błąd lekarski - zerwane scięgno
Źle zszyty palec na SOR we wrocławskim szpitalu. Pacjentka po 7 latach walki w sądzie wygrała wysokie odszkodowanie za błąd medyczny – niezeszycie przeciętego ścięgna palca (luty 2017)
23 lutego 2017
Nie można wskazać sprawcy wypadku
Dwóch sprawców wypadku i wyrok zasądzający dla pasażera 40.000zł zadośćuczynienia od dwóch zakładów ubezpieczeń (kwiecień 2017)
23 kwietnia 2017

Ponad pół miliona złotych odszkodowania za nieprawidłowości w operacji kręgosłupa (luty 2017)

Odszkodowanie za błąd w operacji kręgosłupa

Ponad pół miliona złotych zadośćuczynienia i renta za nieprawidłowości w operacji kręgosłupa. Po operacji kręgosłupa młoda dziewczyna jest sparaliżowana.

Zakończyło się postępowanie sądowe I instancji o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę, które toczyło przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu się przeciwko szpitalowi w T. i jego ubezpieczycielowi.

Sąd Okręgowy uwzględnił roszczenia powódki i zasądził na jej rzecz kwotę 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przyznał także stałą comiesięczną rentę w wysokości 5.000zł. W sprawie obie strony wniosły apelację.

W roku 2011, wówczas 14-letnia powódka została przyjęta do szpitala w T. celem leczenia operacyjnego zaawansowanej skoliozy kręgosłupa. Powódkę zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego – zabieg był zdecydowanie wskazany, tym niemniej nie był zabiegiem ratującym życie. Młoda dziewczyna, wkraczająca dopiero w dorosłe życie, a także jej rodzice z niecierpliwością oczekiwali na zabieg, z nadzieją spoglądając w przyszłość. Powódka cieszyła się, że po zabiegu wreszcie będzie w pełni zdrowa.

Leczenie młodej dziewczyny miało tragiczny przebieg. W trakcie zabiegu doszło do zatrzymania krążenia, masywnego krwawienia, a po długotrwałej reanimacji dziewczyna trafiła na oddział intensywnej terapii. Po kilku dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii zdiagnozowano u dziewczyny niedowład kończyn dolnych. Obecnie u poszkodowanej dziewczyny występuje pełen niedowład kończyn dolnych, poszkodowana oddaje mocz tylko i wyłącznie przez cewnik moczowy, nie kontroluje funkcji oddawania stolca. Nadto dziewczyna obecnie wymaga stałej, całodobowej opieki, którą sprawuje matka. Koszty rehabilitacji wynoszą kilka tysięcy złotych miesięcznie, a rokowania na przyszłość są niedobre.

W styczniu 2012 roku Kancelaria rozpoczęła prowadzenie sprawy cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny spowodowany nieprawidłowościami przy leczeniu operacyjnym kręgosłupa.

Już od samego początku roszczenie były kierowane zarówno do ubezpieczyciela jak i samego szpitala.

Zabezpieczenie renty na czas procesu

W trzy miesiące od złożenia powództwa, orzeczeniem sądowym została zabezpieczona renta dla 16-letniej wówczas dziewczyny. Przez cały, 5-letni okres procedowania przed sądem I instancji, nasza klientka otrzymywała co miesiąc 5.000zł renty. Kwota ta pozwoliła poszkodowanej na kontynuację specjalistycznej rehabilitacji w ośrodku AKSON oraz na ponoszenie kosztów opieki i leczenia.

W toku postępowania sądowego zostało udowodnione, iż u młodej dziewczyny wprowadzono śrubę transpedikularną w taki sposób, iż przechodziła ona centralnie, w poprzek rdzenia kręgowego, a to w konsekwencji spowodowało przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego. Nadto późniejsza operacja mająca na celu usunięcie tej śruby była niecelowa i wykonana zbyt późno.

