Wysokie odszkodowanie za błąd medyczny w klinice laryngologicznej (czerwiec 2016)

Wysoki wyrok w sprawie błędu medycznego w renomowanej wrocławskiej prywatnej klinice laryngologicznej.

Nasza Kancelaria prowadziła sprawę pacjentki jednej z prywatnych placówek medycznych, gdzie wykonano zabieg operacyjny mający na celu poprawę uszkodzonego słuchu w jednym uchu. U poszkodowanej pacjentki operacja odniosła zupełnie odwrotny skutek od planowanego. U pacjentki doszło do całkowitej i nieuleczalnej utraty słuchu w operowanym narządzie. Ponadto pojawiły się  bardzo uciążliwe w życiu codziennym szumy uszne oraz problemy z zachowaniem równowagi.

Reprezentowaliśmy Klientkę zarówno podczas negocjacji przedsądowych, jak również w czasie dwuinstancyjnego postępowania sądowego.

Strona pozwana – zarówno renomowana prywatna placówka medyczna, jak i jej ubezpieczyciel, konsekwentnie kwestionowały swoją odpowiedzialność za zdarzenie. Prywatna klinika i zakład ubezpieczeń stali na stanowisku, iż nie doszło do błędu medycznego, a pogorszenie stanu zdrowia pacjentki było wynikiem niedającej się przewidzieć komplikacji pooperacyjnej oraz zaawansowaniem pierwotnej choroby ucha.

Przez cały czas postępowania nie zaproponowały w szczególności żadnego ugodowego sposobu zakończenia sprawy.

W toku postępowania sądowego, biegli z uniwersyteckiej placówki medycznej w całości zgodzili się z zarzutami podnoszonymi przez naszą Kancelarię. Zespół biegłych w skład którego wchodziły osoby z tytułem profesora nauk medycznych, jednoznacznie wskazał na nieprawidłowości, które miały miejsce w trakcie leczenia naszej klientki. Reasumując, z opinii tej jednoznacznie wynikało, iż w prywatnej klinice laryngologicznej doszło do tragicznych w skutkach błędów medycznych, nie tylko podczas samego zabiegu operacyjnego, ale także w dalszej opiece pooperacyjnej.

Sąd I instancji zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 20.000zł oraz odsetki od tej kwoty za prawie 5 lat.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku I instancji, wnieśliśmy w imieniu klientki apelację o zapłatę dalszej kwoty 20.000zł.

Ostatecznie, Sąd II instancji całkowicie podzielił przedstawione przez nas w apelacji stanowisko, zasądzając na rzecz Klientki łącznie 40.000zł oraz odsetki w wysokości blisko 25.000zł. Wyrok w przedmiotowej sprawie jest prawomocny.

Propozycja ubezpieczyciela

0pln
.

Uzyskana kwota

65 000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowane za błąd medyczny podczas operacji laryngologicznej

  • Rozstrzygnięcie

    Zasądzenie od prywatnej kliniki i zakładu ubezpieczeń blisko 65.000zł

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.