JATROGENNE USZKODZENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH - ODSZKODOWANIE CZY SIĘ NALEŻY?


Pojęcie jatrogenne - oznacza niezamierzone, przypadkowe. Inne tłumaczenie tego zwrotu oznacza szkodę czy uszkodzenie powstałe w związku z działaniem lekarza.


Jeżeli w karcie informacyjnej pacjenta lub w innym dokumencie medycznym, pacjent odnajduje słowo "jatrogenne" lub "jatrogenny" - powinno to wzmóc czujność pacjenta.
Pacjent ma prawo do informacji, na czym polegało uszkodzenie wywołane działaniem lekarza, a w szczególności czy uszkodzenia można było uniknąć. Pacjent powinien wiedzieć, czy jatrogenne uszkodzenie to błąd medyczny.

Anatomia dróg żółciowych i anatomia pęcherzyka żółciowego


Kamica pęcherzyka żółciowego, potocznie nazywana jest kamicą pęcherzykową lub kamicą woreczka żółciowego.
Na czym polega kamica pęcherzykowa
?
Pęcherzyk żółciowy jest naturalnym rezerwuarem żółci. Żółć jest produkowana w wątrobie. Żółć z wątroby jest przez drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe, które łączą się w przewód wątrobowy prawy i lewy. Z ich połączenia powstaje zewnątrzwątrobowo przewód żółciowy wspólny (PŻW). Jest on także nazywany główną drogą żółciową lub w skrócie GDW.
Nadmiar produkowanej żółci gromadzony jest w pęcherzyku żółciowym, który łączy się drobnym przewodem pęcherzykowym z przewodem żółciowym wspólnym. PŻW w dalszej części odprowadza żółć do dwunastnicy.

Kiedy trzeba usunąć woreczek żółciowy -wskazania do cholecystektomii


W pęcherzyku żółciowym często tworzą się kamienie żółciowe - tzw. złogi. Jedyną drogą usunięcia kamieni z pęcherzyka żółciowego jest operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego. Lekarze nazywają ten zabieg cholecystektomią. Nieprawdą jest, że kamienie można rozpuścić, czy rozbić laserem. Jeżeli ktoś proponuje Ci takie rozkruszenie, czy rozpuszczenie kamieni w woreczku żółciowym, oznacza to, że chce Cię naciągnąć na pieniądze.

Wskazania do usunięcia woreczka żółciowego to:

 • kamica pęcherzykowa
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • wodniak i ropniak pęcherzyka żółciowego
 • pęcherzyk porcelanowy
 • polipy pęcherzyka żółciowego
 • nowotwór pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

Na czym polega operacja cholecystektomii laparoskopowej


Obecnie większość operacji cholecystektomii wykonuje się metodą laparoskopową. Jest to cholecystektomia laparoskopowa, w skrócie LCH. Do jamy brzusznej wtłacza się powietrze i wytwarza odmę brzuszną. Następnie poprzez specjalne tuby tzw. trokary wprowadza się kamerę oraz dwa lub trzy narzędzia.
Chirurg musi poprawnie zidentyfikować ważne struktury anatomiczne we wnęce wątroby, w obrębie tzw. trójkąta Callota. Następnie klipsuje i odcina przewód pęcherzykowy oraz tętnicę pęcherzykową. Jest to najważniejszy i kluczowy moment operacji.


Jeżeli chirurg pomyli się, zaklipsuje i przetnie inne struktury anatomiczne, to dochodzi do szkody żółciowej, czyli kalectwa dróg żółciowych. Kalectwo dróg żółciowych określane jest także jako jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych.


W ostatnim etapie operacji za pomocą elektrokoagulacji oddzielany jest woreczek żółciowy od wątroby. Następnie pęcherzyk żółciowy usuwany jest przez jeden z tubusów (trokarów), wypuszczane jest powietrze z brzucha, a rany skóry są zaszywane. W niektórych wypadkach po operacji na 1 dobę zostanie pacjentowi pozostawiony dren w brzuchu. Ma on odprowadzać na zewnątrz pacjenta krew. Dren także pozwala chirurgowi ocenić, czy do miejsca po usuniętym woreczku spływa niepożądana treść żółciowa.

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych - na czym polega


Szkoda żółciowa, czy kalectwo dróg żółciowych polega na przecięciu, wycięciu, zaklipsowaniu przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu wątrobowego. Chirurg na skutek błędu operacyjnego zamiast przeciąć przewód pęcherzykowy, uszkadza główną drogę żółciową. Często określane jest to jako mechaniczne uszkodzenie wątroby, ale nie jest to prawidłowe nazewnictwo.

Chirurg na skutek własnej pomyłki uszkadza główną i jedyną drogę odpływu żółci z wątroby. Jest to bardzo ciężkie okaleczenie prowadzące do narażenia zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Zakres uszkodzenie oraz jego lokalizacja ma duże znaczenie dla możliwości wykonania operacji naprawczej, którą jest rekonstrukcja dróg żółciowych. Rekonstrukcja dróg żółciowych to jedna z najtrudniejszych operacji. Łączy się nieuszkodzony koniec przewodu żółciowego z jelitem na tzw. pętli Roux.

Taka operacja powinna być wykonana tylko w renomowanym ośrodku takim jak np. Klinika Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby w Warszawie na ul. Banacha. Niektórzy chirurdzy naprawiają uszkodzenie stosując dren Kehra. Rekonstrukcja dróg żółciowych wiąże się także z rozległym cięciem brzucha oraz blizną przebiegajacą pod żebrami.

