Za pozew nie zawsze trzeba płacić

Sąd Najwyższy w Warszawie

Wytoczenie powództwa do Sądu powszechnego wiąże się co do zasady z koniecznością poniesienia kosztów postępowania.

Wysokość kosztów sądowych, na które składają się opłaty (np. opłata od pozwu) i wydatki (np. wynagrodzenie biegłego), wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i kształtuje się niejednolicie.

W sprawach majątkowych zazwyczaj opłata od pozwu to 5% wartości dochodzonego roszczenia (przykładowo zatem za pozew o zapłatę 10.000 zł trzeba wnieść 500 zł opłaty). Czasami opłata wskazana jest w sposób stały (np. 50 zł za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku).

Ale co w sytuacji gdy nawet takie kwoty nie mogą zostać poniesione przez osobę, która chce wytoczyć powództwo do Sądu?

W takiej sytuacji radzimy klientom złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Stosownie do wyżej wskazanej ustawy o kosztach, zwolnienie od kosztów może uzyskać osoba, która wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

Jak wygląda w praktyce procedura zwolnienia od kosztów sądowych?

Przed wytoczeniem powództwa (bądź jednocześnie z jego złożeniem) składa się wniosek, który nie musi spełniać żadnych szczególnych wymogów formalnych, a także stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowych, wedle wzoru z rozporządzenia odpowiedniego Ministra.

Warto zaznaczyć, że zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter, co do zasady tymczasowy (z nielicznymi wyjątkami np. w sprawach ubezpieczeń społecznych). Oznacza to, że w przypadku wygrania sprawy, koszty tymczasowo pokryte ze Skarbu Państwa są ściągane z zasądzonego roszczenia. W przypadku przegrania jednak sprawy, koszty te może pokryć Skarb Państwa.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych niewątpliwie jest potrzebna i rozszerza krąg osób, które mogą zainicjować postępowanie sądowe w celu obrony ich praw.

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest trudna, zgłoś się do Kancelarii.

Sporządzimy w Twoim imieniu wniosek, pomożemy z wypełnieniem oświadczenia i przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie w taki sposób, aby uzyskać zwolnienie od kosztów w jak najszerszym zakresie.

Zostaw komentarz

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.