Odszkodowanie za błąd medyczny przy operacji kręgosłupa (listopad 2016)

Nasza Klientka otrzymała łącznie ponad 62.000zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie w związku z błędem medycznym w leczeniu szpitalnym na oddziale neurochirurgicznym.

Kancelaria reprezentowała interesy klientki w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z nieprawidłowościami  w leczeniu pacjentki w oddziale neurochirurgicznym szpitala w południowej Polsce.

Nasza mocodawczyni z uwagi na rozpoznane schorzenia kręgosłupa w postaci kręgozmyku oraz niewielkiej przepukliny, przebyła w pozwanym szpitalu zabieg wszczepienia implantu Synfix oraz zabieg ALIF.

W ocenie naszej klientki w szpitalu doszło do popełnienia błędu medycznego, zaniedbań skutkujących wieloma dolegliwościami i powstaniem u klientki poczucia znacznej krzywdy.

W sprawie należało udowodnić błąd medyczny powstały w związku z leczeniem naszej klientki oraz wysokość roszczeń o zadośćuczynienie.

W postępowaniu przedsądowym zarówno sam szpital jak i zakład ubezpieczeń, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia odmówili jakiejkolwiek zapłaty, twierdząc iż podczas leczenia klientki nie doszło do nieprawidłowości w leczeniu i nie popełniono błędu lekarskiego. Pozwani twierdzili, że uszczerbek na zdrowiu naszej Klientki jest jedynie niezawinionym przez lekarzy powikłaniem pooperacyjnym.

W dalszym etapie postępowania, w imieniu klientki zostały pozwane o zapłatę zarówno szpital, jak i zakład ubezpieczeń.

W toku postępowania przed Sądem, na wniosek naszej Kancelarii został powołany zespół biegłych, którego zadaniem była ocena procesu leczenia pacjentki. Biegli jednoznacznie potwierdzili, iż w pozwanej placówce medycznej doszło do błędów w leczeniu. Biegli  wskazali, iż pierwsza operacja była przeprowadzona nieprawidłowo. Operacja nie została poprzedzona wykonaniem niezbędnych badań obrazowych, co z kolei spowodowało dobranie niewłaściwej strategii operacyjnej. Skutkiem tego ciągu zdarzeń było przemieszczenie fragmentu trzonu kręgu do kanału kręgowego i jego ucisk na rdzeń kręgowy.

Biegli orzekli także, iż następstwem tych błędów w leczeniu była kolejna operacja korygująca, jednakże i w tym przypadku lekarze z pozwanego szpitala nie dochowali należytej staranności i wykonali zabieg, który nie spowodował wyleczenia pacjentki, a jedynie naraził ją na ból i cierpienie.

Ostatecznie została ona zmuszona do przejścia kolejnej trzeciej operacji, która odbyła się w szpitalu o wyższym stopniu referencyjności, jednakże dopiero po upływie 9 miesięcy.

Zgodnie z opinią biegłych, przez okres blisko roku jej codzienne funkcjonowanie było znacznie utrudnione i wiązało się z dolegliwościami bólowymi. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu pacjentki ustalono na poziomie 10%.

Mając na uwadze powyższe, Sąd I instancji zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 40.000zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz odsetki od tej kwoty w wysokości ponad 22.000zł. Strona pozwana zdecydowała się wypłacić zasądzone kwoty i nie wniosła apelacji. Wyrok jest prawomocny.

Propozycja ubezpieczyciela i szpitala

0pln
.

Uzyskana kwota

62.000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny przy operacji kręgosłupa

  • Rozstrzygnięcie

    Zasądzenie ponad 62.000zł zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie pacjentki

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.