28 marca 2016
Babcia nie musi płacić alimentów na wnuki
Przedmiot sprawy

Obrona babci pozwanej o alimenty dla wnuków

Rozstrzygnięcie

Skuteczna obrona i oddalenie powództwa o alimenty kierowanego przez wnuki przeciwko babci.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Aleksander Stal

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu oddalone zostało powództwo skierowane przeciwko klientce Kancelarii o zapłatę alimentów na rzecz małoletnich wnuków.
20 lutego 2016
adwokat separacja
Przedmiot sprawy

Sprawa o separację z winy męża, alimenty i inne.

Rozstrzygnięcie

Orzeczona separacja z wyłącznej winy męża, wysokie alimenty na rzecz małżonki.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Aleksander Stal

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu orzeczono o separacji małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego. Ponadto zobowiązano pozwanego do zaspokajania potrzeb powódki (naszej Klientki) poprzez zapłatę stałej miesięcznej […]
29 października 2015
jakie można otrzymać alimenty na dziecko
Przedmiot sprawy

Sprawa o podwyższenie alimentów i zabezpieczenie alimentów.

Rozstrzygnięcie

Udane zabezpieczenie i wyegzekwowanie podwyższenia alimentów w ciągu 3 tygodni.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Krzysztof Gąsiorowski

Aleksander Stal

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu uwzględnione zostało powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz 5–letniego dziecka klientki naszej Kancelarii.
1 września 2015
uchylenie alimentów
Przedmiot sprawy

Uchylenie alimentów płaconych na rzecz pełnoletniego dziecka.

Rozstrzygnięcie

Umorzenie egzekucji alimentów. Uchylenie alimentów dla pełnoletniego dziecka już na pierwszej rozprawie.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Aleksander Stal

Wyrokiem z dnia 2 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy już na pierwszym posiedzeniu ustalił, że obowiązek alimentacyjny naszego klienta względem pozwanej pełnoletniej córki, ustał z dniem […]