Babcia nie musi płacić alimentów na wnuki
Pozwana babcia nie musi płacić alimentów dla wnuków (marzec 2016)
28 marca 2016
Wysoka wypłata tytułem służebności przesyłu (wrzesień 2013)
27 kwietnia 2016

Wcześniejsza emerytura dla pracującego w warunkach szkodliwych (marzec 2016)

Wygrana sprawa o wcześniejszą emeryturę, związaną z 15–letnim stażem pracy w warunkach szczególnych. Wymagany staż pracy w warunkach szkodliwych udowodniony zeznaniami świadków. Wyrok nieprawomocny.

Nasza Kancelaria Prawna uzyskała dla Klienta wyrok zmieniający decyzję ZUS i przyznający mu wcześniejszą emeryturę związaną z 15 – letnim stażem pracy w warunkach szczególnych, tj. na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy pracownika, wykonującego w latach 70 i 80. ubiegłego stulecia, prace w warunkach szkodliwych na stanowisku malarz-lakiernik.

Ubezpieczony pracownik ubiegał się w ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury, bowiem jego zdaniem wypełnił kryteria do przyznania tego świadczenia: osiągnął wymagany wiek emerytalny, posiadał odpowiedni staż pracy, w tym staż pracy w warunkach szkodliwych, legitymował się wymaganym prawem 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym.

Niestety byli pracodawcy nie zadbali o wydanie pracownikowi właściwych dokumentów poświadczających okres wykonywania pracy w warunkach szkodliwych. Pracodawcy również w sposób nieprawidłowy wskazali rodzaj prac szkodliwych wykonywanych przez naszego klienta.

ZUS odmówił naszemu klientowi przyznania wcześniejszej emerytury, z uwagi na brak posiadania odpowiedniego zaświadczenia z zakładu pracy dotyczącego wykonywania pracy w warunkach szczególnych.

Niezależnie od powyższego, organ rentowy podniósł, iż z kart pracowniczych wynika, że w zatrudniającym go przedsiębiorstwie, pracownik wykonywał także prace na innych stanowiskach, w stosunku do których nie zachodzą szczególne warunki.

Po otrzymaniu negatywnej decyzji z ZUS, pracownik zwrócił się o pomoc do naszej Kancelarii Radcy Prawnego.

W sprawach o wcześniejszą emeryturę, kluczowe jest udowodnienie, że pracownik stale i w pełnym wymiarze czasu wykonywał tylko i wyłącznie pracę na stanowisku wymienionym w szczegółowym wykazie.

Co istotne, pracownicy, którzy kończyli zatrudnienie w przedsiębiorstwach państwowych, w okresie transformacji ustrojowej, często nie mieli pełnej świadomości swoich praw związanych z zatrudnieniem.

Dodatkowo, osoby zarządzające tymi przedsiębiorstwami rzadko wydawały takim osobom zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Sam brak tego rodzaju dokumentu w żaden sposób nie uniemożliwia jednak, udowodnienia 15 – letniego stażu pracy w szczególnych warunkach.

Działania naszych prawników specjalizujących się w prawie pracy oraz w emeryturach z ZUS, w ścisłej współpracy z Klientem, pozwoliły odnaleźć dokumentację płacową pracownika oraz powołać środki dowodowe, które umożliwiły udowodnienie powyższej okoliczności spornej.

Dodatkowymi kwestiami wymagającymi w tej sprawie rozważenia, były problematyki zaliczenia okresu służby wojskowej do ogólnego stażu pracy, charakteru pracy pracownika delegowanego do pracy eksportowej w innym państwie, czy też urlopu dewizowego.

W ocenie Sądu zeznania powołanych przez naszych prawników świadków w kontekście zebranej w sprawie dokumentacji, potwierdziły, iż praca naszego klienta na stanowisku malarz – murarz była pracą w szczególnych warunkach.

Sąd podkreślił, iż nie przeczy przyjęciu powyższego stanowiska fakt, że w świadectwie pracy pracodawca nie podał stanowiska pracy wnioskodawcy jako wykonywanej w szczególnych warunkach, gdyż na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd stwierdził wykonywanie przez wnioskodawcę pracy w warunkach szczególnych w spornym okresie.

Sąd podzielił zdanie naszych prawników, iż o zaliczeniu pracy w warunkach szczególnych nie może decydować wyłącznie nazwa stanowiska, lecz rodzaj wykonywanej pracy.

Wszystkie działania pracowników naszej Kancelarii spotkały się z aprobatą Sądu, na skutek czego organ orzekający zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał Klientowi wcześniejszą emeryturę, uznając za udowodniony 15 – letni staż pracy w warunkach szczególnych.

Wyrok nie jest prawomocny, bowiem w sprawie ZUS wywiódł apelację.

Przedmiot sprawy

Spór z ZUS o wcześniejszą emeryturę za pracę w warunkach szkodliwych

Rozstrzygnięcie

Zmiana przez Sąd decyzji ZUS i przyznanie wcześniejszej emerytury.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close