Odwołanie od orzeczenia ZUS – ile kosztuje sprawa w sądzie

odwołanie od orzeczenia ZUS

Odwołanie od orzeczenia ZUS

 

W sprawach emerytur, rent i pozostałych świadczeń ZUS wydaje decyzje. Odwołanie od orzeczenia ZUS należy składać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie należy więc wysłać do ZUS. Termin zaskarżenia decyzji ZUS jest podany w uzasadnieniu decyzji ZUS i zazwyczaj wynosi 1 miesiąc od daty doręczenie decyzji.

 

Kiedy należy złożyć odwołanie od orzeczenia ZUS

 

Doświadczenie wskazuje, że na różnym etapie naszego życia możemy spotkać się z sytuacją, w której chcemy lub wręcz jesteśmy zmuszeni starać się o świadczenia z organu rentowego. Są to w szczególności emerytury, renty, zasiłki czy też jednorazowe odszkodowanie z ZUS tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Po złożeniu wniosku, ZUS przeprowadza postępowanie, którego następstwem jest wydanie decyzji. W przypadku decyzji odmownej, organ rentowy zamieszcza w decyzji pouczenie, w którym wskazuje na możliwość, termin i sposób wniesienia odwołania. Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, zawsze masz prawo od niej się odwołać.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie wskazaliśmy we wpisie „Odwołanie od decyzji ZUS – jak napisać

 

Jaka jest wysokość opłaty od odwołania od decyzji ZUS?

 

Częstym pytaniem jakie stawiają nam nasi Klienci są koszty, z którymi muszą się liczyć przy „założeniu” sprawy przeciwko organowi rentowemu.

Odnośnie opłaty od odwołania, należy przywołać art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej w skrócie: UKSC), zgodnie z którym:

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

4) (…) strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych„.

 

Wniesienie odwołania w sprawie przeciwko ZUS będzie zatem nieodpłatne. Podobnie nie będzie konieczne uiszczenie opłaty w przypadku gdy nie zgadzamy się z wyrokiem Sądu I Instancji i chcemy złożyć apelację.

Opłaty w toku postępowania sądowego – koszty opinii biegłych

 

Wiele spraw przeciwko ZUS jest właściwie niemożliwe do skutecznego przeprowadzenia bez powołania opinii biegłych odpowiednich specjalności. Przykładowo, w sprawie o odszkodowanie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy, jeśli chcemy kwestionować – ustaloną przez lekarza orzecznika ZUS i komisję lekarską ZUS – wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu, powinniśmy złożyć wniosek dowodowy o opinię biegłego lekarza, który specjalizuje się w doznanych przez nas urazach.

Innym przykładem jest sprawa dotycząca wysokości kapitału początkowego. Jeśli nie zgadzamy się z wysokością kapitału, który ustalił organ rentowy, zasadne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości.

W „typowych” sprawach cywilnych, zastosowanie znajduje art. Art. 130 (4) § 1 KPC, który stanowi, że:

Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd.”

Jeśli strona wnioskuje o opinię biegłego, Sąd wzywa do uiszczenia zaliczki i dopiero po jej otrzymaniu, wysyła akta do biegłego. Ostatecznie koszty biegłych są rozliczane przez Sąd w wyroku, który kończy postępowanie. W sprawach przeciwko organowi rentowemu, ustawodawca znacznie ułatwił odwołującym się dochodzenie swoich praw. W art. 98 UKSC wskazano:

W toku postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wydatki ponosi Skarb Państwa.”

Przyjęte rozwiązanie jest w praktyce bardzo korzystne dla strony, która kwestionuje decyzję ZUS. Często bowiem koszty wynagrodzenia biegłych są znaczne. Opinie biegłych lekarzy (różnych specjalności) najczęściej oscylują wokół kwoty 800-900zł, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych mogą sięgać wielu tysięcy złotych. W sprawach ubezpieczeniowych – nawet w przypadku przegrania sprawy – strona nie poniesie tych kosztów.

 

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach ZUS

 

Inną kwestią są koszty zastępstwa procesowego, które Sąd może zasądzić na rzecz ZUS w przypadku gdy organ rentowy wygra sprawę, a jednocześnie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości (odpowiednio w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w sprawie opłat za czynności adwokackie):

Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.”

Jedynie w sprawach o wymiar składek na ubezpieczenie społeczne koszty zastępstwa są zasądzane według innych reguł (tak Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 października 2019 r., III UZP 9/19)

 

Koszty sprawy przeciwko ZUS

Podsumowując, w porównaniu ze sprawami „stricte” cywilnymi, koszty sądowe w sprawach przeciwko organowi rentowemu są relatywnie niewielkie.

Nie należy jednak zapominać, że sprawy ubezpieczeniowe także mogą mieć skomplikowany charakter i wymagają szczegółowego przeanalizowania.

Dlatego, w przypadku wątpliwości odnośnie zasadności skierowania odwołania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Doświadczony prawnik od spraw ZUS szczegółowo omówi Państwa sprawę, oceni szanse jej powodzenia oraz wskaże kluczowe dowody w postępowaniu.

Nasza Kancelaria od spraw ZUS z Wrocławia reprezentuje wielu klientów w sprawach przeciwko organowi rentowemu.

Masz pytania i wątpliwości, związane z wydaną decyzją ZUS? Skontaktuj się z naszą kancelarią, a wydamy opinię czy można skutecznie wygrać z ZUS Twoją sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + jeden =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close