Dwóch sprawców wypadku i wyrok zasądzający dla pasażera 40.000zł zadośćuczynienia od dwóch zakładów ubezpieczeń (kwiecień 2017)

Kwotę 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia zasądził Sąd Rejonowy w Chojnicach  dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Wypadek spowodowało dwóch kierowców i Sąd uznał, iż obaj są winni zaistnieniu zdarzenia.

W związku z powyższym, zakłady ubezpieczeń udzielające ochrony obu kierowcom zostały zobowiązane do solidarnej zapłaty na rzecz powoda żądanej w pozwie kwoty.

Okoliczności zdarzenia były bardzo niejasne. Na zlecenie proboszcza miejscowej parafii powód transportował wraz z kolegą silnik samochodowy. Kierujący pojazdem, którym poruszał się powód w pewnym momencie zasygnalizował zamiar skrętu w lewo i zjechał do osi jezdni – po chwili jednak wykonał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru pojazd ten  został uderzony przez zespół pojazdów – ciągnik siodłowy z naczepą.

W niniejszej sprawie prowadzone było postępowanie karne przygotowawcze. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania bezpośredniego sprawcy zdarzenia. Zakłady ubezpieczeń ubezpieczające polisą OC oba pojazdy uczestniczące w wypadku, odmówiły naszemu klientowi wypłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Decyzję swoją motywowały brakiem własnej odpowiedzialności na zasadzie winy, wskazując jednocześnie iż odpowiedzialność za spowodowanie wypadku ponosi kierujący drugim pojazdem.

Pomimo umorzenia postępowania karnego i jednoznacznej opinii biegłego, który stwierdził, iż nie można wskazać sprawcy wypadku, Kancelaria podjęła się reprezentacji poszkodowanego klienta w postępowaniu sądowym cywilnym o zapłatę zadośćuczynienia.

Po wnikliwiej analizie sprawy, wytoczone zostało powództwo o zapłatę kwoty 40.000 zł.

Pozwanymi solidarnie były dwa zakłady ubezpieczeń udzielające ochrony ubezpieczeniowej OC obu pojazdom uczestniczącym w wypadku. Sąd Rejonowy w Chojnicach w postępowaniu o sygn. akt  I C 1332/13 przychylił się do stanowiska strony powodowej co do charakteru odpowiedzialności obu pozwanych i w całości uwzględnił powództwo.

Szerzej poruszamy temat podstaw odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na naszym blogu.

Wyrok został zrealizowany przez obu pozwanych w równych częściach. Odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania wyniosły 23.000zł, a suma wypłat zasądzonych od obu ubezpieczycieli wyniosła 65.000zł.

 

Wypłata ubezpieczyciela

odmowa
.

Uzyskana kwota

65.000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Czy można uzyskać odszkodowanie od dwóch ubezpieczycieli, gdy nie można wskazać sprawcy?

  • Rozstrzygnięcie

    SR w Chojnicach zasądza solidarnie od dwóch zakładów ubezpieczeń wysokie zadośćuczynienie.

Prowadzący sprawę

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.