Odszkodowanie za zawał z NNW
Odmowa zapłaty odszkodowania za zawał serca z polisy NNW Warta i wygrana w Sądzie! (wrzesień 2019)
14 października 2019
Dziecko nie ponosi winy za wypadek
Dziecko, które ukończyło 13 lat otrzymuje 15.000zł zadośćuczynienia pomimo własnego sprawstwa (luty 2020).
1 marca 2020

Zadośćuczynienie za śmierć brata w gospodarstwie rolnym pomimo uniewinnienia sprawcy (luty 2019)

zadośćuczynienie za śmierć w gospodarstwie rolnym

Sąd II instancji podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej zasądzającego zadośćuczynienie za śmierć brata w gospodarstwie rolnym pomimo umorzenia postępowania karnego.

Podczas naprawy pługa czteroskibowego na podwórku gospodarstwa rolnego doszło do wypadku, na skutek którego poniósł śmierć brat naszego klienta. Początkowo czynności związane z naprawą pługa wykonywał teść zmarłego. Teść ustawił pług na podstawkach na nierównych i nieutwardzonym podłożu, ale nie zabezpieczył urządzenia przed przewróceniem w żaden sposób.

Stanowisko pracy, na którym dokonywano naprawy pługa nie było prawidłowo zabezpieczone i tym samym stwarzało zagrożenie wypadkowe. Podstawki, na których ustawiony był pług były różnej wysokości, a miejsce na którym wykonywano naprawę nie było poziome. Na całej swojej szerokości użyte podstawki posiadały gładką metalową powierzchnię, która umożliwiała przesuwania się pługa po podstawce w czasie wykonywanej naprawy. Ustawienie pługa na różnej wysokości podstawkach oraz na nierównym podłożu nie było zgodne z zaleceniem producenta, gdyż sprzyjało to zsunięciu się pługa z podstawek w czasie wykonywanej naprawy.

Zmarły brat naszego klienta zaproponował pomoc w naprawie pługa, zaś jego teść wyraził na to zgodę. Brat naszego klienta był w tym czasie nietrzeźwy. Czynności naprawcze związane z wymianą zużytego sworznia były wykonywane pod kierownictwem i za wskazaniami teścia zmarłego brata.

W sprawie toczyło się postępowanie karne, w trakcie którego była sporządzona opinia przez biegłych. Biegli nie dopatrzyli się winy w działaniu teścia – osoby nadzorującej naprawę. Postępowanie karne przygotowawcze zostało umorzone.

Kancelaria podjęła się sprawy o zadośćuczynienie za śmierć brata ponad 3 lata od daty wypadku. Niezbędnym działaniem było nie tylko udowodnić winę teścia, jak i podjąć działania, które umożliwiłyby zastosowanie dłuższego 20-letniego okresu przedawnienia. W tym celu należało w toku postępowania sądowego poczynić ustalenia, iż czyn teścia (pomimo umorzenia postępowania karnego) wyczerpał znamiona przestępstwa.

Kancelaria skierowała pozew o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć brata przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który ubezpieczał gospodarstwo rolnego, w skład którego wchodził naprawiany pług. W trakcie postępowania sądowego zostały przeprowadzone opinie przez biegłych z zakresu mechanizacji rolnictwa oraz bhp. Opinie biegłych były diametralnie odmienne, od tych które zostały wydane w postępowaniu karnym.

Zdaniem biegłych do wypadku doszło nie dlatego, że poszkodowany był pod wpływem alkoholu, lecz dlatego, że naprawa pługa była wykonywana bez jego zabezpieczenia przed przewróceniem się. Według biegłych wypadkowi mogła ulec osoba będąca pod wpływem alkoholu, jak i ta, która była trzeźwa. Tak więc przyczyną wypadku było niezabezpieczenie pługa przed przewróceniem się, a nie to, że poszkodowany był pod wpływem alkoholu. Teść zmarłego brata, który skonstruował i wybudował stanowisko naprawcze, nie spożywał alkoholu i jako osoba trzeźwa nie widział żadnych zagrożeń w ustawionym stanowisku naprawczym pługa, ani jego sposobie naprawy. Sąd nie przyjął więc żadnego przyczynienia zmarłego do wypadku.

W tym stanie faktycznym Sąd I instancji w całości uwzględnił roszczenia naszego klienta. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie należy przyjąć zasadę odpowiedzialności rolnika na zasadzie ryzyka (art. 435 k.p.c.).

Na skutek apelacji złożonej przez zakład ubezpieczeń Sąd II instancji ponownie dokonał rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd II instancji przyjął, właściwą podstawą odpowiedzialności pozwanej nie jest zasada ryzyka, a zasada winy z art. 415 k.c. Zdaniem Sądu II instancji w świetle opinii biegłych wina sprawcy jest bezsporna i przyznane zadośćuczynienie za śmierć brata z art. 446 §4 kc nie jest nadmiernie wygórowane.

Na skutek działań prawników Kancelarii, Sądy zasądziły ponad 15.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć brata.

Sprawa toczyła się przez Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej (sygn. akt I C 1279/15) oraz przed Sądem Odwoławczym w Świdnicy (sygn. akt II Ca 1168/18).

 

Wypłata ubezpieczyciela

0 PLN

Uzyskane zadośćuczynienie

15 000 PLN

Przedmiot sprawy

Zadośćuczynienie za śmierć w gospodarstwie rolnym

Rozstrzygnięcie

15.000zł zadośćuczynienia za śmierć brata

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close