Skuteczna obrona klienta w sprawie o zaległe czesne za studia (czerwiec 2016)

Skutecznie obrona klienta Kancelarii pozwanego o ponad 20.000zł za zaległe czesne za studia. Powództwo firmy windykacyjnej oddalono w całości.

Klient Kancelarii w roku 2005 rozpoczął studia na prywatnej wyższej uczelni. Z przyczyn finansowych musiał zrezygnować ze studiów, nie uiścił także części czesnego. Roszczenie o zaległe czesne zostało przeniesione przez uczelnię na firmę windykacyjną.

W roku 2015 zostało wytoczone przeciwko byłemu studentowi  powództwo o zapłatę ponad 2.000zł, z czego około 1.100zł przypadało na zaległe odsetki, które firma windykacyjna skapitalizowała. Przeciwko studentowi został  wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Po zgłoszeniu się do Kancelarii został sporządzony sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw skutkował przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

W sprzeciwie w sposób skuteczny wykazaliśmy, iż  roszczenie o zapłatę zaległego czynszu uległo przedawnieniu. Sąd w całości podzielił stanowisko naszej Kancelarii odnośnie terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zaległej opłaty za studia.

Należy podkreślić, iż sukces naszej Kancelarii jest istotny, bowiem istnieją wątpliwości orzecznicze w zakresie terminu, w którym roszczenia o zapłatę zaległego czesnego ulegają przedawnieniu.

Nadto sąd także podzielił  nasze zarzuty, odnośnie przedawnienia terminu do naliczenia zaległych odsetek za opóźnienie.

Wyrokiem Sądu I instancji oddalone zostało powództwo skierowane przeciwko klientowi Kancelarii o zapłatę zaległego czesnego za studia na wyższej uczelni. Wyrok sądu jest prawomocny.

Szerzej o tematyce terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zaległego czesnego za studia można przeczytać na naszym blogu Blogu.

Żądana kwota

2.120pln
.

Zasądzony zaległy czynsz

0pln
.

  • Przedmiot sprawy

    Obrona w sprawie o zapłatę czesnego

  • Rozstrzygnięcie

    Oddalenie w całości powództwa skierowanego przeciwko naszemu klientowi.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.