29 grudnia 2016
Radcy Prawni nie zarejestrują spółki jako podatnika VAT
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z podpisaną nowelizacją, ustawa z dniem 01 stycznia 2017r. […]
24 grudnia 2016
Życzenia świąteczne dla wszystkich przyjaciół i klientów Kancelarii
15 listopada 2016
Abonament RTV – Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje legalność kontroli mieszkań przez pracowników Poczty Polskiej.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zajęcie stanowiska w przedmiocie legalności kontroli mieszkań przez pracowników Poczty Polskiej, celem sprawdzenia czy w danym […]
10 października 2016
Uchwała NSA w sprawie robót budowlanych – altany, garaże także mogą być przedmiotem kontroli organów nadzoru budowalnego
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 03.10.2016r. podjął ważną uchwałę II OPS 1/16, która jednoznacznie przesądza dotychczasowy spór i stanowi, iż nadzór budowlany posiada także kompetencje badania […]
5 września 2016
RPO: Komornik nie może karać grzywną za niestawiennictwo
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 19 sierpnia 2016r. zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wystąpieniem, w którym zwrócił Ministrowi uwagę, na łamanie zakazu legalizmu przez […]