Wskutek powyższego, poszkodowana klientka została sparaliżowana od pasa w dół. W świetle obecnej wiedzy medycznej, nie ma szans na powrót poszkodowanej do zdrowia – resztę życia spędzi ona na wózku.

W toku postępowania sądowego pozwany szpital, a także zakład ubezpieczeń, odmawiały przyznania się do błędu. Celem udowodnienia zawinionego działania lekarzy, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal złożyła szereg wniosków dowodowych. Przesłuchana została powódka i jej rodzice. Dopuszczony został także dowód z opinii instytutu naukowego, gdzie lekarze opiniujący stwierdzili, iż za zasadniczą przyczynę powstania paraliżu i obecnego stanu zdrowia powódki należy uznać sposób wkręcania transpedikularnej śruby mocującej.

Brak zgody uświadomionej pacjenta na operację jako podstawa prawna wyroku

Wydając wyrok, Sąd I instancji stwierdził, iż szpital powinien ponieść odpowiedzialność za swoich lekarzy, gdyż rodzice jako przedstawiciele ustawowi małoletniej pacjentki nie zostali wyczerpująco poinformowani o możliwych negatywnych skutkach zabiegu. Jakkolwiek podpisali zgodę na operację, to Sąd uznał, zgodnie z wywodami Kancelarii – że nie była to tzw. „zgoda uświadomiona” tj. taka, która obejmuje wszelkie, nawet mało prawdopodobne, możliwe skutki operacji. Poza tym, w toku pobytu w szpitalu u powódki przeprowadzono kilka innych zabiegów, na które rodzice nie wyrażali jakiejkolwiek zgody.

Wyrok I instancji za nieprawidłowości w leczeniu i operacji kręgosłupa

Ostatecznie Sąd zasądził pozwanego zakładu ubezpieczeń oraz szpitala na rzecz poszkodowanej 500.000zł wraz z odsetkami od 2017r., comiesięczną rentę w kwocie 5.000zł oraz ustalił iż zarówno szpital jak i ubezpieczyciel ponoszą odpowiedzialność za skutki operacji, które mogą powstać u naszej klientki w przyszłości.

Przyznana kwota zadośćuczynienia, jakkolwiek co oczywiste nie zwróci powódce pełnej sprawności, to jednak choć w niewielkim stopniu skompensuje jej krzywdę. Zasądzona kwota 5.000 zł miesięcznej renty, pozwoli na spokojną rehabilitację i przystosowanie mieszkania do przebywania tam osoby niepełnosprawnej.

Powyższy wyrok pokazuje, że nawet jeżeli podpisano zgodę na zabieg operacyjny, nie wyłącza to odpowiedzialności lekarzy za ich błędne działania.

O sprawie naszej klientki pisała na swoich strona Gazeta Wrocławska w artykule: Zoperowali 15-latce kręgosłup. Teraz nie może chodzić.”

Także Radio Eska opisywała proces sparaliżowanej powódki przeciwko szpitalowi w T i ubezpieczycielowi w artykule „Nastolatka przeszła operację kręgosłupa na Dolnym Śląsku. Skutek? Nie może chodzić”.

Obie strony procesu złożyły apelację od wyroku sądu I instancji. Powódka domaga się wyższej kwoty zadośćuczynienia, zmiany wyroku co do daty naliczania odsetek za zwłokę. Pozwany szpital domaga się oddalenia powództwa w całości. Wyrok jest więc nieprawomocny, jednakże niepełnosprawna klientka cały czas otrzymuje rentę wysokości 5.000zł miesięcznie.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygn. akt I C 112/12).

Propozycja zapłaty

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

500.000 PLN

Przedmiot sprawy

Odszkodowanie dla 15-letniej dziewczyny za zawinione działanie personelu szpitala w T. i niedowład kończyn dolnych wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Rozstrzygnięcie

500.000zł zadośćuczynienia i 5.000zł comiesięcznej renty.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close