Przedawnienie roszczenia o zapłatę czesnego za studia

kiedy czesne się przedawnia

przedawnienie opłaty za studia

Zagadnienie charakteru roszczenia o zapłatę zaległego czesnego, a w szczególności terminu jego przedawnienia było od wielu lat źródłem rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Obecnie problematykę tę reguluje obowiązujący od dnia 1 października 2014r. art. 160a ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z tym przepisem: „Roszczenia wynikające z umowy (między uczelnią a studentem) przedawniają się z upływem trzech lat.”

Taka regulacja pozornie jest jasna i nie budzi wątpliwości, jednakże w praktyce nie zawiera ona najważniejszego, tj. jednoznacznych wskazówek, jak rozstrzygnąć termin przedawnienia zapłaty czesnego za studia, które stało się wymagalne pod rządami „starej” ustawy, tj. ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990r.

Bazując na samych przepisach „starej” i „nowej” ustawy nie sposób bowiem w sposób pewny rozstrzygnąć, czy zastosowanie powinien znaleźć termin 2 – letni przedawnienia (dla umowy o świadczenie usług i umowy zlecenia), termin 3 – letni (dla świadczenia okresowego i związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej), czy też termin 10 – letni.

To z kolei zagadnienie ma kluczowe znaczenie praktyczne. Najczęściej bowiem do Kancelarii zgłaszają się osoby, które otrzymują wezwania do zapłaty lub nawet nakazy zapłaty za zaległe czesne sprzed ponad 10 lat.

Co istotne, żądającymi zapłaty są najczęściej firmy zewnętrzne (w stosunku do uczelni), które specjalizują się w masowym skupowaniu wierzytelności a następnie ich egzekwowaniu.

O ile sama sprzedaż wierzytelności jest prawnie dopuszczalna, to fakt ten nie przesądza jeszcze o zasadności samego roszczenia.
Skuteczna obrona przeciwko takim firmom windykacyjnym zależy bowiem od skutecznego powołania się na zarzut przedawnienia i właściwej argumentacji swojego stanowiska. Konieczna jest w szczególności dokładna analiza stosunku prawnego, łączącego uczelnię z osobą, od której żąda się zapłaty.

Powołując się na poglądy wyrażone w literaturze przedmiotu, jeśli w analizowanej umowie przeważają cechy zobowiązania starannego działania, a nie rezultatu i taka umowa jest w istocie umową o nauczanie, umową o prowadzenie wykładu, czy umową o wychowanie, to zastosowanie do niej ma 2 – letni termin przedawnienia (por. Leszek Ogiegło (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 7 pod red. Jerzego Rajskiego. Rozdział IX. Zlecenie, wyd. CH Beck, 2004).

Znając w sposób dogłębny powyższe zagadnienie prawne, nasza kancelaria prawna w sposób skuteczny broniła klientów przed żądaniami zapłaty za zaległe opłaty za studia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + 4 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close