Wyrok sądu w sprawie rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych
Odmowa rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych – wyrok sądu
22 stycznia 2024
potwierdzenie obywatelstwa polskiego
Potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla obywatela Wielkiej Brytanii
26 lutego 2024

Małżeństwo z Białorusinką postępowanie sądowe zakończone w 8 tygodni

Małżeństwo z Białorusinką – postępowanie sądowe zakończone w 8 tygodni!

Obywatel Polski, który planuje zawrzeć związek małżeński z Białorusinką musi być świadom pewnych utrudnień. Białorusinka musi przedłożyć kierownikowi USC białoruskie zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem białoruskim. A jeżeli takie zaświadczenie jest nieosiągalne? Małżeństwo z Białorusinką może wymagać uzyskania zgody sądu.

 

Małżeństwo z Białorusinką: Jakie są postępowania sądowe?

W sprawie, którą opisuję, para – Polak i Białorusinka udała się do Urzędu Stanu Cywilnego celem uzgodnienia daty ślubu cywilnego. Urzędnik USC poinformował narzeczonych, że Białorusinka musi załączyć oryginał i tłumaczenie przysięgłe białoruskiego dokumentu zaświadczającego, że nie ma przeszkód prawnych, aby Białorusinka zawarła związek małżeński.

Obywatelka Białorusi nie miała takiego dokumentu i obawiała się wyjazdu na Białoruś. W przypadku wjazdu na teren Białorusi, groziły jej szykany polityczne, czy odebranie paszportu. Wydawało się jej, że niemożność uzyskania białoruskiego dokumentu pokrzyżuje plany narzeczonym i ślub nie odbędzie się.

W tej sprawie dodatkową okolicznością był fakt, że obywatelka Białorusi była rozwódką, a ponadto narzeczeni planowali jak najszybciej zawrzeć związek małżeński. Ich ślub był już zaplanowany, zawarte umowy o organizację wesela oraz umowa o wykonanie fotografii ślubnej.

Czy w takiej sytuacji Białorusinka może w Polsce wziąć ślub z Polakiem? Tak, dzięki odrębnemu nieprocesowemu postępowaniu sądowemu, które można wszcząć przed właściwym miejscowo sądem rodzinnym i opiekuńczym.

 

Postępowanie sądowe w małżeństwie z Białorusinką: Co warto wiedzieć, jakie dokumenty?

Po pierwsze narzeczeni muszą posiadać akta stanu cywilnego: akty urodzenia. Zagraniczne zaświadczenia muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Ponieważ Białoruska była rozwódką, musiała także przedstawić oryginał białoruskiego wyroku rozwodowego z naniesioną klauzulą prawomocności. Wyrok rozwodowy musiał być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Są to niezbędne dokumenty do wniesienia sprawy do sądu o zgodę na zawarcie ślubu z Białorusinką.

 

Jak przebiega proces sądowy w przypadku małżeństwa z Białorusinką?

Jest to postępowanie nieprocesowe. Opłata sądowa wynosi 100zł. Wniosek do sądu wniosłem jako pełnomocnik Białorusinki. Wniosek wnosi bowiem obcokrajowiec, a jeżeli ma pełnomocnika to on jest uprawniony do złożenia wniosku na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. W tym przypadku Białorusinka korzystała z naszej pomocy. Oznacza to, że:

  • to my sprawdzamy kompletność dokumentów i odpowiadamy za ich merytoryczne przygotowanie
  • wskazujemy sąd właściwy, który wyda postanowienie – zwolnienie cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
  • kancelaria sporządza i podpisuje wniosek do sądu
  • monitorujemy całość postępowania dbając o jego szybki przebieg
  • radca prawny reprezentował Białorusinkę w całym postępowaniu sądowym
  • w tym postępowaniu narzeczeni nie musieli w ogóle stawać przed sądem i nie musieli składać żadnych ustnych zeznań!

 

Małżeństwo z Białorusinką: Kiedy może być konieczne postępowanie sądowe?

Jeżeli zachodzi przeszkoda, która nie pozwala obywatelowi Białorusi uzyskania białoruskiego dokumentu wymaganego przez USC, to pozostaje jedynie postępowanie sądowe. Innego sposobu nie ma na pokonanie tej przeszkody.

Rolą prawnika jest przekonanie sądu, że przeszkoda jest na tyle istotna, że tylko sąd może ją usunąć wydając postanowienie sądowe.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika od zgody sądu na ślub?

Oczywiście możesz skorzystać z gotowych wzorów o zgodę na ślub z obcokrajowcem. Wystarczy poszukać na internecie frazy „zgoda na ślub z cudzoziemcem wzór„.

Musisz jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna, należy w każdej sprawie wybrać właściwy sąd, wniosek musi być napisany zgodnie z wymogami formalnymi. Skorzystanie z gotowego szablonu o zgodę na ślub, może spowodować znaczne wydłużenie trwania sprawy.

 

Sądowe aspekty małżeństwa z Białorusinką: Czego należy się spodziewać?”

Po pierwsze należy w sposób właściwy uzasadnić, dlaczego występujesz o zgodę sądu na małżeństwo Białorusinki z Polakiem, skoro taki dokument można uzyskać na terenie Republiki Białorusi.

Po drugie zazwyczaj Polak i Białorusinka są wzywani do sądu celem złożenia oświadczeń. Jeżeli Białorusinka nie posługuje się językiem polskim, to na termin przesłuchania sąd musi wezwać tłumacza przysięgłego. Jeżeli o takiej konieczności nie wspomnisz we wniosku, wówczas całe postępowanie może się znacznie przedłużyć.

Po trzecie, korzystając z doświadczonego prawnika możesz w ogóle uniknąć konieczności przesłuchania w sądzie.

Po wydaniu przez sąd postanowienia o braku przeszkód do zawarcia przez Białorusinkę związku małżeńskiego z Polakiem, orzeczenie musi się uprawomocnić. Termin uprawomocnienia się postanowienia to 7 dni.

Po upływie tego terminu każdy z narzeczonych może uzyskać papierową postać postanowienia z sądu na naniesioną klauzulą prawomocności. Taki właśnie dokument jest wymagany przez kierownika USC.

 

Jak szybki uzyskać zgodę na małżeństwo z Białorusinką?

Niewątpliwie pomoc doświadczonego prawnika przyspieszy całe postępowanie. W opisywanej sprawie postanowienie sądu zostało wydane już w 8 tygodni po złożeniu wniosku do sądu. Tak szybkie zakończenie sprawy było możliwe, bowiem sąd wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.

Taki ekspresowy tryb postępowania o zgodę na małżeństwo jest możliwy także dzięki naszemu doświadczeniu w sprawach obcokrajowców. Dla każdego z narzeczonych przygotowujemy obszerne oświadczenia, które mogą zastąpić ich przesłuchanie przez sąd. Upraszcza to i znacznie przyspiesza całe postępowanie!

Masz podobny problem? Nie wiesz jak poślubić Białorusinkę? Zwróć się do nas o pomoc prawną!

Przedmiot sprawy

zgoda sądu na ślub z Białorusinką

Rozstrzygnięcie

Zgoda sądu na ślub z Białorusinką w 8 tygodni

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close