Uszkodzenie dróg żółciowych po laparoskopii objawy


Najczęściej chirurg w trakcie operacji nie odkryje swojego błędu lekarskiego. Pierwszymi objawami pacjenta po cholecystektomii mogą być żółtaczka z silnym bólem brzucha. Żółtaczka może objawiać się zażółceniem skóry, oczu, świądem skóry.

Pacjent może także zauważyć wyciek dużej ilości żółtawo-zielonej treści do drenu. Jest to żółć, która po prawidłowo wykonanej operacji nie powinna wyciekać do drenu. Wartości wycieku żółci do drenu powyżej 300ml/dobę na pewno wzbudzi także niepokój chirurga, który bacznie będzie obserwować pacjenta. Chirurg będzie często badać chorego, a zwłaszcza będzie patrzył się na worek podłączony do drenu notując ilość wypływającej do worka żółci.

Anomalie dróg żółciowych i wady wrodzone dróg żółciowych - błąd w laparoskopii czy usprawiedliwienie


Anatomia dróg żółciowych może prezentować pewne odmienności, zwane anomaliami, czy wadami wrodzonymi dróg żółciowych. Rutynowo przed laparoskopią pęcherzyka żółciowego wykonuje się badanie usg brzucha.

Na podstawie badanie usg lekarz rozpoznaje kamicę pęcherzyka żółciowego i jej odmiany: wodniak pęcherzyka żółciowego, ropniak pęcherzyka żółciowego, czy perforację pęcherzyka żółciowego.

W niewielu przypadkach przed planowaną operację woreczka żółciowego wykonuje się badanie tomografii komputerowej czy rezonans magnetyczny dróg żółciowych (cholangioMR). Te badania są bardziej szczegółowe i pozwalają zdiagnozować ewentualne anomalie, czy nietypowy układ dróg żółciowych.

W praktyce okazuje się, że po dokonanym jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych, lekarze usprawiedliwiają popełniony błąd medyczny w laparoskopii anomaliami w budowie dróg żółciowych.

Najczęściej wskazują na występowanie dodatkowego przewodu żółciowego (przewód Luschki). W innych wypadkach swój błąd usprawiedliwiają torbielą dróg żółciowych, czy torbielą pęcherzyka żółciowego.

Uszczerbek na zdrowiu po uszkodzeniu dróg żółciowych


Błąd medyczny – co ma zrobić pacjent?


Najczęściej jatrogenna szkoda żółciowa polega na uszkodzeniu, przecięcu, wycięciu oraz zakliosowaniu przewodu żółciowego wspólnego. Zdarza się, że chirurg uszkodzi przewód watroby prawy, rzadziej oba przewody wątrobowe.

Dodatkowo może dojść do uszkodzenia tętnicy wątrobowej, a nawet żyły czczej dolnej.

Po operacji naprawczej najczęście żółć w wątroby odprowadzana bezpośrednio do jelita cienkiego. Po takiej operacji pacjent, który doznał szkody żółciowej nara narażony jest na szereg groźnych dla zdrowia powikłań.

Powikłania po kalectwie dróg żółciowych


Wszystkie następstwa dokonanej szkody żółciowej, pomimo prawidłowo wykonanej rekonstrukcji dróg żółciowych są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia pacjenta.

Do takich negatywnych następstw należą:

 • zwężenie zespolenia drogi żółciowej z jelitem
 • stany zapalne dróg żółciowych
 • nawracająca żółtaczka
 • marskość wątroby
 • nowotwory wątroby
 • nowotwory dróg żółciowych
 • przepuklina pooperacyjna
 • zrosty pooperacyjne
 • niedrożność jelit

Jatrogenne uszkodzenie powoduje powstanie bardzo wysokiego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych może sięgać 80% a nawet może wynieść ponad 100%.

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych - odszkodowanie

Bardzo często poszkodowany, u którego doszło do kalectwa dróg żółciowych nie ma świadomości na czym polega szkoda żółciowa, czym jest jatrogenne uszkodzenie. Pacjent zwykle nie wie, jak poważne konsekwencje powoduje kalectwo dróg żółciowych.

Pacjent zazwyczaj podczas udzielania zgody na operację cholecystektomii laparaskopowej nie jest informowany o skutkach jatrogennego działania lekarza. Zgoda ta nie może więc być uznana za prawidłową, uświadomioną zgodę na powikłanie pod postacią uszkodzenia drogi żółciowej.

Pacjenci nie wiedzą, że mogą otrzymać odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych. Sprawa o odszkodowanie od szpitala za jatrogenne uszkodzenie jest jednak trudna i wymaga dogłębnej wiedzy prawniczej i medycznej. Nie każdy nawet adwokat od spraw medyczych będzie miał wiadomości pozwalające na wygranie sprawy.

Nasza Kancelaria prowadziła kilkanaście takich spraw. My nie pragraliśmy żadnej sprawy o odszkodowanie za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych w laparoskopii. Według naszej wiedzy nasza kancelaria od błędów medycznych jest najbardziej skuteczna i doświadczona w Polsce.

Zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie za błąd e laparsokopii? Skontaktuj się z prawnikiem od błędów medycznych z Wrocławia. Prowadzimy sprawy w całej Polsce, a analiza sprawy jest nieodpłatna.

Poniżej przedstawiamy niektóre z wygranych spraw o odszkodowanie za szkodę żółciową.

Jakie odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych


Wygrane sprawy o szkody żółciowe

Renta za kalectwo żółciowe

szkoda żółciowa renta

Odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych- 240.000zł

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Odszkodowanie i renta za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych - wyrok 313.000zł

Błąd w laparoskopii

Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej - wyrok

powiklania-po-cholecystektomii-laparoskopowej-wyrok-sadu

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ W SPRAWIE KALECTWA DÓRG ŻÓŁCIOWYCH