Odszkodowanie za śmierć w pracy ZUS

odszkodowanie za śmierć w pracy ZUS

Odszkodowanie za śmierć w pracy

Śmierć pracownika w pracy powoduje, że jego bliscy mają prawo do szeregu roszczeń. Znanym faktem jest, iż w związku z wypadkiem śmiertelnym w pracy bliscy mogą uzyskać odszkodowanie za śmierć z ZUS. Nie wszyscy jednak wiedzą, iż w związku ze śmiercią pracownika w pracy, w niektórych wypadkach bliscy mogą uzyskać uzupełniające odszkodowanie za śmierć od pracodawcy i jego ubezpieczyciela.

 

Odszkodowanie za śmierć w pracy z ZUS

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r., czyli tzw. ustawa wypadkowa reguluje m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz zasady przyznawania świadczeń w związku z wypadkiem przy pracy.

 

Wypadek przy pracy powodujący śmierć

Zgodnie z ustawową definicją za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Artykuł 13 ustawy wypadkowej zapewnia członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie za śmierć z ZUS.

 

Kto może otrzymać odszkodowanie za śmierć w pracy z ZUS

Ustawa wypadkowa w sposób precyzyjny określa, którzy członkowie rodziny zmarłego, którzy mają w tych okolicznościach prawo do odszkodowania za śmierć z ZUS w związku w wypadkiem śmiertelnym przy pracy.

Jednorazowe odszkodowanie za śmierć z ZUS mogą otrzymać:

  1. małżonek zmarłego (za wyjątkiem małżonka pozostającego w orzeczonej separacji),
  2. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej – jeśli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej,
  3. rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym – jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeśli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli wyrokiem lub ugodą sądową zostało ustalone prawo do alimentów z jego strony.

Osoby bliskie nie wymienione wyżej nie mogą uzyskać odszkodowania za śmierć z ZUS. Oznacza to, że odszkodowania za śmierć w pracy z ZUS nie otrzymają dziadek, babcia, narzeczona, czy też szwagier zmarłego w pracy.

 

Renta rodzinna o odszkodowanie za śmierć z ZUS

Małżonek pracownika, który zginął w pracy oraz osoby z trzeciej grupy uprawnionych (m.in rodzice zmarłego), mają prawo do jednorazowego odszkodowania za śmierć z ZUS bez względu na to czy wypełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku.

Z kolei osoby z drugiej grupy (dzieci, wnuki i rodzeństwo) mogą otrzymać odszkodowanie za śmierć ojca, brata czy dziadka z ZUS jeżeli w chwili śmierci pracownika spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym.

Szczegółowo o warunkach przyznania renty rodzinnej po zmarłym napisaliśmy w artykule: Renta rodzinna dla dziecka – ile wynosi i do kiedy się należy

 

Odszkodowanie za śmierć syna z ZUS

Trzecia grupa, czyli ojciec i matka zmarłego, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym – mają prawo do jednorazowego odszkodowania za śmierć w pracy z ZUS, jeżeli w dniu śmierci pracownika:

  • prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe, lub
  • zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, albo
  • wyrokiem lub ugodą sądową ustalone zostało prawo do alimentów ze strony zmarłego.

Jest to więc grupa osób bliskich, którym zmarły zapewniał wsparcie w utrzymaniu.

 

Ile odszkodowania za śmierć w pracy rodzica z ZUS

Wysokość jednorazowego odszkodowania za śmierć z ZUS zgodnie z ustawą wypadkową wynosi krotność przeciętnego wynagrodzenia. Nadto to, ile można uzyskać odszkodowania za śmierć z ZUS zależy od liczby osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania.

 

Jakie odszkodowanie za śmierć z ZUS

Jeżeli odszkodowanie za śmierć przysługuje tylko 1 osobie bliskiej

101.926zł odszkodowania przysługuje za śmierć męża lub rodzica. Stanowi to 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

50.963zł odszkodowania za śmierć z ZUS przysługuje innym osobom bliskim. Stanowi to 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia

Wysokość odszkodowania za śmierć z ZUS ulega modyfikacjom, jeżeli do odszkodowania jest uprawnionych większa ilość osób bliskich.

Jeżeli odszkodowanie za śmierć przysługuje większej ilości osób uprawnionych

W takich wypadkach ustawodawca precyzyjnie określa w jaki sposób określić wysokość należnego odszkodowania za śmierć z ZUS.

Na przykład:

Jeżeli do uzyskania odszkodowania za śmierć ojca z ZUS uprawnionych jest dwoje lub więcej dzieci – odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonej o 3,5-krotne przeciętne wynagrodzenie, na drugie i każde następne dziecko.

 

Odmowa odszkodowania za śmierć z ZUS

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania za śmierć oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji wydawanej przez ZUS. Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją ZUS możesz się od niej odwołać do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Termin do wniesienia odwołania jest wskazany w pouczeniu znajdującym się w decyzji ZUS i wynosi 30 dni od daty doręczenia decyzji ZUS.

 

Śmiertelny wypadek w pracy, gdy pracownik był nietrzeźwy – a prawo bliskich do odszkodowania za śmierć

Przepisy prawa nie wykluczają przyznania prawa do odszkodowania za śmierć, nawet gdy zmarły pracownik uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy będąc w stanie nietrzeźwym.

Jedyną okolicznością pozbawiającą bliskich prawa do odszkodowania za śmierć, byłaby taka że stan nietrzeźwości w istotnym stopniu przyczynił się do spowodowania wypadku w tym rozumieniu, że bez stanu nietrzeźwości można by uniknąć zdarzenia wypadkowego. Jeżeli więc ZUS odmówił prawa do odszkodowania za śmierć w pracy z powodu nietrzeźwości pracownika, to należy złożyć w takiej sprawie odwołanie do Sądu.

 

Odmowa odszkodowania za śmierć z ZUS – kancelaria z Wrocławia

Jeśli zatem otrzymali Państwo odmowę przyznania odszkodowania za śmierć z ZUS, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną od odszkodowania za śmierć z ZUS. Na wstępie poprosimy Państwa o przesłanie decyzji odmownej ZUS i wskazanie konkretnej daty, kiedy doręczono Państwu decyzję ZUS. Jako prawnicy od spraw ZUS musimy ściśle przestrzegać terminów, tak aby termin do złożenia odwołania nie został przekroczony. Nadto niezbędne będzie Kancelarii całości dokumentów związanych ze sprawą, w tym protokół wypadkowy z wypadku przy pracy.

Nasza kancelaria prawna od spraw ZUS znajduje się w mieście Wrocław, ale podejmujemy się spraw przeciwko ZUS na terenie całego kraju. Otrzymałeś odmowę zapłaty odszkodowania za śmierć z ZUS – skontaktuj się z naszym prawnikiem od spraw ZUS. Wiemy, jak wygrać z ZUS sprawę o jednorazowe odszkodowanie za śmierć z ZUS.

Odszkodowanie za śmierć w pracy nie tylko od ZUS

Jak napisaliśmy na wstępnie, w niektórych wypadkach rodzina zmarłego w pracy może skutecznie dochodzić dalszego odszkodowania od pracodawcy i jego ubezpieczyciela OC. W skrócie można wskazać, iż jest to możliwe gdy pracodawca lub inny pracownik ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku śmiertelnego w pracy.

Ale o tym napiszemy w kolejnym artykule …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 12 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close