mBank zabezpieczenie
Zabezpieczenie powództwa frankowicza przeciwko mBank – prawomocne ! (10.2020)
6 listopada 2020
odszkodowanie za pogryzienie dziecka przez psa
Odszkodowanie za pogryzienie dziecka przez psa – odmowa zapłaty, sąd zasądza (11.2020)
25 marca 2021

Szkoda żółciowa podczas operacji usunięcia woreczka żółciowego – renta dla pacjenta (10.2020)

Szkoda żółciowa w laparoskopii renta i odszkodowanie

Szkoda żółciowa podczas operacji usunięcia woreczka żółciowego – renta dla poszkodowanego pacjenta na czas trwania procesu sądowego.

 

Szkoda żółciowa – błąd podczas usunięcia woreczka żółciowego

Nasza Kancelaria prowadzi kolejną sprawę związaną z kalectwem dróg żółciowym dokonanym w trakcie operacji cholecystektomii laparoskopowej. Nasz klient zgłosił się na planowy zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego. Po zdawkowym poinformowaniu go, jaki zabieg operacyjny ma być wykonany – kolejnego dnia przystąpiono do operacji. Zabieg odbywał się w szpitalu w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim.

W trakcie operacji spowodowano szkodę żółciową, polegającą na przecięciu głównej drogi żółciowej. Przecięty został przewód żółciowy wspólny. Po dokonanym kalectwie poszkodowany pacjent został przekazany do innego ośrodka chirurgicznego, w którym wykonano operację naprawczą.

Odszkodowanie za szkodę żółciową

Kancelaria w imieniu poszkodowanego pacjenta zgłosiła roszczenia do szpitala i jego ubezpieczyciela. Oba podmioty odmówiły zapłaty. Zdaniem szpitala, jak i zakładu ubezpieczeń dokonana szkoda żółciowa była zwykłym powikłaniem, które może się wydarzyć podczas operacji usunięcia woreczka żółciowego.

Przyznanie renty za szkodę żółciową na czas procesu – zabezpieczenie roszczenia pacjenta

Nasza kancelaria medyczna z Wrocławia złożyła pozew przeciwko szpitalowi, jak i jego ubezpieczycielowi. Oprócz roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę żółciową, domagamy się zapłaty na rzecz pacjenta comiesięcznej renty. Wraz z pozwem został złożony wniosek o przyznanie poszkodowanemu pacjentowi renty tymczasowej, na czas trwania procesu. Po przesłuchaniu pacjenta, jak i lekarzy ze szpitala w Sosnowcu, sąd uznał iż co prawda pacjent uprawdopodobnił w dużej mierze iż doszło do błędu w trakcie operacji, jednakże odmówił przyznania poszkodowanemu renty tymczasowej.

Renta tymczasowa na szkodę żółciową na czas procesu.

Kancelaria zaskarżyła powyższe postanowienie. Nadto przedłożyliśmy dalsze dokumenty, które wskazywały, iż na skutek dokonanej szkody żółciowej (jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych) nasz klient jest osobą niepełnosprawną, a także że została mu przyznana renta z ZUS z tytułu niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy powstała na skutek dokonanej szkody żółciowej. Zażalenie naszej kancelarii zostało uwzględnione. Sąd rozpatrujący zażalenie wskazał, iż kancelaria w wystarczający sposób uprawdopodobniła, iż podczas operacji usunięcia woreczka żółciowego doszło do błędu w sztuce lekarskiej. Kancelaria wykazała także, iż dokonane kalectwo dróg żółciowych, nasz klient utracił możliwość wykonywania pracy zarobkowej, jak i zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

Sąd przyznał pacjentowi, który doznał szkody żółciową, comiesięczną rentę w wysokości 800zł. Renta w tej wysokości będzie płatna przez szpital i zakład ubezpieczeń do końca trwania procesu. Ułatwi to naszemu klientowi codzienne funkcjonowanie, zabezpieczy mu środki na zakup lekarstw i wizyty lekarskie.

Dokonane zabezpieczenie renty, nie przesądza o ostatecznym wyniku sprawy sądowej. Dokonane zabezpieczenie renty za szkodę żółciową, niewątpliwie jest sygnałem ze strony sądu, iż roszczenia pacjenta w znacznej mierze są udowodnione. Ostateczny wymiar renty, w przypadku uznania powództwa zostanie ustalony w wyroku kończącym postępowanie sądowe. Pacjent pozew dochodzi ponad 200.000zł zadośćuczynienia za szkodę żółciową oraz wnosi o ostateczną rentę w wymiarze 2.000zł miesięcznie. W przypadku wygranej, do zasądzonych kwot zostaną doliczone odsetki ustawowe.

Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt I C317/20).

Jest to jedna z wielu spraw o odszkodowanie w związku z błędem medycznym – dokonaną szkodą żółciową podczas cholecystektomii laparoskopowej. Kancelaria prawa medycznego z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny w laparoskopii

 

 

Szkoda żółciowa - renta na czas procesu

Pacjent żąda ponad 200.000zł zadośćuczynienia za szkodę żółciową i rentę

Rozstrzygnięcie

Zabezpieczenie renty na czas procesu. Poszkodowany otrzymał rentę płatna przez szpital na czas trwania procesu.

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close