Praca w warunkach szczególnych a działalność gospodarcza

Praca w warunkach szczególnych a działalność gospodarcza

Praca w szczególnych warunkach w ramach własnej działalności gospodarczej

 

Niektóre osoby prowadząc działalność gospodarczą wykonują prace znajdujące się na liście stanowisk wymienionych w rozporządzeniu „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”. Czy osoba prowadząca JDG i wykonująca prace w warunkach szczególnych może skorzystać z dobrodziejstw wcześniejszej emerytury lub skorzystać z rekompensaty?

Praca w szczególnych warunkach – warunek przyznania emerytury pomostowej lub rekompensaty

We wcześniejszym wpisie Emerytura pomostowa, wskazaliśmy warunki jakie należy spełnić, aby przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę w związku z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnych. Jak napisaliśmy, jednym z warunków jest udokumentowanie, iż przez okres co najmniej 15 lat ubezpieczony wykonywał pracę w warunkach szczególnych.

W kolejnym wpisie Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach wskazaliśmy, iż osoby które nie skorzystały z dobrodziejstwa emerytury pomostowej mogą uzyskać rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach. W przypadku występowania do ZUS o przyznanie rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach, również należy wykazać iż praca była wykonywana w szczególnych warunkach przez okres minimum 15 lat.

Własna działalność gospodarcza a emerytura pomostowa

W praktyce kancelarii często spotykamy się z zapytaniami od osób, które prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, wykonywały prace znajdujące się na liście prac szczególnych.

Zdarza się, że prace w warunkach szczególnych wykonywane w ramach tzw. etatu, czyli umowy o prace były udokumentowane za okres krótszy niż 15 lat. W związku z realiami gospodarczymi osoby takie otwierały własne „firmy”, ale w zasadzie wykonywały nadal prace znajdujące się na tzw. liście prac szkodliwych, czyli na wykazie prac wykonywanych w warunkach szczególnych.

Czy do stażu pracy w warunkach szczególnych można doliczyć prace wykonywane w ramach działalności gospodarczej?

Przywilej przejścia na emeryturę w wieku niższym od powszechnego z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest ściśle związany z posiadaniem statusu pracownika.

Stosunek pracowniczy charakteryzuje się elementem podległości pod pracodawcę, pracownik wykonuje ściśle polecenia pracodawcy i zadane prace. Prace te w omawianym przypadku mogą tylko i wyłącznie dotyczyć prac wykonywanych w warunkach szczególnych.

Z kolei działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, na własny rachunek i ryzyko osoby ją prowadzącej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega nikomu służbowo, może zatem samodzielnie decydować o dysponowaniu swoim czasem. Z praktyki wiadomo, że prowadząc działalność gospodarczą nie wykonuje się tylko i wyłącznie jednej pracy, ale także szereg innych pobocznych (np. wystawianie rachunków, korespondencja i rozmowa z klientami).

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że

do stażu pracy w warunkach szczególnych nie podlegają okresy świadczenia pracy w ramach wykonywania działalności gospodarczej

 

Orzeczenia sądów są w tym zakresie jednoznaczne i nie ma pola na dowolną interpretację przepisów. Praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana stale (codziennie) i w pełnym wymiarze czasu pracy, praca polegająca tylko i wyłącznie na wykonywaniu prac znajdujących się na wykazie prac wykonywanych w warunkach szczególnych.

Praca w warunkach szczególnych a działalność gospodarcza – jak uzyskać pomostówkę?

 

Czy powyższe oznacza, że osoba prowadząca własną firmę nie może skorzystać z dobrodziejstw emerytury pomostowej? Otóż nie. Natomiast musisz pamiętać, że niezbędnym jest udowodnienie 15 letniego okresu pracy wykonywanej w warunkach szczególnych, w okresie kiedy byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nadto musisz spełnić inne warunki opisane we wspomnianym wpisie Emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa – odwołanie od decyzji ZUS

Z praktyki wiemy, że większość odmownych decyzji ZUS związanych jest z nieudowodnieniem wymaganego stażu pracy w warunkach szczególnych. ZUS wydając decyzje odmowne opiera się tylko i wyłącznie na okazanych dokumentach pracowniczych

Dobry prawnik od spraw ZUS w postępowaniu sądowym może doprowadzić do zmiany takiej decyzji. Dlaczego? Bo w postępowaniu sądowym o emeryturę pomostową można przeprowadzić wiele dowodów, na podstawie których Sąd będzie władny zmienić zaskarżoną decyzję ZUS i przyznać prawo do wcześniejszej emerytury.

Jak odwołać się od decyzji ZUS w sprawie emerytury pomostowej lub rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

Pamiętaj, że na odwołanie od decyzji ZUS masz tylko 30 dni. Datą złożenia odwołania jest data złożenia pisma w urzędzie pocztowym lub w placówce ZUS. Wykorzystaj 30 dni na konsultację z prawnikiem od spraw ZUS – wykonamy analizę zasadności decyzji ZUS oraz wskażemy, czy warto odwołać się od decyzji ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + 19 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close