Pozew frankowy - właściwość Sądu
Pozew frankowy – właściwość sądu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Wrocławia.
2 listopada 2018
Odszkodowanie za zawał z NNW
Odmowa zapłaty odszkodowania za zawał serca z polisy NNW Warta i wygrana w Sądzie! (wrzesień 2019)
14 października 2019

Kalectwo dróg żółciowych w laparoskopii – wyrok 313.000zł odszkodowania i renty (marzec 2019)

W kolejnej sprawie o odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych podczas laparoskopii, zapadł wyrok wskutek którego pacjentka otrzymała blisko 313.000zł zadośćuczynienia i rentę.

Młoda kobieta zgłosiła się w 2014r. na Oddział Gastroenterologiczny celem diagnostyki bólów brzucha. W USG brzucha postawiono rozpoznanie – kamica pęcherzyka żółciowego. W wykonanych badaniach gastroskopii i kolonoskopii nie stwierdzono nieprawidłowości.

W listopadzie 2014 pacjentka zgłosiła się nieistniejącego już dolnośląskiego szpitala z powodu ostrego bólu podbrzusza, wymiotów i omdleń. Podczas tego pobytu wyznaczono jej termin przyjęcia do oddziału chirurgicznego celem wykonania zabiegu cholecystektomii laparoskopowej. Do pacjentki przyszedł lekarz anestezjolog i przyniósł do podpisu zgodę na znieczulenie oraz drugą kartkę papieru, która okazała się zgodą na operację, o czym ona nie wiedziała, nie mniej podpisała oba dokumenty. Z pacjentką przed operacją nie rozmawiał żaden lekarz chirurg; nikt nie informował powódki, na czym ma polegać operacja. W grudniu 2014 usunięto powódce pęcherzyk żółciowy metodą laparoskopową i założono dren.

Po operacji nasza Klientka cierpiała na dolegliwości bólowe pleców, lewego boku i brzucha, z drenu utrzymywał się wyciek żółci, a cała rana była przesiąknięta żółcią. Objawy te zostały zbagatelizowane. Pacjentkę przekazano w kolejnej dobie do innego szpitala, gdzie w badaniu ECPW zdiagnozowano amputację dróg żółciowych. Poszkodowaną zoperowano w trybie pilnym, z powodu narastających objawów żółciowego zapalenia otrzewnej. Podczas zabiegu stwierdzono przecięty i zaklipsowany przewód żółciowy wspólny w połowie jego długości, kikuty prawego i lewego przewodu żółciowego wątrobowego; nie odnaleziono przewodu żółciowego wątrobowego wspólnego.

Na dalsze leczenie skierowano powódkę do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby przy Szpitalu im. Banacha w Warszawie. Wówczas również potwierdzono kalectwo dróg żółciowych po ich wycięciu podczas cholecystektomii. Podczas kolejnej operacji zespolono przewody wątrobowe we wnęce wątroby z pętlą jelita Roux-Y.

Powódka zgłosiła się do Kancelarii celem reprezentacji jej interesów w postępowaniu o rentę z ZUS, o zadośćuczynienie i rentę od ubezpieczyciela szpitala.

PZU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym uznało swoją odpowiedzialność i wypłaciło poszkodowanej pacjentce 43.000zł (postępowanie opisane w artykule: 240.000zł odszkodowania za kalectwo dróg żółciowych w trakcie laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego)

Kancelaria na zlecenie pacjentki skierowała sprawę o odszkodowanie za błąd medyczny na drogę postępowania cywilnego o zapłatę.

Pozwem przeciwko ubezpieczycielowi szpitala Kancelaria wniosła o zapłatę 200.000zł zadośćuczynienia oraz comiesięcznej renty w wysokości 1.000zł. Nadto wnieśliśmy o ustalenie odpowiedzialności pozwanego zakładu ubezpieczeń za wszelkie ujemne następstwa kalectwa dróg żółciowych, które mogą być w przyszłości.

W trakcie postępowania cywilnego, zakończyło się także postępowanie karne przeciwko lekarzowi, który operował poszkodowaną.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał lekarza za winnego tego, że jako operator wykonał zabieg operacyjny u pokrzywdzonej, w czasie którego dokonał omyłkowego przecięcia przewodu żółciowego, zamiast przecięcia przewodu pęcherzykowego, czym nieumyślnie spowodował u niej kalectwo dróg żółciowych, skutkujące koniecznością wykonania operacji naprawczych ratujących jej życie i wykonania rekonstrukcji dróg żółciowych, wynikiem których pokrzywdzona pacjentka doznała trwałego, istotnego zniekształcenia (zeszpecenia) ciała w obrębie jamy brzusznej tj. czynu z art. 156 § 2 k.k. Za ten czyn na podstawie art. 156 § 2 k.k. Sąd wymierzył lekarzowi karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

W postępowaniu cywilnym biegli wskazali, że łączny trwały uszczerbek na zdrowiu powódki, spowodowany wywołanym kalectwem dróg żółciowych wynosi 80%. Biegli podkreślili, iż poszkodowana została w sposób nieodwracalny okaleczona.

Biegli podkreślili, że nasza Klientka jest narażona na nawroty zapalenia dróg żółciowych z koniecznością stosowania antybiotykoterapii, możliwością pogorszenia drożności lub utraty drożności w miejscu zespolenia, co będzie powodować konieczność leczenia zabiegowego. W jamie brzusznej powódki występują zrosty. Powyższe czynniki generują realne ryzyko wystąpienia marskości żółciowej mogącej skrócić życie powódki.

Rokowania na przyszłość są więc niekorzystne.

W takim stanie faktycznym, po przeprowadzeniu obszernego postępowania dowodowego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził na rzecz powódki 200.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za przeszło 3 lata. Ponadto Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej stałą, comiesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb i utraty możliwości zarobkowania w wymiarze 1.000zł miesięcznie.

Co istotne Sąd ustalił, że pozwany zakład ubezpieczeń ponosić będzie odpowiedzialność za skutki zdarzenia kalectwa dróg żółciowych, mogące powstać u naszej Klientki w przyszłości. Ten punkt wyroku zapobiega przedawnieniu ewentualnych dalszych roszczeń powódki, w przypadku powstania nowej szkody wywołanej błędem operacyjnym podczas wykonanej cholecystektomii laparoskopowej.

Ubezpieczyciel nie odwołał się od wyroku i wypłacił na rzecz poszkodowanej pacjentki 249.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami za zwłokę oraz blisko 20.000zł zaległej renty. Łącznie z kwotą wypłaconą przez PZU w postępowaniu przedsądową daje to ok. 313.000zł.

Kancelaria w imieniu powódki zaskarżyła wyrok w zakresie daty naliczania odsetek za opóźnienie od części zasądzonego roszczenia. Wyrok w zakresie zaskarżonym przez nasza Kancelarię jest więc nieprawomocny.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygn. akt I C 1703/15).

 

Dotychczas wypłacono

43 000 PLN

Kwota zasądzona

270 000 PLN

Odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych

Wygrana blisko 313.00zł dla pacjentki za uszkodzenie dróg żółciowych

Rozstrzygnięcie

Na podstawie wyroku cywilnego dotychczas wypłacono pacjentce blisko 313.000zł. Kancelaria złożyła apelację dotyczącą dalszych odsetek.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close