wyrok w sprawie kredytu frankowego mBank Opole
Wyrok w sprawie kredytu frankowego – mBank przegrywa w Opolu
6 sierpnia 2023
Raiffeisen zabezpieczenie
Sąd Apelacyjny Wrocław – zabezpieczenie w procesie z Raiffeisen Bank
7 października 2023

Raiffeisen Bank odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Raiffeisen Bank odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (dawny EFG Ergesias)

Kolejny sukces naszych Klientów w walce przeciwko Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania!

Raiffeisen Bank, po przegranej sprawie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, złożył skargę kasacyjną. Sędzia Roman Trzaskowski odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku Raiffeisen Bank do rozpoznania oraz obciążył bank kosztami postępowania przed Sądem Najwyższym.

Wyroki przeciwko Raiffeisen Bank we Wrocławiu

Nasza kancelaria frankowa z Wrocławia reprezentowała frankowiczów od postępowania w I instancji, aż do postępowania przed Sądem Najwyższym.

Z istotnych faktów:

– w 2008r. został złożony przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pozew z roszczeniami głównymi o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawarty z bankiem EFG Eurobank Ergesias oraz o zapłatę

– Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z lutego 2020r. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego oraz zasądził na rzecz naszych Klientów ponad 364.000zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od stycznia 2020r.

– Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z lutego 2022r. uwzględnił zarzut zatrzymania oraz oddalił powództwo o odsetki, pozostała część apelacji Raiffeisen Bank została oddalona. Tym samym uprawomocniło się orzeczenie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu

– Raiffeisen Bank złożył wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku, który to wniosek został oddalony przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

– Bank zrealizował wyrok, wydał list mazalny, a następnie zostało wykreślone obciążenie hipoteczne ustanowione na rzecz banku

Skarga kasacyjna kredyty frankowe Raiffeisen Bank

Przegrany Raiffeisen Bank AG złożył skargę kasacyjną. Bank domagał się uchylenia wcześniejszych wyroków i oddalenia powództwa frankowiczów w całości lub też uchylenie wcześniejszych wyroków i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Bank wskazywał, iż w sprawie zachodzi potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie, a w sprawie istnieje istotne zagadnienie prawne.

Raiffeisen Bank odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania – motywy orzeczenia

SSN Roman Trzaskowski odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu do rozpoznania.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, iż:

– najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje na ścisłe powiązanie klauzuli ryzyka walutowego i klauzuli spreadowej oraz wymienia przesłanki stwierdzenia abuzywności klauzul ryzyka walutowego

– Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się, co do niedopuszczalności zastąpienia niedozwolonych klauzul kursowych innymi postanowieniami

– Sąd Najwyższy odrzucił także możliwość odwołania się w celu określenia oprocentowania kredytu utrzymanego jako złotowy, do stawki referencyjnej WIBOR

Rozliczenie z Raiffeisen po wyroku

W trakcie postępowania przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu frankowicze dokonali dalszych spłat kredytu. W ten sposób zapłacili bankowi równowartość udzielonego im kredytu. Następnie przygotowaliśmy naszym Klientom oświadczenie o potrąceniu, które złożyli bankowi.

Na skutek dokonanego potrącenia nastąpiło całkowite rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy frankowiczowi a Raiffeisen Bank. Bank uznał dokonane potrącenie. W piśmie banku, w którym potwierdził dokonanie wzajemnych rozliczeń wskazał iż jego zdaniem bankowi przysługe roszczenie związane z waloryzacją udostępnionej kwoty pieniędzy, jednakże nie wskazał żadnej konkretnej kwoty. Nasza kancelaria frankowa stoi na stanowisku, iż taka waloryzacja jest niedopuszczalna, a nadto stałaby w sprzeczności z realizacją celu Dyrektywy 93/13.

rozliczenie kredytu frankowego z bankiem

Kancelaria frankowa Wrocław – pomoc frankowiczom

Jest to kolejny sukces! Nasza Kancelaria frankowa z Wrocławia świadczy pomoc frankowiczom od wielu lat. Obsługujemy sprawy kredytów frankowych od zgłoszenia reklamacji bankowi, aż do uzyskania prawomocnego wyroku i do wykreślenia hipoteki!

Masz kredyt CHF lub Euro? Służymy frankowiczom naszym wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w walce z bankami.

Przedmiot sprawy

Skarga kasacyjna Raiffeisen Bank

Rozstrzygnięcie

Skarga nie przyjęta do rozpoznania

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

NUMER TELEFONU

NUMER FAX

ADRES EMAIL

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close