13 listopada 2008

Droga dochodzenia odszkodowań za skutki wadliwości decyzji organów władzy – 13.11.2008

Sąd Najwyższy w składzie 3-osobowym podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 101/08), iż dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za skutek wydania przed 1 […]
28 lipca 2008

Użytkowanie wieczyste nie wliczane do zasiedzenia – 28.07.2008r.

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23.07.2008r., w sprawie o sygn. akt III CZP 68/08, do okresu posiadania samoistnego prowadzącego do nabycia prawa własności […]
30 maja 2008

Zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego – nowelizacja 30.05.2008r.

Art. 446 § 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731) daje prawo do uzyskania zadośćuczynienia z powodu krzywdy […]