15 lipca 2016
Tajemnica lekarska – zmiana przepisów, ale czy w dobrym kierunku?
Prezydent A. Duda 11.07.2016r. podpisał nowelizację ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Znowelizowane przepisy wprowadzają m.in. […]
22 kwietnia 2015
500+ nie zmniejszy alimentów
Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw. Celem projektowanej nowelizacji jest, aby przyznane w ramach programu 500+ świadczenie nie […]
20 marca 2013
Współpraca z D.A.S. w zakresie reprezentacji sądowej
Cieszymy się z faktu owocnej współpracy z D.A.S. Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Zapraszamy wszystkich ubezpieczonych w D.A.S. do skorzystania z naszej pomocy prawnej, której koszty […]
22 sierpnia 2010
Odszkodowanie – od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania. Ważny wyrok Sądu Najwyższego – 22.08.2010r.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 18 listopada 2009 r. (II CSK 257/09) wskazał, że świadczenie powinno zostać spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym […]
5 kwietnia 2010
Postępowanie uproszczone także w sprawach o odszkodowanie z kontraktu – 05.04.2010r.
Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 24 lutego 2010 r. III CZP 123/09 orzekł, iż Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega […]