ślub z Ukrainką zgoda sądu wzór
Ślub z Ukrainką – zgoda sądu w 8 tygodni
3 stycznia 2024
ślub z Białorusinką postępowanie sądowe
Małżeństwo z Białorusinką postępowanie sądowe zakończone w 8 tygodni
31 stycznia 2024

Odmowa rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych – wyrok sądu

Odmowa rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych – wyrok sądu w Poznaniu

Odmowa rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych przez ZUS niezasadna. ZUS nie uwzględnił pracy jako pracy w warunkach szczególnych na stanowisku kierownika budowy oraz na stanowisku dyrektora.

Nasza kancelaria od spraw ZUS złożyła odwołanie do sądu pracy. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał naszemu Klientowi prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Nasz Klient otrzymał jednorazowo 30.000zł rekompensaty oraz podwyższono mu emeryturę o 1.800zł miesięcznie.

 

Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – przywilej, o który należy walczyć

Czy istnieje coś takiego jak sprawiedliwa nagroda za wysiłek i poświęcenie, które często wymagane są w niezwykle trudnych i szkodliwych warunkach pracy?

Otóż tak, taka rekompensata istnieje! O tym jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką rekompensatę pisaliśmy w artykule: Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych.

 

Brak udowodnienia okresu 15 lat pracy w warunkach szczególnych – ZUS odmawia rekompensaty

Nasz Klient był zatrudniony w przedsiębiorstwie Hydrobudowa 9 – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane z siedzibą w Poznaniu. W tym okresie, zgodnie ze świadectwem pracy wykonywał prace na stanowiskach: stażysta, inżynier budowy, majster budowy, kierownik budowy, zastępca Dyrektora Zakładu Produkcyjnego, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, zastępca Dyrektora Zakładu Produkcyjnego.

W trakcie trwania stosunku pracy był zatrudniony na stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na mocy wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.

Na wniosek naszego mocodawcy zostało przyznane mu świadczenie emerytalne. Później złożył wniosek o przyznanie rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

ZUS odmówił przyznania rekompensaty, z uwagi na brak udowodnienia przed 01.01.2009r. okresu co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Organ rentowy uznał za udowodniony jedynie okres, kiedy zajmował on stanowiska inżyniera budowy i majstra budowy.

 

Odmowa rekompensaty i odwołanie od decyzji ZUS

Emeryt zgłosił się do nas zaraz po otrzymaniu odmownej decyzji ZUS, co pozwoliło nam przygotować odpowiednią strategię procesową, zebrać dowody oraz przygotować odwołanie od decyzji ZUS w sprawie rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

W odwołaniu wskazaliśmy, że pomimo zmian w nazwach stanowisk pracy, co związane było ze stopniowymi awansami w hierarchii zakładu pracy, w istocie nie zmieniało się środowisko pracy naszego Klienta.

Cały czas pracował on bowiem na różnego rodzaju budowach (inwestycjach), a rozszerzał się jedynie zakres jego obowiązków (ilość nadzorowanych budów) i odpowiedzialność.

Dodatkowo przywołaliśmy odpowiednie akty prawne, w tym Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Nadto zawnioskowaliśmy o przesłuchanie świadków, którzy wykonywali pracę wraz z naszym Klientem.

 

Sprawa o rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych w sądzie

Sąd, korzystając z zaoferowanych mu przez kancelarię dowodów, ustalił, że nasz Klient wykonywał wykonywał prace dozoru inżynieryjno-technicznego (kolektory sanitarne i deszczowe, specjalistyczne roboty inżynieryjne a w szczególności: pale franki, pale wiercone dużych średnic, pale CFA, przeciski, odwodnienia głębinowe, wzmocnienia gruntu, ciepłociągi, roboty mikrotunelingowe).

Prace te wykonywał między innymi na stanowisku kierownika budowy i dyrektora zakładu produkcyjnego i zastępcy dyrektora zakładu. Ponadto nadzorował pracowników, którzy wykonywali roboty palowe, wiercenie otworów na pale, przepychanie nowych rurociągów.

Nadzorował także roboty zbrojarzy i betoniarzy, a także roboty, które były wykonywane z użyciem koparek, spycharek, żurawi, pogłębiarek. Sąd podkreślił, że nasz Klient nadzorował prace z placu budowy, a nie z biura. Jego praca wykonywana była w terenie.

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom powołanych przez nas świadków, którzy szczegółowo opisali charakter pracy, jak i zakres prac wykonywanych przez naszego Klienta.

 

Odmowa rekompensaty niesłuszna – sąd zmienia decyzję ZUS i przyznaje prawo do rekompensaty

W sprawie poza wymianą pism, miała miejsce tylko jedna rozprawa sądowa. Podczas tej rozprawy zostali przesłuchani świadkowie oraz nasz Klient.

W tym samym dniu Sąd wydał wyrok: zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał naszemu Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Sąd uznał, że Kancelaria udowodniła 15-letni okres pracy w warunkach szczególnych.

 

ZUS przelicza emeryturę po wyroku Sądu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zaskarżył wyroku. Po jego uprawomocnieniu ZUS ponownie przeliczył emeryturę z ZUS.

 

decyzja ZUS w sprawie rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych

 

Na skutek przeliczenia, ZUS przyznał naszemu Klientowi jednorazowo 30.000zł oraz podwyższył miesięczny wymiar emerytury o dalszą kwotę 1.800zł brutto.

Orzeczenie zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sygnatura akt VIII U 45/23

Sprawa przeciwko ZUS o prawo do rekompensaty trwała tylko 4 miesiące!

 

Prawnik od spraw o rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych

Masz podobną sprawę? ZUS wydał decyzję odmawiającą Ci prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych? Skontaktuj się na nami!

Specjalizujemy się w sprawach ZUS. Prowadzimy sprawy o emerytury pomostowe oraz o rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych w całej Polsce!

Dodatek przyznany przez ZUS

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

30.000 jednorazowo i 1.800 miesięcznie PLN

Przedmiot sprawy

Odmowa rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych

Rozstrzygnięcie

Sąd zmienia decyzję ZUS i przyznaje prawo do rekompensaty

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close