Jaki termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z wypadków komunikacyjnych – 3 lata czy 20 lat?

przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Zagadnieniem niezwykle istotnym w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych m. in z tytułu wypadków komunikacyjnych jest kwestia tzw. przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie umożliwia uchylenie się od zaspokojenia nawet uzasadnionych roszczeń, po upływie ściśle określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego  terminów. Instytucja ta jest niezbędna w każdym systemie prawa, gdyż uchyla w jakimś stopniu stan niepewności prawnej związanej ze zwłoką w dochodzeniu roszczeń przez osobę uprawnioną.

Jeżeli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, pamiętaj że co do zasady Twoje roszczenia przedawniają się z upływem 3-letniego okresu,  z istotnym zastrzeżeniem. Mianowicie, w przypadku gdy czyn sprawcy zdarzenia jest zbrodnią bądź występkiem (innymi słowy – przestępstwem w rozumieniu prawa karnego), termin ten ulega przedłużeniu do lat 20.

Zatem, jeśli w stosunku do sprawcy zdarzenia toczyło się postępowanie karne, zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym, termin na zgłoszenie roszczeń ulega znacznemu wydłużeniu. Ma to o tyle istotne znaczenie, że w niektórych sprawach np. związanych z dochodzeniem roszczeń po śmierci osoby bliskiej, poszkodowani przez okres kliku lat nie są w stanie przejść przez trudny niekiedy proces cywilny, gdyż wspomnienia bliskiej osoby są zbyt bolesne. Dłuższy termin przedawnienia, umożliwia im zaakceptowanie w jakiejś części tego co się stało i spokojne przejście przez postępowanie cywilne.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których z różnych przyczyn wyrok skazujący nie został wydany.

Przykładowo, sprawca zdarzenia w wyniku wypadku poniósł śmierć, a co oczywiste postępowanie karne nie może toczyć się w stosunku do osoby, która nie żyje.

Ponadto, postępowanie nie będzie się toczyć jeżeli wypadek spowodowała osoba bliska do pokrzywdzonego i nie został złożony wniosek o ściganie sprawcy, będącego członkiem rodziny.

Sytuacje powyższe nie wyłączają możliwości zastosowania dłuższego okresu przedawnienia gdyż sąd cywilny, stosownie do art. 11 Kodeksu Postępowania Cywilnego, związany jest jedynie skazującym wyrokiem karnym. W pozostałym zakresie, sąd sam może dokonywać odpowiednich ustaleń, iż czyn sprawcy wypełnia jednak znamiona przestępstwa.

Zatem, nawet jeżeli od wypadku minęło ponad 3 lata, a sprawca nie został skazany i postępowanie karne zostało umorzone, zgłoś się do naszej kancelarii prawnej, a my udzielimy pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń cywilnych związanych z wypadkiem komunikacyjnym.

Zostaw komentarz

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.