Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela – czy jest to możliwe

zwrot nawiązki od ubezpieczyciela OC

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela OC dla sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy jest to możliwe i jak otrzymać zwrot nawiązki z polisy OC? Czy sprawca wypadku komunikacyjnego, który w postępowaniu karnym został zobowiązany do zapłaty nawiązki musi ją zapłacić. A jeżeli zapłaci, to czy może otrzymać zwrot zapłaconej nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu? W tym wpisie odpowiemy na pytania, które otrzymujemy od sprawców wypadków komunikacyjnych.

Nawiązka – co to jest?

Podstawowym przepisem kodeksu karnego regulującym nawiązkę jest art. 47kk. Nawiązka jest zasądzana głównie wobec sprawców wypadków komunikacyjnych oraz przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu. Nawiązka jest środkiem karnym, a polega na nałożeniu na sprawcę przestępstwa obowiązku zapłaty na rzecz pokrzywdzonego określonej sumy pieniędzy. Środek karny w postaci nawiązki najczęściej stosowany jest wtedy, gdy podczas postępowania karnego nie da się ustalić dokładnych rozmiarów szkody. Pokrzywdzony – który na drodze zapłaty nawiązki nie uzyskał pełnej rekompensaty za poniesioną szkodę, może dochodzić dalszego odszkodowania, czy zadośćuczynienia w osobnym postępowaniu sądowym cywilnym.

Nawiązka może być zasądzana w wielu rodzajach spraw karnych. Najczęściej obowiązek zapłaty nawiązki jest nakładany na sprawców wypadków komunikacyjnych. Nawiązka może być na lekarza, który spowodował błąd medyczny. Należy pamiętać, iż oprócz samej nawiązki, sąd karny stosuje także karę zasadniczą, którą może być kara pozbawienia czy ograniczenia wolności.

Jaka jest wysokość nawiązki?

Wysokość nawiązki może być bardzo zróżnicowana. Często jej wysokość jest efektem porozumienia pomiędzy sprawcą przestępstwa, pokrzywdzonym a prokuratorem. W przypadku wypadków komunikacyjnych skutkujących uszkodzeniami ciała jej wysokość wynosi kilka tysięcy złotych. Górna wysokość nawiązki nakładana na sprawców wypadków drogowych może wynieść aż 200.000zł.

Kto płaci nawiązkę

Osoba, na którą zostaje nałożony obowiązek zapłaty nawiązki przekazuje kwotę nawiązki bezpośrednio na rzecz osoby pokrzywdzonej. Inaczej mówiąc, nie ma możliwości aby osoba poszkodowana mogła dochodzić zapłaty zasądzonej nawiązki bezpośrednio od ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy. Jest to o tyle niekorzystne dla osób poszkodowanych, iż sprawcy wypadku często są osobami niewypłacalnymi. Nawet wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie sprawy o zapłatę do komornika sądowego, może nie spowodować odzyskania nawiązki. Co więcej, nawiązka jest zasądzana bez odsetek ustawowych za opóźnienie – co także powoduje iż w przypadku jej odzyskania po latach – jej wysokość może mieć znamiennie niższą wartość.

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela – czy jest to możliwe

Sprawca, który ma obowiązek zapłaty nawiązki może zastanawiać się czy może odzyskać zapłaconą nawiązkę. Czy ubezpieczyciel OC może zapłacić nawiązkę?

Jak wyżej wskazano sprawca na którego nałożono obowiązek zapłaty nawiązki, musi osobiście zapłacić nawiązkę. Nawiązka jest płatna bezpośrednio na rzecz osoby poszkodowanej wskazanej w orzeczeniu karnym. Nie ma innej możliwości.

Zagadnienie zwrotu zapłaconej nawiązki od ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy było przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Orzecznictwo na przestrzeni lat zmieniło się na korzyść osób, które zapłaciło nawiązkę.

Nawiązka uważana jest za środek kompensacyjny, mający na celu wynagrodzenie osobie poszkodowanej poniesionej szkody. Skoro sprawca naprawia powstałą szkodę poprzez zapłatę nawiązki, to może domagać się od ubezpieczyciela OC zwrotu spełnionego świadczenia.

Sąd Najwyższy w sprawie zwrotu nawiązki od ubezpieczyciela

Przełomowym orzeczeniem, które ugruntowało to stanowisko jest Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 lipca 2011 r., o sygnaturze III CZP 31/11:

„Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 KK), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego”.

 

Jak napisać pismo do ubezpieczyciela o zwrot nawiązki

Kierowca, który spowodował wypadek drogowy, na którego został nałożony obowiązek nawiązki, może zwrócić się do ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu o zwrot zapłaconej nawiązki w pełnej jej wysokości. Nie ma jednego obowiązującego wzoru. Wskazanym jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia nakazującego zapłatę nawiązki. Należy dołączyć dowód zapłacenia nawiązki – dowód przelewu lub pokwitowanie odbioru nawiązki przez poszkodowanego.

Ubezpieczyciel odmawia zwrotu nawiązki

Z praktyki wiemy, że ubezpieczyciele OC odmawiają zwrotu nawiązki. Reguła jest, iż zakłady ubezpieczeń odmawiają zwrotu zapłaconej nawiązki, jeżeli sprawca nie jest reprezentowany przez prawnika.

Najczęstsze przyczyny odmowy zwrotu nawiązki przez zakłady ubezpieczeń to:

– brak podstawy prawnej do zwrotu nawiązki, jako środka karnego

– umyślność czynu (jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków)

– rażące niedbalstwo

– jazda samochodem bez uprawnień

Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem ubezpieczyciel ma obowiązek zwrotu zapłaconej przez sprawcę nawiązki.

Prawnik w sprawie zwrotu nawiązki od ubezpieczyciela

Jeżeli sprawca występuje samodzielnie z wnioskiem o zwrot nawiązki, to zakłady ubezpieczeń zwykle jej nie zwracają. Treść zgłoszenia o zwrot nawiązki ma duży wpływ na szanse odzyskania nawiązki. Z tego powodu uważamy, że żądanie zwrotu zapłaconej nawiązki powinno być sporządzone przez prawnika – radcę prawnego, ewentualnie adwokata. Radca prawny przygotuje odpowiednią strategię postępowania. Nasza kancelaria z Wrocławia reprezentowała z sukcesem wielu sprawców wypadków w sprawach o zwrot nawiązki od ubezpieczyciela.

Kancelaria – zwrot nawiązki od ubezpieczyciela OC

Nasza Kancelaria z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o zwrot nawiązki od zakładu ubezpieczeń OC sprawcy. W ramach działań:

– dokonujemy analizy stanu faktycznego

– zgłaszamy do ubezpieczyciela roszczenie o zwrot zapłaconej nawiązki

– reprezentujemy Klientów w całej Polsce w sprawach o zwrot nawiązki z OC sprawcy

Zapłaciłeś nawiązkę? Odzyskaj nawiązkę z naszą pomocą!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście + 9 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close