29 grudnia 2016

Radcy Prawni nie zarejestrują spółki jako podatnika VAT

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z podpisaną nowelizacją, ustawa z dniem 01 stycznia 2017r. […]
24 grudnia 2016

Życzenia świąteczne dla wszystkich przyjaciół i klientów Kancelarii

15 listopada 2016

Abonament RTV – Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje legalność kontroli mieszkań przez pracowników Poczty Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zajęcie stanowiska w przedmiocie legalności kontroli mieszkań przez pracowników Poczty Polskiej, celem sprawdzenia czy w danym […]
10 października 2016

Uchwała NSA w sprawie robót budowlanych – altany, garaże także mogą być przedmiotem kontroli organów nadzoru budowalnego

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 03.10.2016r. podjął ważną uchwałę II OPS 1/16, która jednoznacznie przesądza dotychczasowy spór i stanowi, iż nadzór budowlany posiada także kompetencje badania […]
5 września 2016

RPO: Komornik nie może karać grzywną za niestawiennictwo

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 19 sierpnia 2016r. zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wystąpieniem, w którym zwrócił Ministrowi uwagę, na łamanie zakazu legalizmu przez […]