odszkodowanie za wypadek w szkole
Wysokie zadośćuczynienie za wypadek dziecka w szkole (wrzesień 2016)
2 października 2016
odszkodowanie za źle złożoną rękę
Odszkodowanie za błąd w diagnostyce medycznej przy leczeniu złamanej ręki (grudzień 2016)
18 stycznia 2017

Odszkodowanie za błąd medyczny przy operacji kręgosłupa (listopad 2016)

wysoki wyrok i odszkodowanie za błąd medyczny

Nasza Klientka otrzymała łącznie ponad 62.000zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie w związku z błędem medycznym w leczeniu szpitalnym na oddziale neurochirurgicznym.

Kancelaria reprezentowała interesy klientki w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z nieprawidłowościami w leczeniu pacjentki w oddziale neurochirurgicznym szpitala w południowej Polsce.

Nasza mocodawczyni z uwagi na rozpoznane schorzenia kręgosłupa w postaci kręgozmyku oraz niewielkiej przepukliny, przebyła w pozwanym szpitalu zabieg wszczepienia implantu Synfix oraz zabieg ALIF.

W ocenie naszej klientki w szpitalu doszło do popełnienia błędu medycznego, zaniedbań skutkujących wieloma dolegliwościami i powstaniem u klientki poczucia znacznej krzywdy.

W sprawie należało udowodnić błąd medyczny powstały w związku z leczeniem naszej klientki oraz wysokość roszczeń o zadośćuczynienie.

W postępowaniu przedsądowym zarówno sam szpital jak i zakład ubezpieczeń, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia odmówili jakiejkolwiek zapłaty, twierdząc iż podczas leczenia klientki nie doszło do nieprawidłowości w leczeniu i nie popełniono błędu lekarskiego. Pozwani twierdzili, że uszczerbek na zdrowiu naszej Klientki jest jedynie niezawinionym przez lekarzy powikłaniem pooperacyjnym.

W dalszym etapie postępowania, w imieniu klientki zostały pozwane o zapłatę zarówno szpital, jak i zakład ubezpieczeń.

W toku postępowania przed Sądem, na wniosek naszej Kancelarii został powołany zespół biegłych, którego zadaniem była ocena procesu leczenia pacjentki. Biegli jednoznacznie potwierdzili, iż w pozwanej placówce medycznej doszło do błędów medycznych w leczeniu. Biegli wskazali, iż pierwsza operacja była przeprowadzona nieprawidłowo. Operacja nie została poprzedzona wykonaniem niezbędnych badań obrazowych, co z kolei spowodowało dobranie niewłaściwej strategii operacyjnej. Skutkiem tego ciągu zdarzeń było przemieszczenie fragmentu trzonu kręgu do kanału kręgowego i jego ucisk na rdzeń kręgowy.

Biegli orzekli także, iż następstwem tych błędów w leczeniu była kolejna operacja korygująca, jednakże i w tym przypadku lekarze z pozwanego szpitala nie dochowali należytej staranności i wykonali zabieg, który nie spowodował wyleczenia pacjentki, a jedynie naraził ją na ból i cierpienie.

Ostatecznie została ona zmuszona do przejścia kolejnej trzeciej operacji, która odbyła się w szpitalu o wyższym stopniu referencyjności, jednakże dopiero po upływie 9 miesięcy.

Zgodnie z opinią biegłych, przez okres blisko roku jej codzienne funkcjonowanie było znacznie utrudnione i wiązało się z dolegliwościami bólowymi. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu pacjentki ustalono na poziomie 10%.

Mając na uwadze powyższe, Sąd I instancji zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 40.000zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz odsetki od tej kwoty w wysokości ponad 22.000zł. Strona pozwana zdecydowała się wypłacić zasądzone kwoty i nie wniosła apelacji. Wyrok jest prawomocny.

Propozycja ubezpieczyciela i szpitala

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

62.00 PLN

Przedmiot sprawy

Sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny przy operacji kręgosłupa

Rozstrzygnięcie

Zasądzenie ponad 62.000zł zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienie pacjentki

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close