Dwóch sprawców wypadku i wyrok zasądzający dla pasażera 40.000zł zadośćuczynienia od dwóch zakładów ubezpieczeń (kwiecień 2017)

Kwotę 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia zasądził Sąd Rejonowy w Chojnicach  dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Wypadek spowodowało dwóch kierowców i Sąd uznał, iż obaj są winni zaistnieniu zdarzenia.

W związku z powyższym, zakłady ubezpieczeń udzielające ochrony obu kierowcom zostały zobowiązane do solidarnej zapłaty na rzecz powoda żądanej w pozwie kwoty.

Okoliczności zdarzenia były bardzo niejasne. Na zlecenie proboszcza miejscowej parafii powód transportował wraz z kolegą silnik samochodowy. Kierujący pojazdem, którym poruszał się powód w pewnym momencie zasygnalizował zamiar skrętu w lewo i zjechał do osi jezdni – po chwili jednak wykonał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru pojazd ten  został uderzony przez zespół pojazdów – ciągnik siodłowy z naczepą.

W niniejszej sprawie prowadzone było postępowanie karne przygotowawcze. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania bezpośredniego sprawcy zdarzenia. Zakłady ubezpieczeń ubezpieczające polisą OC oba pojazdy uczestniczące w wypadku, odmówiły naszemu klientowi wypłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Decyzję swoją motywowały brakiem własnej odpowiedzialności na zasadzie winy, wskazując jednocześnie iż odpowiedzialność za spowodowanie wypadku ponosi kierujący drugim pojazdem.

Pomimo umorzenia postępowania karnego i jednoznacznej opinii biegłego, który stwierdził, iż nie można wskazać sprawcy wypadku, Kancelaria podjęła się reprezentacji poszkodowanego klienta w postępowaniu sądowym cywilnym o zapłatę zadośćuczynienia.

Po wnikliwiej analizie sprawy, wytoczone zostało powództwo o zapłatę kwoty 40.000 zł.

Pozwanymi solidarnie były dwa zakłady ubezpieczeń udzielające ochrony ubezpieczeniowej OC obu pojazdom uczestniczącym w wypadku. Sąd Rejonowy w Chojnicach w postępowaniu o sygn. akt  I C 1332/13 przychylił się do stanowiska strony powodowej co do charakteru odpowiedzialności obu pozwanych i w całości uwzględnił powództwo.

Szerzej poruszamy temat podstaw odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na naszym blogu.

Wyrok został zrealizowany przez obu pozwanych w równych częściach. Odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania wyniosły 23.000zł, a suma wypłat zasądzonych od obu ubezpieczycieli wyniosła 65.000zł.

 

Wypłata ubezpieczyciela

odmowa
.

Uzyskana kwota

65.000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Czy można uzyskać odszkodowanie od dwóch ubezpieczycieli, gdy nie można wskazać sprawcy?

  • Rozstrzygnięcie

    SR w Chojnicach zasądza solidarnie od dwóch zakładów ubezpieczeń wysokie zadośćuczynienie.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.