240.000zł odszkodowania za kalectwo dróg żółciowych w trakcie laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego (styczeń 2016)

Pacjentka będąca ofiarą błędu lekarskiego, otrzymała ponad 40.000zł zadośćuczynienia w związku ze źle przeprowadzonym zabiegiem usunięcia pęcherzyka żółciowego, co doprowadziło do kalectwa dróg żółciowych. W trakcie procesu cywilnego poszkodowana pacjentka żąda 200.000zł odszkodowania i już otrzymuje rentę comiesięczną w wysokości 500zł.

W 2014r. młoda pacjentka zgłosiła się do jednego ze szpitali rejonowych na Dolnego Śląsku, celem planowego operacji i leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego. Wcześniej nigdy poważnie nie chorowała, nie była wcześniej operowana.

Lekarz, który był lekarzem prowadzącym zapewnił pacjentkę, że zabieg usunięcia woreczka żółciowego jest zabiegiem typowym, a metoda laparoskopowa jest bezpieczną metodą usunięcia woreczka żółciowego i dzięki niej szybko wróci do zdrowia.

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom lekarza, nasza klientka po zabiegu czuła się źle, bardzo cierpiała, a z pozostawionego drenu brzusznego wydobywała się duża ilość żółci. Lekarze bagatelizowali zgłaszane dolegliwości i dopiero po 6 dniach zdecydowano o przekazaniu chorej do innego specjalistycznego szpitala.

W trakcie badań w nowym ośrodku, podczas badania ECPW zdiagnozowano kalectwo dróg żółciowych po laparoskopii polegające na amputacji dróg żółciowych. Było to skutkiem niedbalstwa lekarzy, którzy przecięli w trakcie laparoskopii niewłaściwe przewody żółciowe.

Nasza klientka przebyła 2 operacje naprawcze i znajdowała się w stanie zagrożenia życia – rozwinęły się u niej cechy żółciowego zapalenia otrzewnej.

Nasi prawnicy udzielili poszkodowanej klientce rozległej pomocy prawnej, co do zasadności roszczeń i jej uprawnień związanych z doznanym kalectwem dróg żółciowych.

Na skutek właściwej argumentacji naszych prawników, podmiot ubezpieczający lekarza pracującego na tzw. kontrakcie  wypłacił dobrowolnie naszej klientce kwotę 41.000zł zadośćuczynienia za kalectwo dróg żółciowych. Ponadto zakład ubezpieczeń ubezpieczający polisą OC lekarza, zapłacił ponad 2.600zł odszkodowania za poniesione koszty leczenia.

Nasi prawnicy otrzymali również propozycję ugody pozasądowej, polegającej na dalszej zapłacie kilkunastu tysięcy zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Poszkodowana pacjentka zgodziła się z opinią naszych prawników, iż proponowana ugoda jest  w sposób rażący zaniżona. Ponadto ugoda pozbawiłaby poszkodowaną możliwości dochodzenia dalszych roszczeń w przyszłości, gdyby nastąpiły dalej idące skutki dla jej zdrowia już po zawarciu ugody (np. wystąpiły zwężenia dróg żółciowych, czy wymagałaby przeszczepu wątroby).

Kancelaria wystąpiła z powództwem przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu o zapłatę dalszych 200.000zł zadośćuczynienia i odszkodowania za kalectwo dróg żółciowych. Ponadto wystąpiliśmy o zasądzenie na rzecz klientki renty w wysokości ponad 2.000zł. Dodatkowym roszczeniem klientki jest żądanie ustalenia odpowiedzialności na przyszłość strony pozwanej, za wszelkie nowe negatywne skutki dla jej zdrowia, które mogą powstać po zakończeniu sprawy sądowej.

Kolejnym sukcesem Kancelarii było uwzględnienie żądania zabezpieczenia renty. Poszkodowana na skutek kalectwa dróg żółciowych, zgodnie z postanowieniem sądu otrzymuje co miesiąc, aż do zakończenia sprawy sądowej 500zł renty.

Przebieg sprawy sądowej o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę opisujemy w artykule: „Kalectwo dróg żółciowych w laparoskopii – wyrok 313.000zł odszkodowania i renty„.

 

Dotychczas wypłacono

43 000pln
.

Kwota roszczenia

240 000pln
.
  • Kalectwo dróg żółciowych w laparoskopii

    Reprezentujemy pacjentkę, u której doszło do jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych.

  • Rozstrzygnięcie

    Wypłacono ponad 43.000zł. Obecnie trwa proces o zapłatę dalszych 200.000zł. Klientka otrzymuje od Ubezpieczyciela rentę.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.