suma ubezpieczenia z polisy odpowiedzialności cywilnej szpitala. To spowodowało, że jedynym podmiotem, z którego można dalej egzekwować roszczenia odszkodowawcze jest dolnośląski szpital w T., w którym doszło do powstania szkody medycznej.

W przypadku, gdyby w procesie o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie został pozwany szpital, wówczas poszkodowana pacjentka nie otrzymałaby żadnych świadczeń odszkodowawczych ponad sumę ubezpieczenia szpitala, która wynosiła około 285.000zł.

Sprawa toczyła się przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 1486/17). Wyrok jest więc prawomocny.

Przedmiot sprawy

Apelacja pacjentki w sprawie błędu medycznego

Rozstrzygnięcie

Rekordowe zadośćuczynienie dla pacjentki z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close