Obcokrajowiec i Polak mieszkający za granicą nie muszą przyjeżdżać na rozprawę sądową w Polsce

rozwod z obcokrajowcem

Obcokrajowiec i Polak mieszkający za granicą nie muszą przyjeżdżać na rozprawę sądową w Polsce

Polak mieszkający za granicą może być przesłuchany przez Konsula RP

Jeśli mieszkasz za granicą, nie musisz specjalnie przyjeżdżać na rozprawę do Polski, żeby zostać przesłuchanym w charakterze strony lub świadka. Jeśli Sąd uzna, iż przesłuchanie w danej sprawie sądowej jest niezbędne, może zwrócić się do Konsula z najbliższego okręgu konsularnego lub do innego przedstawicielstwa dyplomatycznego np. Ambasady RP. Taką możliwość przewiduje zarówno art. 1134 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), jak i art. 586 § 1 Kodeksu postępowania karnego (KPK) – dotyczy ona obywateli polskich mieszkających za granicą.

Art. 1134. KPC Sądy mogą występować do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego o przeprowadzenie dowodu lub o doręczenie pisma, jeżeli osoba mająca być przesłuchana lub odbiorca pisma jest obywatelem polskim przebywającym za granicą.- Art. 1134 Kodeks postępowania cywilnego
O doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie, która ma obywatelstwo polskie, lub o przesłuchanie takiej osoby w charakterze oskarżonego, świadka lub biegłego sąd lub prokurator zwraca się do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.- Art. 586 § 1 Kodeks postępowania karnego

Obcokrajowiec będący stroną lub świadkiem w sprawie sądowej, która toczy się w Polsce może być przesłuchany przez sąd zagraniczny

Ponadto, w oparciu o przepisu międzynarodowe, sąd polski może zwrócić się o przesłuchanie świadka lub strony przez sąd zagraniczny właściwy dla miejsca zamieszkania osoby przesłuchiwanej, która jest obcokrajowcem mieszkającym poza granicami Polski. Sąd polski zobowiązuje wówczas wnioskodawcę do wskazania konkretnych pytań do świadka lub do strony oraz wyznacza z urzędu tłumacza przysięgłego (np. j. angielskiego), który dokonuje przekładu tłumaczenia.

Szczegółowo, wygląda to w ten sposób, że Sąd kieruje zapytanie do właściwej dla osoby przesłuchiwanej, jednostki wymiaru sprawiedliwości w danej jurysdykcji, która zajmuje się w ramach swojego kraju obsługą napływających z zagranicy wniosków obcych sądów, o przeprowadzenie dowodu w ramach pomocy prawnej. Następnie, dana jednostka kieruje sprawę do właściwego sądu zagranicznego. Sąd ten wydaje zarządzenie w przedmiocie przesłuchania świadka lub strony. Zarządzenie jest adresowane już bezpośrednio do konkretnej osoby, objętej wnioskiem polskiego sądu wnoszącego o pomoc prawną, przy czym faktycznie przesłuchanie zgodnie z takim zarządzeniem jest przeprowadzane przez sędziego. Sędzia zadaje przygotowane pytania z listy we właściwym języku.

Reasumując, nie jest konieczne, aby w sprawie toczącej się przed polskim sądem (np. w sprawie rodzinnej o rozwód, czy też w sprawie o zapłatę), strona lub świadek przebywający za granicą musieli specjalnie przyjeżdżać aż do Polski na termin posiedzenia celu przesłuchania.

Sąd zagraniczny przesłucha wówczas obcokrajowca w jego rodzimym kraju w ramach międzysądowej pomocy prawnej, natomiast obywatela polskiego przesłucha konsul lub inna najbliższa jednostka dyplomatyczna.

Jeżeli mieszkasz za granicą, a jesteś stroną postępowania sądowego prowadzonego w Polsce (np. w sprawie o rozwód lub alimenty) nasza Kancelaria może reprezentować Ciebie przed sądem w Polsce.

Jako pełnomocnik do doręczeń będziemy za Ciebie odbierać i prowadzić całą korespondencję w sprawie, a Ty nie będziesz musiał stawać przed polskim sędzią. W niektórych sprawach w ogóle nie będziesz musiał być przesłuchiwany, bowiem będzie Ciebie reprezentował pełnomocnik – radca prawny.

1 Komentarz

    Zostaw komentarz

    Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.